E-residendi digi-ID

Mis see on?

E-resident on välismaalane, kellele Eesti on hüvena loonud isiku kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja andnud välja digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID.

E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mis on kasutatav üksnes elektroonilises keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. E-residendi digi-ID võimaldab välismaalasel osaleda Eestis avalik-õiguslikus ja eraõiguslikus asjaajamises, olenemata tema füüsilisest viibimiskohast.

E-residendi digi-ID ei anna Eestis elamise õigust, rohkem infot Eestis elamise ja töötamise kohta leiad elamisloa rubriigist.

E-residendi digi-ID võib anda isikule, kellel on põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e-teenuseid ja kes:

  • on välismaalane, kellel pole Eestis elamisluba või elamisõigust
  • ei ole välismaalane, kes viibib Eestis rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel ja omab PPA poolt välja antud kehtivat isikutunnistust või elamisloakaarti.

E-residendi digi-ID-d ei anta välismaal viibivale Eesti kodanikule, kellel on õigus saada Eesti isikut tõendav dokument.

Alates 1. maist 2018 välja antud e-residendi digi-ID kehtivusaeg on 5 aastat.

Rohkem informatsiooni leiad e-residentsuse kodulehel (info inglise keeles).

E-residendi digi-ID esikülg

Sertifikaatide kasutustingimused.

ID kasutajatugi www.id.ee
Sertifikaatide peatamine 1777 või 677 3377