E-residendi digi-ID

Menetlustähtaeg

E-residendi digi-ID väljaandmise või sellest keeldumise otsus tehakse pärast taotluse menetlusse võtmist 30 tööpäeva jooksul.

Asjaolude selgitamiseks võib Politsei- ja Piirivalveamet menetlustähtaega pikendada.

Menetlustähtaja pikenemise vältimiseks veendu, et oled taotlemisel esitanud kõik nõutud andmed, vajalikud dokumendid ja nõuetele vastava dokumendifoto.