E-residendi digi-ID

Küsimused-vastused

Kui sa ei leia oma küsimusele vastust, siis palun võta ühendust .... Toome ka välja, et PPA tegeleb küsimustega, mis puudutavad e-residendi digi-ID väljaandmist.

Rohkem infot (nt. ettevõtlus, pangandus, maksustamine jms) e-residentsuse kohta.

Maksustamist puudutavate küsimuste osas soovitame tutvuda ka Maksu- ja Tolliameti kodulehega.

Piiriületus ja Eestis pangakonto avamine

Kas e-residendi digi-ID omamine lihtsustab viisa (sh diginomaadi viisa) saamist ja vastupidi?

Ei lihtsusta. E-residendi digi-ID ja viisa taotlemine ei ole omavahel seotud – tegemist on eraldiseisvate protsessidega, millele kehtivad erinevad nõuded ning mida reguleerivad ka erinevad seadused. E-residendi digi-ID omamine ei ole põhjendus viisa saamiseks ega vastupidi.

Kas e-residendi digi-ID annab loa Euroopa Liitu ja Eestisse reisida?

Ei anna. E-residendi digi-ID on mõeldud kasutamiseks üksnes elektroonilises keskkonnas.

Täpsem info e-residendi digi-ID väljaandmise alustest ning eesmärkidest.

Kas e-residendi digi-ID omamine tagab äriettevõtte loomise ja pangakonto avamise?

Ei. E-residendi digi-ID loob küll võimaluse ettevõtte asutamiseks Eestisse tulemata ning ka selle, suuremalt jaolt, kaugteel haldamiseks, kuid ettevõtte tuleb asutada siiski eraldi toiminguna ning pelgalt e-residendi digi-ID saamine ei tähenda, et koos sellega on asutatud ka ettevõtte.

Ettevõtte asutamise infot.

Pangakonto loomine ei ole samuti seotud e-residendi digi-ID saamisega. Pangakonto avamiseks tuleb esitada pangale eraldiseisev taotlus ning pank teostab samuti enne pangakonto avamist isiku suhtes ettenähtud kontrollid, järgides panganduse peamist põhimõtet ja kohustust: tunne oma klienti.. Pankade kriteeriumid ja nõuded konto avamisele võivad olla väga erinevad e-residendi digi-ID saamise alustest.

Pangateenuste täpsustav info.

Taotlemine ja menetlus

Kas taotluskeskkonnas konto loomine on kohustuslik ja kas ilma selleta ei saa taotlust esitada?

Taotluse esitamiseks tuleb luua konto – muul moel taotluse esitamine ei ole võimalik. Konto loomine lihtsustab muuhulgas taotluse esitamist (taotlust ei pea ära täitma ühe korraga, vaid seda on võimalik jätkata endale sobival ajal) ning võimaldab hiljem jälgida taotluse menetlusstaatust.

Kas taotluse võib minu eest esitada ka keegi teine?

Ei või. Vastavalt ITDS § 112 lg 2 tuleb taotlus isikut tõendava dokumendi väljaandmiseks esitada dokumendi väljaandmiseks pädevale asutusele isiklikult. See tähendab, et e-taotluskeskkonnas taotlust esitades tuleb Sul taotlus täita ning esitada ise. Taotluse esitamine vahendaja kaudu (sh notaribürood ja teenusepakkujad) ei ole lubatud.

Kui vajad kellegi abi taotluskeskkonnas riigilõivu makse teostamisel (nt. Sul puudub makse teostamiseks sobiv pangakaart), siis on küll lubatud kellegi teise pangakaardiga makse teostamine, kuid pane seejuures tähele, et taotluse esitamine ei ole võimalik selliselt, et Sa täidad ja esitad ühe seadme (arvuti/telefoni) kaudu taotluse ise ning keegi teine teostab teisest seadmest makse. Taotluse esitamine ja riigilõivu tasumine on üks tervikprotsess ja makselingi jagamine ei ole võimalik. Seega, kui kasutad riigilõivu maksmisel kellegi abi, siis see eeldab seda, et Sina täidad taotluse ja tema viibib Sinu juures ning teostab samast seadmest makse.

Kuidas konto loomine käib?

Kui oled esmakordne taotleja (st sul ei ole varem e-residendi digi-ID’d olnud) või Su e-residendi digi-ID on kehtivuse kaotanud, saad konto luua kehtiva e-mailiga. Parooli ei ole vajalik sätestada. Nii konto loomisel kui ka hiljem sisse logimisel saadetakse iga kord Sinu konto e-mailile unikaalne link, millega on võimalik konto aktiveerida/ sisse logida. Link kehtib 30 minutit.

Kui Sul on kehtiv e-residendi digi-ID ja/ või selle alusel välja antud Smart-ID, saad Sa konto registreerida autentides end kehtiva eID vahendiga. Selleks pead Sa teadma oma Eesti isikukoodi ja e-residendi digi-ID või Smart-ID PIN 1 koodi. Samuti palutakse Sul kinnitada kehtiv e-mail, mille abil saad samuti taotluskeskkonda siseneda. Kehtiva eID vahendiga sisenedes eeltäidetakse Sulle osad küsimuste väljad nende andmetega, mis esitasid eelmisel taotlemisel.

Loe Eesti isikukoodi kohta.

Proovin taotluskeskkonda siseneda kasutades kehtivat eID vahendit, kuid saan veateate. Mis on valesti?

Taotluskeskkonda saavad kehtiva eID vahendiga siseneda ainult korduvtaotlejad, st need, kes on varasemalt e-residendi digi-ID’d taotlenud ja selle kätte saanud. Taotluskeskkonda saab siseneda vaid kehtiva e-residendi digi-ID’ga või selle alusel välja antud Smart-ID’ga.

Keskkonda ei saa siseneda muude dokumentidega nagu nt. välismaalase ID-kaart ja elamisloakaart. Samuti ei saa siseneda Smart-ID’ga, mis on välja antud mõne muu dokumendi, mitte e-residendi digi-ID alusel.

Kui Sul ei ole kehtivat e-residendi digi-ID’d ja/ või selle alusel välja antud Smart-ID’d ning soovid esitada taotluse, siis saad seda teha luues konto oma e-mailiga.

Loe konto loomise kohta.

Kui proovid siseneda kehtiva e-residendi digi-ID’ga ja/ või selle alusel välja antud Smart-ID’ga ning saad veateate, võib tegu olla süsteemi veaga. Palun võta sel juhul meiega ühendust, kirjutades ....

Ma olen varem e-residendi digi-ID’d taotlenud ja/ või mul on juba kehtiv e-residendi digi-ID. Kas ma pean ikka konto looma või on mul juba konto olemas?

See, kui Sa oled varem e-residendi digi-ID’d taotlenud või Sul on kehtiv e-residendi digi-ID, ei tähenda, et Sul on taotluskeskkonnas konto olemas. Taotluse esitamiseks (nii esmakordne taotlus kui korduv taotlus) tuleb luua igal korral uus konto.

Loe konto loomise kohta.

Loe konto kehtivuse kohta.

Kui Sul on parasjagu kehtiv e-residendi digi-ID ning Sa ei soovi uut dokumenti taotleda, siis ei ole keskkonnas konto loomine vajalik. Oota konto loomisega, kuni sul tekib vajadus taotleda uus dokument.

Mul on kehtiv e-residendi digi-ID. Kas ma peaksin mingil põhjusel taotluskeskkonnas konto looma?

Ei. Taotluskeskkond on mõeldud vaid taotluse esitamiseks ning taotluse menetlusstaatuse jälgimiseks. Kui Sul on parasjagu kehtiv e-residendi digi-ID ning Sa ei soovi uut dokumenti taotleda, siis ei ole keskkonnas konto loomine vajalik. Oota konto loomisega, kuni Sul tekib vajadus taotleda uus dokument.

Loe dokumendi kehtivuse kohta.

Kas ma saan selle keskkonna kaudu hallata ka oma ettevõtet?

Ei – taotluskeskkonnas võimaldab vaid taotluse esitamist ning taotluse menetlusstaatuse jälgimist. Ettevõtte loomine ja haldamine selles keskkonnas ei ole võimalik.

Kui kaua mu konto aktiivne on?

Konto säilitamine sõltub sellest, kas taotlus on juba esitatud või mitte. Taotluse esitamiseks on alates esmasest sisse logimisest (konto aktiveerimisest) aega 2 kuud – kui selle aja jooksul ei ole taotluse esitamist lõpule viidud, konto kustub. Kui taotluse esitamine viiakse lõpule (st teostatakse ka riigilõivu makse), siis kehtib konto 12 kuud (arvestatuna esmasest sisselogimisest), misjärel see kustutatakse.

Kuidas ma saan oma konto ise kustutada?

Kuniks taotlus ei ole veel esitatud, on Sul võimalik ükskõik millisel ajahetkel konto iseseisvalt kustutada – selleks on taotluskeskkonnas funktsionaalsus „Delete account“ (menüünupp üleval paremas ääres). Pane aga tähele - kui konto on kustutatud, siis selle taastamine ei ole võimalik. Kui soovitakse jätkata taotluse esitamisega, tuleb uuesti konto luua ning taotluse täitmist nullist alustada.

Kui taotlus on juba esitatud, siis konto kustutamine enam võimalik ei ole. Konto on vajalik selleks, et saaksid mugavalt jälgida taotluse menetlusstaatust ning saaksid e-mailile teavitusi protsessi kohta.

Kustutasin kogemata oma konto ära – kas seda saab kuidagi taastada?

Konto taastamine ei ole võimalik. Kui kustutasid oma konto ning soovid siiski taotluse esitamisega jätkata, tuleb luua uus konto ning alustada taotluse täitmist nullist.

Unustasin ära, millise e-mailiga ma konto lõin – mida teha?

Paraku ei ole siinkohal muud lahendust, kui üritada siiski meenutada ja postkastide sisu sorteerides aru saada, millise e-mailiga on konto loodud. Taotluskeskkonnast saadetavate e-mailide saatjaks on .... Kui e-maili meenutamine ei õnnestu, tuleb luua teise e-mailiga uus konto ning alustada taotluse täitmisega algusest peale.

Kui kaua on mul aega taotluse esitamiseks?

Taotluse esitamiseks on alates esmasest sisselogimisest (konto aktiveerimisest) aega 2 kuud.

Ma soovin esitada uue taotluse, kuid mu eelnevalt loodud taotluskeskkonna konto on endiselt kehtiv ja ma ei saa seda kustutada. Mida peaksin tegema?

Kui taotlus on esitatud, siis kehtib Su konto taotluskeskkonnas 12 kuud alates selle loomisest. Seejärel kustub konto automaatselt. Infot selle kohta, mis kuupäevani Su konto kehtib, saad taotluskeskkonnast staatuse trackimisel (kui taotluse osas on otsus tehtud, sisaldub vastes ka info konto kehtivuse kuupäeva kohta). Taotluse esitamise järgselt puudub Sul võimalus konto ise kustutada.

Kui Sul tekib siiski vajadus enne 12 kuu möödumist esitada uus taotlus (nt. Sa ei käinud dokumendil järel ja see hävitati või Sa ei vastanud tähtaegselt menetleja kirjale ja Su taotlus jäeti seetõttu läbi vaatamata), siis on Sul kaks võimalust:

 • luua taotluskeskkonnas uus konto teise e-mailiga
 • esitada olemasoleva konto kustutamise taotlus ....

Selleks saada palun e-mail samalt aadressilt, millega konto keskkonnas on loodud koos järgnevate andmetega: ees- ja perekonnanimi (nii nagu on kantud Sinu reisidokumenti), sünnikuupäev ning põhjendus, miks soovid konto kustutamist.

Kas ma pean täitma lehekülgi kindlas järjekorras?

Ei pea – võid alustada täitmist sellelt leheküljelt, millelt soovid. Küll aga pane tähele, et poolikult täidetud lehte ei ole võimalik salvestada – kui oled mõne lehe täitnud osaliselt, siis teisele lehele liikudes sinna sisestatud andmed kustuvad.

Kuidas ma saan lehekülgede vahel liikuda?

Lehtede vahel on võimalik navigeerida vajutades mummudele lehe päises ning samuti lehe all olevate nuppudega „Save and proceed“ ja „Back“. Pane aga tähele, et selleks, et liikuda edasi nupuga „Save and proceed“ peab antud leht olema täies ulatuses täidetud.

Miks ma ei saa kohe liikuda lehekülgedele 7-9?

Leheküljed 7-9 on kinnitavad leheküljed, sh leheküljel 7 kuvatakse Sulle kõik andmed, mille oled sisestanud, et saaksid neid mugavalt kontrollida. Selleks, et lehekülgedele pääseda, tuleb eelnevalt täita vahelehed 1-6.

Kas ma saan kuskilt näha esitatud taotluse andmeid?

Esitatud taotluse andmeid saad vaadata „View your application“ funktsiooniga. Andmete hilisem muutmine taotluskeskkonnas ei ole aga võimalik. Kui Su andmed on muutunud ja soovid taotluse esitamise järgselt nendes muudatusi teha, siis saada kiri ... koos vähemalt järgnevate andmetega:

 • ees- ja perekonnanimi (nii nagu on kantud Sinu reisidokumenti)
 • sünnikuupäev

Võimalusel lisa kirja ka e-residendi digi-ID taotluse number (kui see on Sulle teada).

Kuidas ma saan muuta oma infot, kui taotlus on juba esitatud?

Andmete hilisemaks muutmiseks saada kiri ... koos vähemalt järgnevate andmetega:

 • ees- ja perekonnanimi (nii nagu on kantud Sinu reisidokumenti)
 • sünnikuupäev

Võimalusel lisa kirja ka e-residendi digi-ID taotluse number (kui see on Sulle teada).

Kas ma saan taotluskeskkonda sisse logida, kui taotlus on juba ära esitatud?

Jah – taotluse esitamise järgselt on Sul võimalik keskkonda sisse logida ning jälgida taotluse menetlusstaatust.

Kas taotluskeskkond on turvaline?

Jah – taotluskeskkonna osas on teostatud turvatestid tagamaks selle töökindlust ning võimet blokeerida selle vastaseid ründeid.

Kuidas on tagatud taotluskeskkonna kasutamisel minu isikuandmete kaitse ja kes minu isikuandmeid töötleb?

PPA lähtub Sinu andmete töötlemisel GDPR nõuetest. Täpsemat infot isikuandmete töötlemise põhimõtete ning andmekaitsetingimuste kohta leiad siit.

Millistes veebibrauserites taotluskeskkond töötab?

Taotluskeskkonna toimivust on testitud kõigis üldlevinud veebilehitsejates – Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. Palun veendu, et Sul on kõige uuem veebilehitseja versioon.

Kas taotluse saab esitada ka nutitelefoni ja tahvelarvuti kaudu?

Jah – taotluskeskkonda on võimalik sisse logida ja taotlust täita ka nutitelefoni ja tahvelarvuti kaudu (toetatud on nii Android kui iOS). Küll aga ei pruugi pikkadele küsimustele vastamine olla mobiilis nii mugav, kui arvutis.

Mul ebaõnnestub e-taotluskeskkonnas makse teostamine. Mida pean tegema?

Makse ebaõnnestumiseks võib olla mitmeid põhjuseid:

 • Sinu pank ei autoriseeri makset
 • kaart, millega proovid makset teostada, ei toeta 3D Secure makseid
 • oled ühelt ja samalt IP aadressilt teinud lühikese aja jooksul mitu katset ning makseteenuse pakkuja on Sind ajutiselt ära blokeerinud
 • internetiühendus ei ole piisav ja/ või veebilehitseja sätted blokeerivad makse teostamist
 • tõrked makseteenuse pakkuja lahenduses

Esimesel kahel juhul palume Sul võtta ühendust oma pangaga. Alternatiivina võid paluda, et makse teostaks Sinu eest keegi teine, kuid pea silmas, et seaduse kohaselt tuleb taotlus siiski täita ja esitada Sinul isiklikult (ITDS § 112 lg 2). Loe täpsemalt siit. Muudel juhtudel oota mõni aeg ning proovi seejärel uuesti. Võid proovida ka veebilehitseja otsinguajaloo ja küpsiste kustutamist.

Kui makse jätkuvalt ebaõnnestub, pöördu palun ... ning lisa oma kirja kindlasti vähemalt järgnev info:

 • millist veebilehitsejat Sa kasutasid?
 • millist operatsioonisüsteem Sa kasutasid?
 • millal ja mitu korda järjest proovisid makset teostada?

Millise kaardiga ma makset saan teostada?

Taotluskeskkonnas saab tasuda VISA ja Mastercard-i krediitkaardiga ning deebetkaardiga. Kui kasutad deebetkaarti, siis palun veendu, et sellega on internetimaksed lubatud. Samuti peab kaart toetama 3D Secure makseid. Pangakaarti puudutavate küsimuste osas võta palun ühendust oma pangaga.

Kui Sul ei ole aktsepteeritavat kaarditüüpi, võib makse teostada Sinu eest ka keegi teine, kuid pea silmas, et seaduse kohaselt tuleb taotlus siiski täita ja esitada Sinul isiklikult (ITDS § 112 lg 2). Loe täpsemalt siit.

Kas ma saan teostatud makse kohta ka maksekinnituse?

E-taotluskeskkonnas makse eduka sooritamise ning taotluse esitamise järgselt saadetakse Sulle taotluses esitatud e-mailile kaks teavitust (saatjaks ...):

 • teavitus taotluse eduka esitamise ning järgnevate sammude kohta
 • maksekinnitus

Palun kontrolli seega oma postkastist (sh rämpspostist), kas teavitused on laekunud. Kui Sa maksekinnitust ei leia või oled selle kogemata ära kustutanud, võta palun ühendust ....

Ma ei tea oma Eesti isikukoodi. Kuidas ma selle leiaksin?

Kui Sulle on varem välja antud Eesti e-residendi digitaalne isikutunnistus, Eesti elamisluba, Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse alusel Eesti isikutunnistus, oled registreerinud lühiajalise Eestis töötamise, olnud Eestis varjupaiga taotleja või oled mingil muul põhjusel kantud Eesti rahvastikuregistrisse (nt perekonnaseisukande tegemisel), siis on Sulle antud Eesti isikukood.

Eesti isikukood koosneb 11nest numbrist ning see kantakse lisaks Eesti rahvastikuregistrile ka Eesti poolt Sulle välja antavale dokumendile (nt. elamisloakaart, e-residendi digi-ID, rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistus, lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kinnitus, perekonnasündmuse tõend).

Kui oled varasemalt taotlenud e-residendi digi-ID’d, siis leiad isikukoodi ka e-mailist, mis saadeti Sulle taotluse osas positiivse otsuse tegemisel (saatjaks ...).

Kui Sa oled e-maili ära kustutanud ja Sinu dokument on hävinenud/ kaotatud/ varastatud või Sa ei käinud sellel eelneval korral järel, siis saada isikukoodi teada saamiseks päring .... Lisa pöördumisele ka koopia oma kehtivast isikut tõendavast dokumendist.

Mille alusel minu käest andmeid küsitakse?

Taotlemisel esitatavad andmed ning tõendid on loetletud Eesti siseministri määruses § 6, § 7, § 12, § 24 ja § 241.

Eelnevalt nimetatud paragrahvide sisu on järgnev:

 • § 6 lg 5 koopia taotleja reisidokumendi isikuandmete leheküljest või reisidokumendi puudumisel koopia taotleja kodakondsusjärgse riigi või elukohariigi välja antud muu isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest
 • § 7 nõuetele vastava foto
 • § 12 lg 1 kirjalik seletus või muu tõend digitaalse isikutunnistuse kasutamise kavatsuse ja selle kasutamise asjaolude kohta vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse § 207 lõikele 1
 • § 24 lg 1 punkt 1 isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, sünnikoht, sugu)
 • § 24 lg 1 punkt 2 kodakondsus
 • § 24 lg 1 punkt 3 kontaktandmed (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik, telefon, e-posti aadress)
 • § 24 lg 1 punkt 4 dokumendi väljastamise koht
 • § 24 lg 1 punkt 5 taotlemise põhjus
 • § 24 lg 5 välisriigi kodanik esitab isikut tõendava dokumendi taotlemisel lisaks andmed välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg)
 • § 241 punkt 1 varasemad ja muud nimed
 • § 241 punkt 2 varasemad kodakondsused
 • § 241 punkt 3 sotsiaalmeedia kontod
 • § 241 punkt 4 taotlejaga seotud nii Eesti kui ka välisriigi ettevõtted
 • § 241 punkt 5 elulookirjeldus
 • § 241 punkt 6 info karistatuse ning isiku vastu algatatud süüteomenetluse kohta
 • § 241 punkt 7 info ärikeelu kohta
 • § 241 punkt 8 välisriigi isikukood
 • § 241 punkt 9 taotlemise eesmärk ja plaanitava tegevuse kirjeldus
 • § 241 punkt 10 info isiklike ja temaga seotud ettevõtetele kuuluvate pangakontode, makseasutuste kontode ja virtuaalvääringute kasutamise kohta
 • § 241 punkt 11 info terrorismi, rahapesu, majandus- ja küberkuritegude kahtluse ja sanktsioonide kohta
 • § 241 punkt 12 info viisa väljastamisest keeldumiste ja sissesõidukeeldude kohaldamise kohta
 • § 241 punkt 13 info relvajõududes teenimise ja sõjaväelistes operatsioonides osalemise kohta
 • § 241 punkt 14 info ühiskondlikesse organisatsioonidesse kuulumise kohta
 • § 241 punkt 15 info terroriorganisatsioonidesse kuulumise kohta

Eelnimetatud andmete töötlemise eesmärgiks on e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljastamise osas kaalutletud otsuse tegemine ning isiku tuvastamine. Lähtuvalt ITDS § 2012 lõikest 2 võib digitaalse isikutunnistuse väärkasutuse ärahoidmiseks ning dokumendi kasutaja õiguste ja huvide kaitseks dokumendi väljaandja nõuda taotluse esitamiseks e-residendi isiklikku ilmumist dokumendi väljaandja asukohta või Eesti välisesindusse.

Miks minu käest lisainfot küsitakse ja kas ma pean selle esitama?

E-residendi digi-ID taotluse menetluse käigus kogutavad andmed ja tõendid on vajalikud taotluse eesmärgipärasuse ning väljaandmise/ keeldumise aluseks olevate asjaolude hindamiseks (Isikut tõendavate dokumentide seadus § 205 lg 2 ja 206).

Haldusmenetlusseaduse § 38 lõike 1 kohaselt on haldusorganil õigus haldusmenetluse käigus nõuda menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised asjaolud. Vastavalt lõikele 3 on menetlusosalisel ka kohustus need esitada.

Kui Sa ei esita küsitud lisainfot, siis on PPA-l õigus jätta Sinu taotlus läbi vaatamata ning menetlus lõpetada.

Mis põhimõtetel PPA minu andmeid töötleb ning kas see on kooskõlas GDPR-iga?

Isikuandmete töötlemise põhimõtete ning andmekaitsetingimuste kohta leiad infot siit.

Kui kaua mu taotluse menetlus aega võtab ja kui kiiresti ma dokumendi kätte saan?

E-residendi digi-ID väljaandmise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Asjaolude selgitamiseks võidakse menetlustähtaega ka pikendada. Menetlustähtaja pikenemise vältimiseks veendu, et oled taotlemisel esitanud kõik nõutud andmed, vajalikud dokumendid ja nõuetele vastava dokumendifoto. Palun jälgi ka oma meilipostkasti – protsessi vältel saadetakse taotluse esitatud e-mailile automaatteavitusi ning võetakse ühendust, kui taotlusel on puuduseid või on vajalik lisainfo esitamine.

Kui taotluse osas on tehtud positiivne otsus, võtab dokumendi väljastuskohta jõudmine aega keskmiselt 2-5 nädalat (sõltuvalt asukohast).

Soovin tühistada esitatud taotluse. Kuidas ma saan seda teha?

Taotlus on võimalik tagasi võtta, kuniks selle osas ei ole menetlusotsust langetatud.

Taotluse tühistamiseks saada kiri ... koos vähemalt järgnevate andmetega:

 • ees- ja perekonnanimi (nii nagu on kantud Sinu reisidokumenti)
 • sünnikuupäev

Võimalusel lisa kirja ka e-residendi digi-ID taotluse number (kui see on Sulle teada).

Kas ma saan riigilõivu tagasi taotleda, kui mu taotluse suhtes tehakse keelduv otsus või mu dokument tunnistatakse kehtetuks?

Ei. Riigilõivu seaduse § 15 kohaselt ei ole taotluse mitte rahuldamise ja e-residendi digi-ID kehtetuks tunnistamise korral võimalik riigilõivu tagasi taotleda.

Kuulsin, et Ukraina kodakondsusega taotlejatele tagastatakse 120 eurone riigilõiv. Kust leiaksin selle kohta rohkem infot?

Kampaaniat korraldab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse e-residentsuse meeskond. Palun pöördu täiendavate küsimuste korral otse nende poole.

Kontaktivorm

Lisainfot kampaania kohta

Kättesaamine

Sain teavituse, et minu taotluse osas on tehtud positiivne otsus. Millal ma dokumendile järgi võin minna?

E-residendi digi-ID väljastatakse taotlejale taotluses märgitud PPA teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Vaata väljastuskohti.

E-residendi digi-ID taotluse menetlemise tähtaeg on 30 päeva, millele lisandub dokumendi transpordile kuluv aeg sõltuvalt valitud väljastuskohast 2-3 nädalat. Taotluse menetlusstaatust saad jälgida iseteeninduses – logi sisse ning vajuta nuppu „Track status“.

Kui Sinuga ei ole 2-5 nädala jooksul ühendust võetud, kontakteeru palun väljastuspunktiga, kuhu oma dokumendi tellisid.

Täpsem infot dokumendi kättesaamise kohta.

Kust on võimalik e-residendi digi-ID kätte saada?

E-residendi digi-ID on võimalik kätte saada Eesti saatkondadest ja suurematest Eestis asuvatest PPA teenindustest.

Vaata väljastuskohti.

Kas ma saan e-residendi digi-ID tellida väljastamiseks ka aukonsuli juurde?

Ei saa. Aukonsulid väljastavad ainult Eesti kodanike dokumente. Erandite tegemine ei ole võimalik ka tehniliste põhjustel – aukonsulitel puudub võimekus sõrmejälgede hõivamiseks, kuid e-residendi digi-ID väljastamisel on sõrmejälgede hõive kohustuslik protseduur.

Kuidas ma saan dokumendi väljastuskohta muuta?

Kui Sinu dokument on valmis ja ootab väljastamist, tuleb väljastuskoha muutmiseks võtta ühendust väljastuspunktiga, kuhu oma dokumendi tellisid.

Väljastuskoha muutmisel rakenduvate riigilõivude ning väljastuskohtade kontaktide info.

Kui Sinu taotlus on endiselt menetluses, siis võta väljastuskoha muutmiseks ühendust .... Kirja sisusse lisa kindlasti järgnev info: ees- ja perekonnanimi (nii nagu on kantud Sinu reisidokumenti), sünnikuupäev ning väljastuskoht, kust soovid dokumendi kätte saada. Samuti tuleb kirjale lisada maksekinnitus tasutud riigilõivu kohta. Muutes väljastuskohta teenindusest välisesindusse, tuleb tasuda riigilõiv summas 30 eurot. Muutes väljastuskohta välisesindusest teenindusse, tuleb tasuda riigilõiv summas 10 eurot (sealjuures eelnevalt taotlemisel tasutud lisanduv 20 € ei kuulu tagastamisele).

Riigilõivu tasumise juhised.

Kas minu dokumenti saab hoida väljastuskohas kauem kui 6 kuud?

Reeglina on mõjuva põhjuse olemasolul võimalik leppida kokku dokumendi väljastuskohas hoidmine pikema perioodi vältel kui 6 kuud. Palun võta selleks ühendust väljastuskohaga, kuhu oled oma dokumendi tellinud. Selgita vajadust ning lepi kokku aeg, mil saad dokumendile järgi minna.

Kas keegi teine saab minu eest dokumendile järele minna?

Ei saa. Vastavalt ITDS § 2012 peab e-residendid digi-ID taotleja igal juhul isiklikult kaardile järele minema ning seda ka korduvtaotlemise korral. Dokumenti koju tellida ei saa ning samuti ei saa volitada kedagi dokumendile järgi minema. Väljastamisel hõivatakse Sinult ka sõrmejäljed.

Dokumendi kasutamine ja probleemid

Kui kaua mu e-residendi digi-ID kehtib?

Alates 01.05.2018 väljastatud e-residendi digi-ID kehtivusaeg on 5 aastat. Enne antud kuupäeva väljastatud dokumendid kehtivad 3 aastat. Dokumendi (sh selle sertifikaatide) kehtivusaeg on märgitud Sinu dokumendile ning samuti saad seda kontrollida ID-tarkvaras ja Eesti riigi infoportaalis.

Ajavahemikus 01.11.2018-30.04.2019 oli võimalik kaugteel pikendada 3-aastase kehtivusajaga dokumentide kehtivust kahe aasta võrra. Kui pikendasid oma dokumenti, siis pead selle kehtivust kontrollima ID-tarkvaras või Eesti riigi infoportaalis – kaardile on antud olukorras märgitud vana kehtivusaeg, mis pikendamise järgselt ei ole enam õige ega haaku dokumendi sertifikaatide kehtivusajaga.

Mu e-residendi digi-ID kehtivusaeg hakkab lõppema. Kas ma saan selle kehtivusaega pikendada?

Digi-ID kehtivusaja pikendamine ei ole võimalik. Kui soovid e-residendi digi-IDd edasi kasutada, tuleb Sul taotleda uus dokument ning saad seda teha e-taotluskeskkonnas.

Taotlemise protsess on sama, mis esmasekordsel taotlemisel, sh tuleb uuesti esitada digi-ID pikendamise põhjendused, enda taustaandmed ning näofoto ja dokumendikoopia. Kui Sul on kehtiv e-residendi digi-ID ja/ või selle alusel välja antud Smart-ID, saad Sa konto registreerida autentides end kehtiva eID vahendiga. Kehtiva eID vahendiga sisenedes eeltäidetakse Sulle osad küsimuste väljad nende andmetega, mis esitasid eelmisel taotlemisel.

Kuidas saan kontrollida, kas mu e-residendi digi-ID on kehtiv?

Dokumendi kehtivusaeg on märgitud Sinu dokumendile. Dokumendi kiibil olevate sertifikaatide (autentimiseks ja allkirjastamiseks) kehtivusaega saab kontrollida ID-tarkvaras. Reeglina haakub sertifikaatide kehtivusaeg dokumendile kantud kehtivusajaga, kuid võib olla olukordi, kus füüsiline dokument on küll endiselt kehtiv, kuid selle sertifikaadid on peatatud või tühistatud. Kui kasutasid võimalust oma dokumendi kehtivusaega pikendada, siis võib esineda ka vastupidine olukord, kus dokumendile kantud kehtivusaeg on juba möödunud, kuid sertifikaadid on endiselt kehtivad.

Olen oma PIN koodid ära kaotanud. Mida pean tegema?

Uute PIN koodide saamiseks pöördu palun lähimasse välisesindusse või PPA teenindusse. Kui soovid uusi PIN koode saada välisesindusest, tuleb eelnevalt konkreetse saatkonnaga ka aeg kokku leppida.

Alates 01.01.2022 ei ole võimalik väljastada uut turvakoodide ümbrikut dokumentidele, mis on välja antud enne 30.11.2018. Alates sellest kuupäevast tuleb antud dokumentide puhul PIN koodide kaotamisel taotleda uus dokument. Loe täpsemalt siit.

Välisesinduste kontaktid.

Riigilõiv PIN koodide vahetamise eest Eesti teeninduses on 5 eurot ning välisesinduses 20 eurot ja tasutakse kohapeal.

Sain kaardi kätte, kuid see ei ole kehtivaks läinud. Mis on valesti?

E-residendi digi-ID aktiveeritakse kättesaamisele järgneval päeval. Kui said dokumendi kätte täna, siis palun oota homseni ja proovi uuesti.

Kui dokumendi kättesaamisest on möödunud rohkem kui päev ning see ei ole endiselt kehtiv, võta palun ühendust ....

Mu kaart ei tööta. Kas ma saan uue?

Tehniliste probleemide korral võta palun esmalt ühendust ID kasutajatoega. ID kasutajatugi aitab välja selgitada probleemi iseloomu ning annab Sulle infot, kuidas edasi toimetada.

Mu kaardilugeja ei tööta. Mida teha?

Esmalt peaksid veenduma, kas probleem on tõesti kaardilugejas. Selleks tasub võimalusel proovida kaarti kasutada mõne teise kaardilugejaga. Samuti peaks veenduma, et kaardi kasutamist ei takista Sinu arvuti või veebilehitseja poolsed piirangud. Täpsemate juhiste saamiseks võta ühendust ID kasutajatoega, kes pakub abi probleemi väljaselgitamise osas.

Kui on kindel, et probleem on kaardilugejas, on kõige kiirem lahendus soetada endale ise uus kaardilugeja.

Toetatud kaardilugejate info.

Kaardilugeja on võimalik välja vahetada ka garantiikorras, kuid see on pikk ja aeganõudev protsess. Esmalt tuleb lugeja edastada ekspertiisi ning lisanduvalt kulub aega uue lugeja Sinule transportimiseks. Garantiikorras lugeja saamise soovi korral pöördu palun ....

Mu kaardilugeja on kahjustanud kaardi kiipi. Mida teha?

Kui oled veendunud, et Su digi-ID kiip on kahjustunud just vigase kaardilugeja pärast ja Su digi-ID ei tööta, siis palun saada fotod nii kahjustatud kaardist kui kaardilugejast aadressile .... PPA võtab Sinuga ühendust.

Mu kaardile on kantud valed andmed (nt. nimi, sünnikuupäev). Kas ma saan uue?

Kui oled kaardi juba kätte saanud ning avastad vea hiljem, võta palun ühendust .... Kirja sisusse lisa kindlasti ees- ja perekonnanimi (nii nagu on kantud Sinu reisidokumenti) ja sünnikuupäev. Samuti lisa manusena koopia oma e-residendi digi-ID kaardist. Kui selgub, et kaardile on kantud eksitusena valed andmed, vahetatakse see garantiikorras välja.

Muu

Mu andmed (nt. nimi, kodakondsus) on muutunud. Kas ma pean taotlema uue dokumendi?

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 14 lg 1 kohaselt on isik kohustatud dokumenti kantud andmete muutumisest (sh nimi) dokumendi väljaandnud valitsusasutust teavitama ühe kuu jooksul andmete muutumisest arvates. Dokument tunnistatakse kehtetuks ning Sul tuleb taotleda uus dokument. Aegunud andmetega dokumendi kasutamine ei ole seaduspärane.

Kui muutunud on andmed, mis ei ole dokumenti kantud (nt. kodakondsus, kontaktandmed jms), siis saada selle kohta teavitus .... Uue dokumendi taotlemine ei ole vajalik, kuid PPA kannab info muudatuste kohta oma andmebaasidesse. Kontaktandmete uuendamine on vajalik näiteks ka selleks, et olulised riigipoolsed teavitused Sinuni jõuaksid (nt. dokumendi kehtivusaja kohta).

Mille alusel otsustatakse, kas Sa sobid e-residendiks?

Sa oled oodatud e-residendiks, kui oled seaduskuulekas, usaldusväärne ja heade kavatsustega.

E-residendi digi-ID väljaandmise menetluse käigus hinnatakse, kas Sul on selge arusaam, milleks Sa e-residendi digi-ID taotled ning mida sellega teha plaanid. Taotlemise eesmärk peab olema kooskõlas seadusega – Sa plaanid e-residendi staatust kasutada viisil, mis soodustab ühel või teisel moel Eesti majanduse, hariduse, teaduse või kultuuri arengut.

Kui Sa ei ole taotluses piisavalt põhjalikult taotlemise eesmärke selgitanud, siis võib PPA menetleja Sinu käest menetluse käigus küsida suunavaid lisaküsimusi. PPA hindab väga e-residentsuse taotlejate avatust koostööle ja vajadusel e-residendi digi-ID kasutamise motiivide tõendamist.

Lisaks taotlemise eesmärgile kontrollitakse ka taotleja tausta ning hinnatakse taotleja seaduskuulekust, varasemaid ja kehtivaid karistusi, viisa või tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise või sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid.

Pane tähele, et kui Sa taotled e-residendi digi-ID majandustegevuseks ja Sul esineb majandustegevuse keelamise alus, siis Sul ei ole õigust e-residendi digi-ID saada.

E-residendi digi-ID andmise üheks oluliseks eelduseks on see, et taotleja on tõsikindlalt tuvastatud ning PPA-l ei ole põhjust kahelda isikusamasuses. Vajadusel viib PPA Sinuga läbi videointervjuu. Kui Sinu taotluse osas tehakse positiivne otsus, pead Sa ilmuma isiklikult e-residendi digi-ID väljastamise asukohta, kus veendutakse isikusamasuses ka vahetult.

Kuidas saan e-residentsusest loobuda?

Kui oled oma dokumendi juba kätte saanud, tuleb Sul e-residentsusest loobumiseks esitada PPAle digitaalselt allkirjastatud avaldus, mis sisaldab põhjendust, miks soovid e-residentsusest loobuda ning samuti Sinu isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi ning isikukood).

Kui Sa ei ole veel oma dokumendil järel käinud, siis on mõistlik seda e-residentsusest loobumise soovi korral mitte teha. Dokumenti hoitakse väljastamiseks 6 kuud ning kui Sa selle aja jooksul ei ole sellel järel käinud, kuulub see hävitamisele. Kui soovid aga siiski, et Sinu taotluse osas tehtud positiivne otsus kehtetuks tunnistataks, tuleb Sul esitada PPAle posti teel omakäeliselt allkirjastatud avaldus, mis sisaldab põhjendust, miks soovid e-residentsusest loobuda ning samuti Sinu isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünnikuupäev). Postiaadress: Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060.

Kui Sa oled dokumendi kätte saanud, kuid Su dokument ei ole mingi põhjusel kasutatav, tuleb e-residentsusest loobumise avaldus esitada samuti posti teel nagu eelnevalt kirjeldatud.