Meresõidutunnistuse taotlemine

Mis see on?

Meresõidutunnistus on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni „Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta“ nõuetele vastav reisidokument, mis antakse Eestis elamisõigust või elamisluba omavale välismaalasest meremehele, kes töötab konventsiooniga ühinenud riigis registreeritud tsiviillaeval või on registreeritud selle riigi territooriumil asuvas tööbüroos.

Iga konventsiooniga ühinenud liikmesriik võib väljastada meremehe isikut tõendava dokumendi meremehele, kes on esitanud taotluse dokumendi saamiseks ning kes teenib konventsiooniga ühinenud liikmesriigi territooriumil registreeritud laeval või on registreeritud selle riigi territooriumil asuvas tööbüroos.

Meresõidutunnistus kehtib kuni 5 aastat.

2021. aastast väljastatav meresõidutunnistus

Vaata enda dokumendi taotluse hetkeseisu.