Meresõidutunnistuse taotlemine

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kättesaamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Meresõidutunnistuse taotlemine tavakorras

Tavakorras meresõidutunnistuse tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Meresõidutunnistuse taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud meresõidutunnistuse tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Meresõidutunnistuse kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Tulen meresõidutunnistusele ise järele

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana meresõidutunnistus.

Saadan meresõidutunnistusele järele enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja sinu vana meresõidutunnistuse.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.