Meresõidutunnistuse taotlemine

Taotlemine teeninduses

Meresõidutunnistuse taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument ja tööandja kinnitus, et töötad või asud tööle või praktikale laevale.

Tööandja puudumisel esita Töötukassa kinnitus, et oled arvele võetud töötu või tööd otsiva meremehena.

Tööandja kinnitusel või Eesti Töötukassa teatisel peab olema väljaandja nimi, väljaandmise kuupäev ja number. Dokumendi taotlemiseks peab teatis olema kehtiv 3 kuud teatise väljaandmise päevast alates.

Soovi korral saad dokumendi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Meresõidutunnistuse taotlemine tavakorras

Tavakorras meresõidutunnistuse tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Meresõidutunnistuse taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud meresõidutunnistuse tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Meresõidutunnistuse kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik meresõidutunnistuse taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid dokumendi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Sõrmejälgede andmine

Meresõidutunnistuse taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed.

Meresõidutunnistuse kättesaamise volitus

Kui tahad oma dokumendile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel ja esitada volitus taotluse esitamisel teeninduses.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana meresõidutunnistus.

Dokumendifoto

Meresõidutunnistuse taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Meresõidutunnistuse riigilõiv on 45 €.

Meresõidutunnistuse taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

 • sularahas
 • kaardimaksena
 • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on meresõidutunnistus taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.