Meresõidutunnistuse taotlemine

Taotlemine teeninduses

Meresõidutunnistuse taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument ja tööandja kinnitus, et töötad või asud tööle või praktikale laevale.

Tööandja puudumisel esita Töötukassa teatis, et oled pöördunud Eesti Töötukassa poole sooviga saada töökeskse nõustamise teenust ja otsid tööd meremehena.

Tööandja kinnitusel või Eesti Töötukassa teatisel peab olema väljaandja nimi, väljaandmise kuupäev ja number. Dokumendi taotlemiseks peab teatis olema kehtiv 3 kuud teatise väljaandmise päevast alates.

Soovi korral saad dokumendi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Meresõidutunnistuse taotlemine tavakorras

Tavakorras meresõidutunnistuse tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Meresõidutunnistuse taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud meresõidutunnistuse tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Meresõidutunnistuse kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik meresõidutunnistuse taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid dokumendi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Sõrmejälgede andmine

Meresõidutunnistuse taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed.

Meresõidutunnistuse kättesaamise volitus

Kui tahad oma dokumendile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel ja esitada volitus taotluse esitamisel teeninduses.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana meresõidutunnistus.

Dokumendifoto

Meresõidutunnistuse taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Meresõidutunnistuse riigilõiv on 45 €.

Meresõidutunnistuse taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.