E-residendi digi-ID

Kättesaamine

E-residendi digi-ID väljastatakse taotlejale taotluses märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes võta ühendust PPA teenindusega või välisesindusega, kuhu dokument on tellitud. Välisesinduste kohta leiad infot välisministeeriumi kodulehelt.

E-residendi digi-ID kättesaamiseks pead väljastuskohta isiklikult kohale ilmuma. Esindajale digi-ID-d ei väljastata. Dokumendi kättesaamisel võetakse e-residendilt sõrmejäljed.

E-residendi digi-ID kättesaamisel esita kehtiv välisriigi reisidokument.

Taotlusele märgitud väljastuskoha muutmiseks esita sellekohane avaldus teenindusele või välisesindusele, kuhu dokument on tellitud.

Väljastuskoha muutmisel rakenduvad järgnevad lisatasud:

  • välisesinduste vahel 80 €
  • välisesindusest Eesti teenindusse 80 € (sealjuures eelnevalt taotlemisel tasutud lisanduv 20 € ei kuulu tagastamisele)
  • Eesti teeninduste vahel 10 €
  • Eesti teenindusest välisesindusse 30 €

Täpsema info välisesindusse tellitud dokumendi väljastuskoha muutmise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehel.