E-residendi digi-ID

Kättesaamine

E-residendi digi-ID väljastatakse taotlejale taotluses märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes võta ühendust PPA teenindusega või välisesindusega, kuhu dokument on tellitud. Välisesinduste kohta leiad infot välisministeeriumi kodulehelt.

E-residendi digi-ID-id võid kätte saada ka välise teenusepakkuja vahendusel järgnevates asukohtades:

Valides dokumendi väljastuskohaks Soul, pead dokumendile järele minnes tasuma täiendava teenustasu 28,5 €. Teenustasu makstakse kohapeal sularahas.

Valides väljastuskohaks Tokio või San Francisco, pead dokumendile järele minnes tasuma täiendava teenustasu 30 €. Teenustasu makstakse kohapeal sularahas.

E-residendi digi-ID kättesaamiseks pead väljastuskohta isiklikult kohale ilmuma. Esindajale digi-ID-d ei väljastata. Dokumendi kättesaamisel võetakse e-residendilt sõrmejäljed.

E-residendi digi-ID kättesaamisel esita kehtiv välisriigi reisidokument.

Taotlusele märgitud väljastuskohta muutmiseks esita sellekohane avaldus teenindusele või välisesindusele, kuhu dokument on tellitud.

Väljastuskoha muutmisel rakenduvad järgnevad lisatasud:

  • välisesinduste vahel 80 €
  • välisesindusest Eesti teenindusse 80 € (sealjuures eelnevalt taotlemisel tasutud lisanduv 20 € ei kuulu tagastamisele)
  • Eesti teeninduste vahel 10 €
  • Eesti teenindusest välisesindusse 30 €

 

Täpsema info välisesindusse tellitud dokumendi väljastuskoha muutmise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehel.

Kui dokumendi väljastuskohaks on algselt valitud väline teenuspakkuja (Tokio, Soul, San Francisco), siis pole alates 01.04.2019 esitatud taotluste puhul väljastuskoha muutmine võimalik. Kui soovid väljastuskohta muuta, pead taotlema uue dokumendi.