Välismaalase passi taotlemine lapsele

Taotlemine iseteeninduses

Dokumentide taotluskeskkonda sisenemise nupp

Iseteeninduses saad välismaalase passi taotleda kui elamisloa kehtivuse lõpuni on jäänud rohkem kui 6 kuud.

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada kuni 183 päeva jooksul enne seda teeninduse digikioskis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

Digikioski kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

Iseteeninduses saad taotleda:

  • korduvat välismaalase passi täiskasvanule
  • välismaalase passi alaealisele lapsele

Kui tegemist on välisriigis sündinud lapsega, peab iseteeninduse kasutamiseks olema lapse sünd kantud rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduses passi taotlemiseks on vaja:

  • elamisloakaarti koos ID-kaardi lugejaga, mobiil-ID või internetipanka
  • elamisloakaardi või mobiil-ID PIN-koode
  • nõuetele vastavat digitaalset dokumendifotot
  • internetiühendusega arvutit
  • uusimat versiooni ID-tarkvarast

Riigilõiv

Välismaalase pass

Alla 15 -aastase lapse välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Välismaalase passi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Elamisloakaart ja välismaalase pass

Elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.