Meremehe teenistusraamatu taotlemine

Kättesaamine

Dokumendi saad kätte PPA teeninduses.

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kättesaamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Kättesaamine kaupluses

Kaupluses saad uue dokumendi kätte vaid juhul, kui sul on kaasas PPA poolt väljaantud kehtiv dokument.

Kui lähed järgi uuele samaliigilisele dokumendile ja vana veel kehtib, siis peab vana dokumendi kaasa võtma - näiteks ID-kaardi kättesaamiseks peab kaasas olema veel kehtiv ID-kaart.

Kui kehtivat dokumenti kaasas ei ole, saadetakse dokument väljastamiseks PPA teenindusse. Saatmine on kliendi jaoks tasuline.

Kaupluses dokumendi kättesaamine on tasuline. Teenuse eest saab tasuda dokumendi kättesaamisel teenusepakkuja juures.

Dokument on võimalik kätte saada kindlates kauplustes nende lahtiolekuaegadel.

Vaata kaupluste nimekirja.

Kaupluses dokumendi kättesaamise hinnad

Üle 15-aastastele maksab dokumendi kättesaamine 7,2 eurot iga dokumendi kohta.

Alla 15-aastastele maksab dokumendi kättesaamine 4,32 eurot iga dokumendi kohta.

Üldtingimustel vanaduspensionini jõudnutele ja puudega inimestele maksab dokumendi kättesaamine 4,32 eurot iga dokumendi kohta.

Meremehe teenistusraamatu taotlemine tavakorras

Tavakorras meremehe teenistusraamatu tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Meremehe teenistusraamatu taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud meremehe teenistusraamatu tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Meremehe teenistusraamatu kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Tulen meremehe teenistusraamatule ise järele

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana meremehe teenistusraamat.

Saadan meremehe teenistusraamatule järele enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja sinu vana meremehe teenistusraamatu.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine on tasuline.

Kui sinu dokument asub teeninduses ning soovid muuta selle väljastuskohta, esita vabas vormis avaldus aadressile ... ja esita lisaks riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Riigilõivu maksmise info.

Eestis: teenindusest teenindusse

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Dokumendi väljastuskoht muudetakse avalduse alusel 30 päeva jooksul pärast riigilõivu laekumist.

Eestis: teenindusest kauplusesse või vastupidi

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Dokumendi väljastuskoht muudetakse avalduse alusel 30 päeva jooksul pärast riigilõivu laekumist.