Meremehe teenistusraamatu taotlemine

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kättesaamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Meremehe teenistusraamatu taotlemine tavakorras

Tavakorras meremehe teenistusraamatu tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Meremehe teenistusraamatu taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud meremehe teenistusraamatu tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Meremehe teenistusraamatu kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Tulen meremehe teenistusraamatule ise järele

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana meremehe teenistusraamat.

Saadan meremehe teenistusraamatule järele enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja sinu vana meremehe teenistusraamatu.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.