Meremehe teenistusraamatu taotlemine

Taotlemine teeninduses

Meremehe teenistusraamatu taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument. Meremehe teenistusraamat antakse välja meremeeste registrisse kantud kehtiva ohutusalase koolituse tunnistuse ning kehtiva meremehe tervisetõendi andmete alusel, mida PPA saab kontrollida automaatselt.

Kui meremeeste registris vastavad andmed puuduvad, tuleb esitada tööandja kinnitus, et töötate või asute tööle või praktikale laevale.

Tööandja puudumisel esita Töötukassa teatis, et ole pöördunud Eesti Töötukassa poole sooviga saada töökeskse nõustamise teenust ja otsid tööd meremehena.

Tööandja kinnitusel või Eesti Töötukassa teatisel peab olema väljaandja nimi, väljaandmise kuupäev ja number. Dokumendi taotlemiseks peab teatis olema kehtiv 3 kuud teatise väljaandmise päevast alates.

Soovi korral saad dokumendi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Meremehe teenistusraamatu taotlemine tavakorras

Tavakorras meremehe teenistusraamatu tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Meremehe teenistusraamatu taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud meremehe teenistusraamatu tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Meremehe teenistusraamatu kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik meremehe teenistusraamatu taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid dokumendi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Sõrmejälgede andmine

Meremehe teenistusraamatu taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed.

Meremehe teenistusraamatu kättesaamise volitus

Kui tahad oma dokumendile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel ja esitada volitus taotluse esitamisel teeninduses.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana meremehe teenistusraamat.

Dokumendifoto

Meremehe teenistusraamatu taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikiosk teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Meremehe teenistusraamatu riigilõiv on 45 €.

Meremehe teenistusraamatu taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.