Ajutise reisidokumendi taotlemine

Taotlemine teeninduses

Taotlemine teeninduses

Ajutist reisidokumenti saad taotleda teenindustes. Taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

 

Ajutise reisidokumendi taotlemine lapsele

Kui taotled dokumenti alla 15-aastasele lapsele ja talle ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud ja tema andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esita lapse sünnitunnistus

 

Ajutise reisidokumendi taotlemine tavakorras

Ajutise reisidokumendi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

 

Ajutise reisidokumendi taotlemine kiirkorras

Ajutist reisidokumenti ei saa kiirkorras taotleda.

 

Ajutise reisidokumendi kättesaamise volitus

Kui tahad dokumendile järgi saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel. Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi.

 

Sõrmejälgede andmine

Ajutise reisidokumendi taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed.

 

Dokumendifoto

Ajutise reisidokumendi taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

 

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

 

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

 

Riigilõiv

Ajutise reisidokumendi riigilõiv on 40 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ajutise reisidokumendi riigilõiv 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Alla 15-aastase lapse puhul on ajutise reisidokumendi riigilõiv 20 €.

 

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

 

Ajutise reisidokumendi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab ajutise reisidokumendi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.