Relvaluba juriidilisele isikule

Relvakandmisluba

Relvakandmisluba saab taotleda juriidilisest isikust relvaomanik.

Enne taotlemist

Enne relvakandmisloa taotlemist

 • tasu riigilõiv
 • kontrolli, et relva kandma hakkavatel töötajatel või sportlastel oleks sooritatud relvaeksam.

Relvakandmisloa taotlemine

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa relva kandma hakkavate töötajate või sportlaste:

 • nimekiri, milles on
  • ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • ametikoht
  • elukoht
  • relva liik
  • relva mark
 • tervisetõendid
 • lubade arvule vastav arv dokumendifotoosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot). Igal esmataotleja kohta peab olema veel üks lisafoto
 • pass või ID kaart
 • elamisluba (välismaalasel)