Info seoses sõjaga Ukrainas

Ajutise kaitse pikendamine

Kuidas saab ajutist kaitset pikendada?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas mitte varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. Soovitatav on esitada pikendamise taotlus mitte hiljem kui üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu. Täpsem info iseteeninduskeskkonna kohta ja juhis selle kasutamiseks avaldatakse novembri jooksul.

Iseteeninduskeskkonnas taotluse esitamise järel saab Ukraina kodanik oma e-posti aadressile kinnituse, et tema taotlus on vastu võetud. Samuti saab Ukraina kodanik e-kirja, kui tema pikendatud elamisloakaart on valminud ja ta võib sellele enda poolt valitud PPA teenindusse järele minna.

Mida on ajutise kaitse pikendamiseks vaja?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks iseteeninduskeskkonnas on vajalik ligipääs internetile. Taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Lisaks tuleb taotlemisel märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada.

Millal saab ajutise kaitse pikendamist taotleda?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas mitte varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. Soovitatav on esitada pikendamise taotlus mitte hiljem kui üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu.

Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses.

Kas ajutise kaitse pikendamine on kohustuslik?

Ajutise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisluba ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid.

Kas võin oma Ukraina passiga sõita Eestist Venemaale?

PPA soovitab ilma tungiva vajaduseta Venemaale mitte reisida. Riigikogu kuulutas 18. oktoobril Venemaa režiimi terroristlikuks ning ajutine kaitse on Ukraina kodanikele antud just kaitseks Venemaa tegevuse eest. Venemaale reisimine võib kaasa tuua elamisloa kehtetuks tunnistamise.