Info seoses sõjaga Ukrainas

Ajutise kaitse pikendamine

Kuidas saab ajutist kaitset pikendada?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab kolm kuud kuni üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduses asylum.politsei.ee.

Iseteeninduskeskkonnas taotluse esitamise järel saab Ukraina kodanik oma e-posti aadressile kinnituse, et tema taotlus on vastu võetud. Samuti saab Ukraina kodanik e-kirja, kui tema pikendatud elamisloakaart on valminud ja ta võib sellele enda poolt valitud PPA teenindusse järele minna.

Mida on ajutise kaitse pikendamiseks vaja?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks iseteeninduskeskkonnas on vajalik ligipääs internetile. Taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Lisaks tuleb taotlemisel märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada.

Kuidas registreerida oma elukohta?

Ajutise kaitse pikendamise taotlemiseks peab inimese elukoht olema registreeritud. Eestisse registreeritud elukoht annab meile kinnituse, et ajutist kaitset sooviv inimene viibib ka reaalselt Eestis ning riik saab pakkuda Eesti elanikule mõeldud teenuseid ja toetuseid, nagu näiteks sotsiaalabi, tervishoiuteenus, tasuta ühistransport või kooli- ning lasteaiakoht.

Elukoha saab registreerida kohalikus omavalitsuses. Elukoha registreerimiseks tuleb esitada ruumi kasutamist tõendav dokument (nt üürileping) või ruumi omaniku nõusolek. Kui üürileping on olemas, siis sellest piisab ja omaniku nõusolekut täiendavalt ei ole vaja.

Loe lisainfotelukoha registreerimise kohta.

Millal saab ajutise kaitse pikendamist taotleda?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas mitte varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. Soovitatav on esitada pikendamise taotlus mitte hiljem kui üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu.

Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses.

Kas ajutise kaitse pikendamine on kohustuslik?

Ajutise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisluba ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid.

Kas võin oma Ukraina passiga sõita Eestist Venemaale?

PPA soovitab ilma tungiva vajaduseta Venemaale mitte reisida. Riigikogu kuulutas 18. oktoobril Venemaa režiimi terroristlikuks ning ajutine kaitse on Ukraina kodanikele antud just kaitseks Venemaa tegevuse eest. Venemaale reisimine võib kaasa tuua elamisloa kehtetuks tunnistamise.

Kas ajutise kaitse pikendamine maksab?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamine on Ukraina kodanikule tasuta. Taotlemisel tuleb märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada. Kui pärast taotluse esitamist soovitakse muuta dokumendi kättesaamiskohta, tuleb selle eest maksta.

Kas ajutise kaitse pikendamisel on vaja esitada dokumendifoto?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotlemiseks ei ole üldjuhul vaja esitada dokumendifotot. Juhul, kui varasemalt esitatud dokumendifoto ei vasta täielikult nõuetele, võetakse taotlejaga individuaalselt ühendust.