Info seoses sõjaga Ukrainas

Ajutise kaitse pikendamine

Hetkel on ajutise kaitse taotluste maht suur, mistõttu võib PPA teha ajutise kaitse pikendamise otsuse elamisloa viimasel päeval või isegi hiljem. Sel juhul pikendab PPA elamisluba tagasiulatuvalt ja see hakkab kehtima eelmise elamisloa kehtivusele järgnevast päevast.

Juhul, kui elamisluba pikendatakse pärast tähtaega, võib see mõjutada hüvitiste ja toetuste saamist. Seetõttu tasub inimestel, kelle ajutist kaitset pikendatakse pärast elamisloa tähtaega, kontrollida üle, kas hüvitiste ja toetuste saamiseks tuleb esitada uus taotlus.

Kui kaua ajutine kaitse kestab?

Kuni 09. septembrini 2023 taotletud ajutine kaitse kehtib ühe aasta, misjärel tuleb selle pikendamiseks esitada uus taotlus.

Alates 10. septembrist 2023 taotletud ajutine kaitse kehtib kuni 2025. aasta märtsini.

Kui pikaks ajaks ajutist kaitset pikendatakse?

Alates 10. septembrist 2023 esitatud taotluste puhul pikendatakse ajutist kaitset kuni 2025. aasta märtsini.

Millal saab ajutise kaitse pikendamist taotleda?

Ajutise kaitse pikendamise taotluse saab esitada kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduses asylum.politsei.ee. Palume pikendamise taotluse esitada hiljemalt kaks kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. Sisestage taotlust tehes kindlasti e-kirja aadress, mida te ise loete.

Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses.

Kuidas saab ajutist kaitset pikendada?

Ajutise kaitse pikendamise taotluse saab esitada kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduses asylum.politsei.ee. Palume pikendamise taotluse esitada hiljemalt kaks kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. Sisestage taotlust tehes kindlasti e-kirja aadress, mida te ise loete.

Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses.

Kui oled esitanud ajutise kaitse pikendamise taotluse aadressil asylum.politsei.ee ja saanud kinnituse, et taotlus on vastu võetud, siis pole taotlust elamisloakaardi saamiseks eraldi vaja esitada.

Alates 10.09.2023 on ajutise kaitse pikendamiseks vajalik käia läbi endale sobivast PPA teenindussaalist ning teha endast dokumendi jaoks digikioskis uus foto. Leiad teenindussaalide asukohad ning lahtiolekuajad siit.

Soovitame dokumendifoto teha enne iseteeninduskeskkonnas taotluse esitamist. Iseteeninduskeskkonnas taotluse esitamise järel saadetakse teie e-posti aadressile kinnituse, et teie taotlus on vastu võetud ning meeldetuletus, et ajutine kaitse pikendatakse alles siis kui lisaks taotluse esitamisele on taotleja teinud endast ka uue foto PPA teenindussaalis. Samuti saadab PPA sellele aadressile e-kirja, kui pikendatud elamisloakaart on valminud ja sellele saab PPA teenindusse järele minna.

Mida on ajutise kaitse pikendamiseks vaja?

Alates 10.septembrist 2023 on ajutise kaitse pikendamiseks vajalik lisaks elektroonilisele taotlusele ka külastada PPA teenindussaali ning endast digikioskis teha uus dokumendifoto. Teenindussaalide asukohad ja lahtiolekuajad leiad siit.

Ajutise kaitse pikendamist taotlev inimene peab olema läbinud või registreerinud kohanemisprogrammi ja sellele saab registreeruda siit: www.settleinestonia.ee/programme

Dokumendid:

Pärast dokumendifoto tegemist on ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks iseteeninduskeskkonnas vajalik ligipääs internetile. Taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Lisaks tuleb taotlemisel märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada.

Teatud juhtudel võidakse teilt küsida ka täiendavaid küsimusi. Sellisel juhul võetakse teiega eraldi ühendust.

Kuidas registreerida oma elukohta?

Ajutise kaitse pikendamise taotlemiseks peab inimese elukoht olema registreeritud. Eestisse registreeritud elukoht annab meile kinnituse, et ajutist kaitset sooviv inimene viibib ka reaalselt Eestis ning riik saab pakkuda Eesti elanikule mõeldud teenuseid ja toetuseid, nagu näiteks sotsiaalabi, tervishoiuteenus, tasuta ühistransport või kooli- ning lasteaiakoht.

Elukoha saab registreerida kohalikus omavalitsuses. Elukoha registreerimiseks tuleb esitada ruumi kasutamist tõendav dokument (nt üürileping) või ruumi omaniku nõusolek. Kui üürileping on olemas, siis sellest piisab ja omaniku nõusolekut täiendavalt ei ole vaja.

Loe lisainfotelukoha registreerimise kohta.

Kas ajutise kaitse pikendamine on kohustuslik?

Ajutise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisluba ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid.

Kas võin oma Ukraina passiga sõita Eestist Venemaale?

PPA soovitab ilma tungiva vajaduseta Venemaale mitte reisida. Riigikogu kuulutas 18. oktoobril Venemaa režiimi terroristlikuks ning ajutine kaitse on Ukraina kodanikele antud just kaitseks Venemaa tegevuse eest. Venemaale reisimine võib kaasa tuua elamisloa kehtetuks tunnistamise.

Kas ajutise kaitse pikendamine maksab?

Ajutise kaitse elamisloa pikendamine on Ukraina kodanikule tasuta. Taotlemisel tuleb märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada. Kui pärast taotluse esitamist soovitakse muuta dokumendi kättesaamiskohta, tuleb selle eest maksta.

Kas ajutise kaitse pikendamisel on vaja esitada dokumendifoto?

Alates 10. septembrist 2023 on ajutise kaitse pikendamisel vajalik esitada uus dokumendifoto, mis on tehtud PPA teeninduses. Dokumendifoto tegemine PPA teeninduses on tasuta ning selleks ei ole vajalik eelnevalt aega ette registreerida. Teeninduste asukohad ning lahtiolekuajad on leitavad siit.

Kuni 9. septembrini 2023 on võimalik ajutise kaitse pikendamiseks esitada vaid elektrooniline taotlus ilma uut dokumendifotot esitamata. Seejuures tuleb tähele panna, et kuni 9. septembrini esitatud taotluste puhul antakse ajutine kaitse aastaks. Alates 10. septembrist esitatud taotluste puhul antakse ajutine kaitse kuni märtsini 2025.