Info seoses sõjaga Ukrainas

Ukraina sõjapõgenike Eestis olemise võimalused

Ajutise kaitse taotlemine

Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele, kes põgenesid riigist pärast 24. veebruaril 2022 alanud Venemaa sõjalist agressiooni, antakse Eestis valitsuse otsuse kohaselt ajutise kaitse alusel Eesti elamisluba, mis kehtib 2025. aasta märtsini.

Rahvusvahelise kaitse taotlemine

Inimestel, kes olid Ukrainast lahkunud varem, kuid ei saa sinna sõja tõttu naasta, on võimalik Eestis viibida viisavabalt. Lisaks saavad nad taotleda rahvusvahelist kaitset. Tavapäraselt võtab rahvusvahelise kaitse menetlus aega kuni kuus kuud.

Rahvusvahelist kaitset taotlevatele Ukraina kodanikele tagab riik nelja kuu jooksul majutuse ja ülalpidamise täpselt samamoodi nagu ajutist kaitset taotlenud sõjapõgenikele. Soovi korral võib taotleja elada iseseisvalt mujal, näiteks tuttavate või sugulaste juures.

Õigus kuu aega kestva menetluse ajal Eestis töötada sõltub sellest, kas inimesel varasemalt oli selleks õiguslik alus või mitte. Kui tegemist on juba varem Eestis viibinud inimesega, kes töötas lühiajalise töötamise registreeringu alusel, siis võib ta töötamist jätkata ka rahvusvahelise kaitse menetluse ajal. Kui inimesel varem töötamise õigust ei olnud, siis ta enne rahvusvahelise kaitse saamist Eestis töötada ei tohi.