Info seoses sõjaga Ukrainas

Olukord piiril

Kas idapiir on lahti? Milline on olukord idapiiril?

Jah, piir on lahti. Piiriturvalisusega seonduvalt on kõik tavapärane. Teostame tõhusamat kontrolli, mistõttu on piiri ületamisel tavapärasest pikemad järjekorrad.

Kas lõunapiir on lahti? Milline on olukord lõunapiiril?

Jah, lõunapiir on lahti. Politseipatrullid on Eesti-Läti piiril abistamas inimesi, kes on pidanud sõja tõttu enda kodumaalt lahkuma. Suhtleme Ukraina kodanikega ning jagame neile esmast infot selle kohta, kuidas Eesti riik saab neile abiks olla.

Kellel on õigus riiki siseneda?

Eestisse on lubatud reisida, töötama ja õppima tulla kõigist maailma riikidest. Eestisse tulekule esitatavad täiendavad nõuded sõltuvad nii Eestis konkreetsel ajahetkel kehtivatest piirangutest kui selle riigi Covid-viiruse riskitasemest, kust saabutakse. Kui inimene on vaktsineerimata või pole haigust läbi põdenud, tuleb arvestada, et Eestisse tulles võib olla vajalik eneseisolatsioon.

Kas Venemaa kodanikud võivad Eestisse tulla?

Venemaa kodanikud võivad Eestisse tulla juhul, kui neil on selleks seaduslik alus.

Kas Ukraina kodanikud vajavad Eestisse tulemiseks viisat?

Ukraina kodanikud saavad Eestisse tulla viisavabalt, ka need, kel puudub biomeetriline pass. Varasemalt said viisavabalt Eestisse tulla vaid biomeetrilise passiga Ukraina kodanikud. Samuti saavad viisavabalt koos Ukraina kodanikuga Eestisse tulla tema sugulased, kes on mõne muu riigi kodanikud.

Mis saab neist Ukraina kodanikest, kelle Eestis viibimise seaduslik alus on lõppenud või peagi lõppemas?

Kuna Ukrainasse naasmine on hetkel ohtlik ja ka logistiliselt keeruline, otsustas PPA võimaldada riigis ajutiselt edasi viibida ka neil Ukraina kodanikel, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud või lõpeb lähiajal. See tähendab, et need inimesed ei pea viisa või muu viibimise aluse pikendamist taotlema.

Mida teeb politsei Eesti-Läti piiril?

Teeme endast oleneva, et Eestisse saabuvatel ukrainlastel oleks siin turvaline olla. Politseipatrullid on suurematel Eestisse sisenevatel teedel selleks, et luua võimalikult vara kontakt sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikega. Selleks, et inimesi paremini aidata, talletame nende andmed ja jagame infot selle kohta, kus ja kuidas Eesti riik Ukraina inimesi aitab. Samuti on meie ülesandeks takistada riiki sisenemine neil, kel puudub õigus Eestisse tulla.

Kas Eestisse saavad tulla ka vaktsineerimata Ukraina kodanikud?

Eesti riik võtab vastu ja aitab kõiki sõjapõgenikke sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte

Kas Eestit tohivad kasutada kolmanda riigi kodanikud transiidina?

Jah. Välismaalased tohivad Eestit kasutada transiidiks.

Kust kaudu peaksid sõjapõgenikud Eestisse sisenema?

Hetkel on peatatud lennuliiklus Ukrainaga, mistõttu tulevad inimesed Eestisse mööda maismaad. PPA soovitab inimesel Eestisse siseneda Ikla kaudu.

Kas Eestisse võib tulla ka mööda väikemaid teid?

Ukraina kodanikel on õigus Eestisse viisavabalt siseneda. Kuigi soovitame selleks kasutada Iklat, siis lubatud on saabumine ka mööda muid teid.

Miks kontrollitakse Lätist Eestisse sisenemisel ainult kolmandate riikide kodanikke?

Schengeni alal kehtib viisavabadus ja kõik, kellel on seaduslik alus Schengeni alal viibida, tohivad reisida. Vestleme riiki sisenevate Ukraina kodanikega, et jagada neile infot ja talletada siia saabunud inimeste andmed.

Mis me teeme inimestega, kes väidetavalt on sõjapõgenikud, kuid, kellel pole Ukraina kodakondsust?

Eestisse sisenemisel kontrollime, kas inimesel on kehtivad reisidokumendid, Eestis viibimise alus ja selgitame välja, mis on nende riiki sisenemise põhjus. Kui inimesel puudub dokument või õigus Eestis viibida, siis otsustatakse, kas inimene lubada riiki või mitte.

Kui palju sõjapõgenikke Eestisse saabub?

Kui palju Ukraina kodanikke Eestisse päriselt jõuab, sõltub sellest, kaua sõjaolukord Ukrainas kestab. Eestis elamise ja töötamise õigus on veebruari 2022 seisuga umbes 30 000 Ukraina kodanikul. Neil on Ukrainas lähedasi, sõpru ja tuttavaid, kes kellel võib olla vajadus sõja eest põgeneda. Seetõttu võib arvata, et väga paljud põgenikud tulevad Eestisse enda sugulaste ja tuttavate juurde. Kindlasti aitab riik ka neid inimesi, kel siin tutvusi ei ole.

Kas PPA-l on ülevaade, millal Ukraina kodanikud Eestisse saabuvad?

PPA suhtleb organisatsioonide ja inimestega, kes aitavad ukrainlasi evakueerida ning meil on ülevaade sellest, millal Ukraina inimesed Eestisse saabuvad.

Miks taotles PPA tuge Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt?

Olukord välispiiril piiripunktide vahelisel alal on rahulik, kuid selleks, et meil oleks maismaapiiril rohkem silmi ja kõrvu, tegi PPA Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile (Frontex) ettepaneku kaasata piiripatrullidesse kuni paarkümmend nende ametnikku koos sõidukitega. Täpne ametnike arv ja tehnika on kokku leppimisel. Seda lisaks seitsmele Frontexi ametnikule, kes praegu juba töötavad meie piiripunktides. Eesti, nagu ka teised liikmesriigid, saavad Frontexi pakutavat abi kasutada erinevates olukordades, ka siis, kui olukord piiril on rahulik.