Info seoses sõjaga Ukrainas

Olukord piiril

Kas idapiir on lahti? Milline on olukord idapiiril?

Jah, piir on lahti. Piiriturvalisusega seonduvalt on kõik tavapärane. Teostame tõhusamat kontrolli, mistõttu võivad olla piiri ületamisel tavapärasest pikemad järjekorrad.

Kellel on õigus riiki siseneda?

Eestisse on lubatud reisida, töötama ja õppima tulla kõigist maailma riikidest. Eestisse tulekule esitatavad täiendavad nõuded või piirangud sõltuvad Eestis konkreetsel ajahetkel kehtivatest nõuetest ja piirangutest.

Kas Venemaa kodanikud võivad Eestisse tulla?

Venemaa kodanikud võivad Eestisse tulla juhul, kui neil on selleks seaduslik alus ja neile ei kehti kehtestatud piirangud või sanktsioonid.

Kas Ukraina kodanikud vajavad Eestisse tulemiseks viisat?

Ukraina kodanikud saavad Eestisse tulla viisavabalt, kui neil on biomeetriline pass. Ilma biomeetrilise passita lubatakse Eestisse need Ukraina kodanikud, kes on sõjapõgenikud ja need, kes taotlevad ajutist või rahvusvahelist kaitset.

Mis saab neist Ukraina kodanikest, kelle Eestis viibimise seaduslik alus on lõppenud või peagi lõppemas?

Kuna Ukrainasse naasmine on hetkel ohtlik ja ka logistiliselt keeruline, otsustas PPA võimaldada riigis ajutiselt edasi viibida ka neil Ukraina kodanikel, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud või lõpeb lähiajal. See tähendab, et need inimesed ei pea viisa või muu viibimise aluse pikendamist taotlema.

Kas Eestit tohivad kasutada kolmanda riigi kodanikud transiidina?

Jah. Välismaalased tohivad Eestit kasutada transiidiks.

Kust kaudu peaksid sõjapõgenikud Eestisse sisenema?

Hetkel on peatatud lennuliiklus Ukrainaga, mistõttu tulevad inimesed Eestisse mööda maismaad. PPA soovitab inimesel Eestisse siseneda Ikla kaudu.

Kas Eestisse võib tulla ka mööda väikemaid teid?

Ukraina kodanikel on õigus Eestisse viisavabalt siseneda. Kuigi soovitame selleks kasutada Iklat, siis lubatud on saabumine ka mööda muid teid.

Mis me teeme inimestega, kes väidetavalt on sõjapõgenikud, kuid, kellel pole Ukraina kodakondsust?

Eestisse sisenemisel kontrollime, kas inimesel on kehtivad reisidokumendid, Eestis viibimise alus ja selgitame välja, mis on nende riiki sisenemise põhjus. Kui inimesel puudub dokument või õigus Eestis viibida, siis otsustatakse, kas inimene lubada riiki või mitte.

Kui palju sõjapõgenikke Eestisse saabub?

Kui palju Ukraina kodanikke Eestisse päriselt jõuab, sõltub sellest, kaua sõjaolukord Ukrainas kestab.

Kas PPA-l on ülevaade, millal Ukraina kodanikud Eestisse saabuvad?

PPA suhtleb organisatsioonide ja inimestega, kes aitavad ukrainlasi evakueerida ning meil on ülevaade sellest, millal Ukraina inimesed Eestisse saabuvad.

Miks taotles PPA tuge Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt?

Olukord välispiiril piiripunktide vahelisel alal on rahulik, kuid selleks, et meil oleks maismaapiiril rohkem silmi ja kõrvu, tegi PPA Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile (Frontex) ettepaneku kaasata piiripatrullidesse kuni paarkümmend nende ametnikku koos sõidukitega. Täpne ametnike arv ja tehnika on kokku leppimisel. Seda lisaks seitsmele Frontexi ametnikule, kes praegu juba töötavad meie piiripunktides. Eesti, nagu ka teised liikmesriigid, saavad Frontexi pakutavat abi kasutada erinevates olukordades, ka siis, kui olukord piiril on rahulik.