Info seoses sõjaga Ukrainas

Ukraina kodanike viibimisõiguse ajutine pikendamine

Tänavu mais jõustunud välismaalaste seaduse muudatusega tohivad Eestisse siseneda ja siin viibida ka need Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed, kel pole biomeetrilist passi või kelle Eestis viibimise alus pidanuks muidu lõppema.
Kellel on välismaalaste seadusest tulenev õigus Eestisse siseneda ja Eestis viibida:

  • Ukraina kodanikul, kes kuni 24.02.22 elas Ukrainas ja lahkus sealt 24.02.22 või hiljem, kellel ei ole kehtivat Eesti viisat ja kes ei ole veel saanud ajutise kaitse elamisluba (olenemata, kas on ajutise kaitse taotluse esitanud või mitte)
  • Ukrainas rahvusvahelise kaitse saanud isikul, olenemata nende kodakondsusest, kes kuni 24.02.22 elas Ukrainas ja lahkus sealt 24.02.22 või hiljem, kellel ei ole kehtivat Eesti viisat ja kes ei ole veel saanud ajutise kaitse elamisluba (olenemata, kas on ajutise kaitse taotluse esitanud või mitte)
  • Eelnevas kahes punktis nimetatud isikute perekonnaliikmetel, olenemata nende kodakondsusest, kes kuni 24.02.22 elasid Ukrainas ja lahkusid sealt 24.02.22 või hiljem, kellel ei ole kehtivat Eesti viisat ja kes ei ole veel saanud ajutise kaitse elamisluba (olenemata, kas on ajutise kaitse taotluse esitanud või mitte)
  • Ukraina kodanikul, kes viibis Eestis seaduslikult enne 24.02.22 (st 23.02.22 seisuga) ja kellel ei ole kehtivat Eesti viisat.

Varasemalt oli sarnane erisus jõus PPA peadirektori käskkirjaga, mis kehtis 24. veebruarist kuni 30. juunini.

Dokumendid: