Info seoses sõjaga Ukrainas

Rahvusvahelise kaitse pikendamine

Kuidas saab rahvusvahelist kaitset pikendada?

Rahvusvahelise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada PPA iseteeninduses aadressil asylum.politsei.ee kui elamisloa kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui neli kuud.

Dokumendid:

Iseteeninduskeskkonnas taotluse esitamise järel saadetakse taotluse esitanu e-posti aadressile kinnitus selle kohta, et tema taotlus on vastu võetud. E-kiri saadetakse ka siis kui pikendatud elamisloakaart on valminud ja sellele saab enda poolt valitud PPA teenindusse järele minna.

Elamisloa pikendamise taotluse saab esitada ka 4 kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppu Politsei- ja Piirivalveametile lähimas teeninduses.

Rahvusvahelise kaitse pikendamiseks teenindussaalis on vajalik endale broneerida aeg, ilma eelnevalt aega broneerimata ei ole rahvusvahelise kaitse elamisloa pikendamine võimalik.

Millal saab rahvusvahelise kaitse pikendamist taotleda?

Rahvusvahelise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada mitte varem kui neli kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. Soovitatav on esitada pikendamise taotlus mitte hiljem kui üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu. Sellisel juhul on tagatud, et rahvusvahelise kaitse elamisloa pikendamine jõutakse ära teha enne kui rahvusahelise kaitse alusel välja antud elamisluba aegub.

Juhul, kui rahvusvahelise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis tuleb selle uuendamiseks broneerida aeg ning minna PPA teenindusse.

Kas rahvusvahelise kaitse pikendamine on kohustuslik?

Rahvusvahelise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma rahvusvahelist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisloaga kaasnevad sotsiaalsed garantiid.

Kas võin oma Ukraina passiga sõita Eestist Venemaale?

Rahvusvahelise kaitse all olevatel inimestel on keelatud Venemaale reisida. Rahvusvaheline kaitse on Ukraina kodanikele antud just kaitseks Venemaa tegevuse eest ning vabatahtlikult Venemaal käimine on aluseks rahvusvahelise kaitse tühistamiseks.

Kas rahvusvahelise kaitse pikendamine maksab?

Rahvusvahelise kaitse elamisloa pikendamine on Ukraina kodanikule tasuta. Taotlemisel tuleb märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada. Kui pärast taotluse esitamist soovitakse muuta dokumendi kättesaamiskohta, tuleb selle eest maksta.