Andmekaitsetingimused

Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui Politsei-ja Piirivalveametis toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis võtame kohe tarvitusele asjakohased meetmed rikkumise lõpetamiseks ning teavitame sellest viivitamatult Andmekaitse Inspektsiooni.

Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib isiku õigustele ja vabadustele tõenäolistele suur oht, siis teavitame sellest ka puudutatud isikuid. Teavituse eesmärk on võimaldada isikutel endal tarvitada vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.