Pagulase reisidokumendi taotlemine

Taotlemine teeninduses

Taotlemine teeninduses

Pagulase reisidokumenti saad taotleda teenindustes. Taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Pagulase reisidokumendi taotlemine tavakorras

Tavakorras pagulase reisidokumendi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Pagulase reisidokumendi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud pagulase reisidokumendi tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. pagulase reisidokumendi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik pagulase reisidokumendi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid dokumendi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Sõrmejälgede andmine

Pagulase reisidokumendi taotlemisel tuleb alates 12. eluaastast anda sõrmejäljed.

Pagulase reisidokumendi kättesaamise volitus

Pagulase reisidokumendi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pagulase reisidokument.

Dokumendifoto

Pagulase reisidokumendi taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Pagulase reisidokumendi riigilõiv on 20 €.

Pagulase reisidokumendi ja elamisloakaardi koostaotlemisel on riigilõiv 25 €.

Pagulase reisidokumendi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.