Pagulase reisidokumendi taotlemine

Taotlemine teeninduses

Taotlemine teeninduses

Pagulase reisidokumenti saad taotleda teenindustes. Taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Pagulase reisidokumendi taotlemine tavakorras

Tavakorras pagulase reisidokumendi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Pagulase reisidokumendi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud pagulase reisidokumendi tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. pagulase reisidokumendi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik pagulase reisidokumendi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid dokumendi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Sõrmejälgede andmine

Pagulase reisidokumendi taotlemisel tuleb alates 12. eluaastast anda sõrmejäljed.

Pagulase reisidokumendi kättesaamise volitus

Pagulase reisidokumendi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pagulase reisidokument.

Dokumendifoto

Pagulase reisidokumendi taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Pagulase reisidokumendi riigilõiv on 20 €.

Pagulase reisidokumendi ja elamisloakaardi koostaotlemisel on riigilõiv 25 €.

Pagulase reisidokumendi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

 • sularahas
 • kaardimaksena
 • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on passi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.