Rahvusvaheline kaitse

Kasulikud kontaktid

Rahvusvahelise kaitse nõustajad
Nõustajate e-posti list: asylum.counsel@counsel.ee
Telefonid:
Ekaterina Kouru: +372 5300 3702; +372 612 4642; ekaterina.kouru@counsel.ee
Vao keskus, Vägeva keskuse nõustaja+372 53 662 558

Varjupaigataotlejate Majutuskeskus Vaos
Pargi 5, Vao, 46230 Lääne-Virumaa
Tel: (+372) 3245440 ja (372) 53019763
E-post: vk@hoolekandeteenused.ee
http://www.hoolekandeteenused.ee/

 

Tallinna Halduskohus (kaebused)
Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn
Tel: (+372) 628 2728
Faks: (+372) 6 282 737
E-post: talhk.info@just.ee
http://www.kohus.ee/3479

 

Riiklik Õigusabi (tasuta õigusabi)
http://www.just.ee/106

 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Amet(UNHCR)
Ynglingagatan 14, 6. korrus
113 47 Stockholm, Rootsi
Tel: +46 (0)8 457 4870
Faks: +46 (0)8 457 48 97
E-post: swest@unhcr.org
www.unhcr.org

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA)
Liimi 1, 10621 Tallinn
Tel: (+372) 659 9021
Faks: (+372) 659 9022
e-post: info@meis.ee
http://www.meis.ee


Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council (tugiisikuteenus)
Lai 30, Tartu 51005 ning Liivalaia 28, Tallinn 10118
Tel: +372 5665 9118
e-post: info@pagulasabi.ee
https://www.pagulasabi.ee/