Rahvusvaheline kaitse

Kasulikud kontaktid

Bänner ukraina sõjapõgenikele

Rahvusvahelise kaitse nõustajad

Nõustajate e-posti list: ...

Telefonid:

+372 612 4642

Sebastian Raudsepp +37258712145

Raine Marton +37253662558

Vao keskus, Vägeva keskuse nõustaja +372 53 662 558

Varjupaigataotlejate Majutuskeskus Vaos

Pargi 5, Vao, 46230 Lääne-Virumaa

Tel: (+372) 3245440 ja (372) 53019763

E-post: ...

http://www.hoolekandeteenused.ee/

Tallinna Halduskohus (kaebused)

Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn

Tel: (+372) 628 2728

Faks: (+372) 6 282 737

E-post: ...

http://www.kohus.ee/3479

Riiklik Õigusabi (tasuta õigusabi)

http://www.just.ee/106

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Amet(UNHCR)

Ynglingagatan 14, 6. korrus

113 47 Stockholm, Rootsi

Tel: +46 (0)8 457 4870

Faks: +46 (0)8 457 48 97

E-post: ...

www.unhcr.org

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA)

Liimi 1, 10621 Tallinn

Tel: (+372) 659 9021

Faks: (+372) 659 9022

e-post: ...

http://www.meis.ee

Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council (tugiisikuteenus)

Lai 30, Tartu 51005 ning Liivalaia 28, Tallinn 10118

Tel: +372 5665 9118

e-post: ...

https://www.pagulasabi.ee/

Eesti inimõiguste keskus (nõustamine)

Parda 4, 10151 Tallinn, 5 korrus

Tel: (+372) 644 5148; (+372) 51 94 9015 (WhatsApp and Viber)

Faks: (+372) 646 5148

E-post: ...

https://humanrights.ee/teemad/pagulased/varjupaigataotlejate-noustamine/