Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2022

Kui isiku asukoht ei ole haldusorganile teada ja haldusorganil ei ole mõistliku aja jooksul või mõistliku pingutusega õnnestunud isiku asukohta välja selgitada, võib haldusakti adressaadi isikuandmed ja nii soodustava kui ka koormava haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi, sealhulgas kutse sisu avaldada haldusorgani veebilehel.

Haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi sisu avaldamisega haldusorgani veebilehel loetakse haldusakt isikule kättetoimetatuks ja jõustunuks ning menetlusdokument kättetoimetatuks.

 • Pavel Pankov (sünd. 4 aprill 2001), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 18. oktoobri 2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/859-1. Resolutsioon: keelduda Pavel Pankovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.11.2022.
 • Natalia Abner (sünd 09.09.1962), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 02.11.2022 nr 15.3-3.4/363-3 Resolutsioon: tunnistada Natalia Abner’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.11.2022.
 • Eduard Poletaev (sünd 10.06.1987), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 02.11.2022 nr 15.3-3.4/397-2. Resolutsioon: tunnistada Eduard Poletaev pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.11.2022.
 • Elvin Niyazov (sünd 22.12.1990) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 02.11.2022 nr 15.3-3.4/396-4. Resolutsioon: tunnistada Elvin Niyazov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.11.2022.
 • Dilnaz Ditsembaeva (sünd. 23.04.1986 ), Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa keeldumise otsus nr 15.3-3.2/882-1 31.10.2022. Resolutsioon: keelduda Dilnaz Ditsembaeva tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 09.11.2022.
 • Eero Perejainen (sünd. 04.02.1971), kodakondsuseta. PPA 28.10.2022 tähtajalise elamisloa pikendamise otsus nr 15.3-3.1/2611-1. Resolutsioon: Tähtajalise elamisloa taotlus jäetakse läbi vaatamata välismaalaste seadus (VMS) § 21 lg 1,2,3. Avaldamise kuupäev: 28.10.2022.
 • Hsin -Wei Huang (sünd 03.11.1990) Taiwani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.10.2022 nr 15.3-3.2/847-1. Resolutsioon: keelduda Hsin-Wei Huang´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 20.10.2022.
 • Mariia Mikirtumova (sünd. 18.08.2000 ), Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa pikendamise keeldumise otsus nr 15.3-3.2/843-1 05.10.2022. Resolutsioon: keelduda Mariia Mikirtumova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 17.10.2022.
 • Larissa Juzik (sünd. 10.12.1965 Venemaa Föderatsioonis). PPA 10.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/759-1. Resolutsioon: tunnistada Larissa Juziku pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 1 alusel kehtetuks alates 10.10.2022.
 • ANASTASIIA KARASEVA (sünd 14.05.1986) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.09.2022 nr 15.3-3.2/825-1. Resolutsioon: keelduda ANASTASIIA KARASEVA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 07.10.2022.
 • RANJIT GOPALI (sünd 13.03.1990) Nepali kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 22.09.2022 nr 15.3-3.2/821-1. Resolutsioon: keelduda RANJIT GOPALI tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 punkt 2 alusel. Avaldamise kuupäev 03.10.2022.
 • Jieru Li (sünd. 25.08.1993 ), Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa pikendamise keeldumise otsus nr 15.3-3.2/804-1 06.09.2022 . Resolutsioon: keelduda Jieru Li tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.09.2022.
 • Mehruz Hafizov (sünd. 18.03.1993), Usbekistani kodanik. PPA 15.09.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100294579 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.09.2022.
 • Tetiana Tretiakova (sünd. 31.10.1981), Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus nr 15.3-3.2/798-1; 30.08.2022. Resolutsioon: keelduda Tetiana Tretiakovale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.09.2022.
 • Igor Rybalskii (sünd 29.11.1999) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.08.2022 nr 15.3-3.2/765-1. Resolutsioon: keelduda Igor Rybalskii`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • GRIGORII IVANOV (sünd 25.06.2004) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 18.08.2022 nr 15.3-3.2/772-1. Resolutsioon: keelduda GRIGORII IVANOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • ARTEMII IVANOV (sünd 25.06.2004) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 18.08.2022 nr 15.3-3.2/771-1. Resolutsioon: keelduda ARTEMII IVANOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • Viacheslav Kiselev (sünd 06.07.2000) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 16.08.2022 nr 15.3-3.1/1960-1. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Kiselev`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • Oyedele John Olaoye (sünd. 02.09.1985 ) Nigeeria kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/773-1 18.08.2022. Resolutsioon: keelduda Oyedele John Olaoye`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • ANTON KOSTIUKHIN (sünd 31.01.1998) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.07.2022 nr 15.3-3.2/727-1. Resolutsioon: keelduda ANTON KOSTIUKHIN tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 26.08.2022.
 • Daniil Iarlykovskii (sünd 12.03.2003) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.08.2022 nr 15.3-3.2/763-1. Resolutsioon: keelduda Daniil Iarlykovskii tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 26.08.2022.
 • Frida Matiyevskaya (sünd. 17.02.2000) Kasahstani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/744-1 29.07.2022. Resolutsioon: keelduda Frida Matiyevskaya`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.08.2022.
 • Artem Shorokhov (sünd. 30.09.1977) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/745-1 29.07.2022. Resolutsioon: keelduda Artem Shorokhov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.08.2022.
 • Elizaveta Korotkova (sünd. 05.08.1996 ) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/752-1 04.08.2022. Resolutsioon: keelduda Elizaveta Korotkova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.08.2022.
 • Evgenii Boshchenko (sünd. 20.01.1988), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/71. Resolutsioon: jätta Evgenii Boshchenko vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 10.08.2022.
 • Constantin Sarandi, sünd 08.09.2003, Moldova kodanik. PPA 10.08.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100327811 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 10.08.2022.
 • Svetlana Karepina (sünd. 23.10.1982), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/78. Resolutsioon: jätta Svetlana Karepina vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 04.08.2022.
 • Ivan Bessonov (sünd. 26.06.1985), tema abikaasa (sünd. 14.05.1982) ja alaealine laps (sünd. 02.02.2012), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 21.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/66. Resolutsioon: jätta Ivan Bessonovi, tema abikaasa ja alaealise lapse vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 04.08.2022.
 • Aleksandra Volkova (sünd. 20.05.1990) ja tema alaealised lapsed (sünd. 14.04.2016 ja 19.10.2012), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 05.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.1/1573-2. Resolutsioon: jätta Aleksandra Volkova ja tema alaealiste laste vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.08.2022.
 • Valeria Rudnitskaya (sünd. 14.02.1995), Valgevene kodanik. PPA 05.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/57. Resolutsioon: jätta Valeria Rudnitskaya vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.07.2022.
 • Katsiaryna Saroka (sünd. 16.09.1993), Valgevene kodanik. PPA 05.07.2022 vaideotsus nr 15.3-310/230-7. Resolutsioon: jätta Katsiaryna Saroka vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.07.2022.
 • Eugeniu Balan (sünd. 10.06.1998), Moldova kodanik kodanik. PPA 15.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100362091 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 ja § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.07.2022.
 • Eldorbek Ikromov (sünd. 17.11.1988), Usbekistani kodanik. PPA 15.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227214 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.07.2022.
 • Jakhongir Karimov (sünd. 17.04.1979), Usbekistani kodanik. PPA 15.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227220 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.07.2022.
 • Dilmurodbek Kabilov (sünd. 23.10.1977), Usbekistani kodanik. PPA 14.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227217 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 14.07.2022.
 • Uktamjon Mamarasulov (sünd. 26.07.1988), Usbekistani kodanik. PPA 14.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227215 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 14.07.2022.
 • Sanjar Ismatov (sünd. 20.12.1989), Usbekistani kodanik. PPA 04.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276741 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 04.07.2022.Dzmitry Yefimchuk, sünd. 10.12.1975, Valgevene kodanik. PPA 28.06.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225500 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 28.06.2022.
 • Ekaterina Erlina (sünd. 01.01.1990), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 30.05.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/28. Resolutsioon: jätta Ekaterina Erlina vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 05.07.2022.
 • Aleksandra Vlasova (sünd. 28.12.1996 ) Venemaa kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa andmisest keeldumise otsus 15.3-3.2/716-1 21.06.2022. Resolutsioon: keelduda Aleksandra Vlasova`le pikaajalise elaniku elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 237 lg 2 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 04.07.2022.Sanjar Ismatov (sünd. 20.12.1989), Usbekistani kodanik. PPA 04.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276741 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 04.07.2022.
 • Dzianis Lanevich, sünd 04.12.2000, Valgevene kodanik. PPA 04.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225415 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.07.2022.
 • Jamshed Rashidov (sünd. 05.09.2000), Usbekistani kodanik. PPA 01.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225858 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 01.07.2022.
 • Mikhail Artemov (sünd 16.02.1985) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.12.2021 nr 15.3-3.2/758-1. Resolutsioon: keelduda Mikhail Artemov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 03.01.2022.
 • Igor Lungu (sünd.30.07.1974) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.12.2021 nr 15.3-3.2/757-1. Resolutsioon: keelduda Igor Lungu`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõike 1 punktide 1 ja 5 ja välismaalaste seaduse § 124 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 10.01.2022.
 • Evgenija Komleva (sünd. 31. oktoober 1986) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 27. detsembri 2021 haldusakt nr 15.3-3.4/742-10. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11. jaanuar 2022.
 • Oleksandr Kutchiiev (sünd.04.04.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.12.2021 nr 15.3-3.2/759-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Kutchiiev’ile`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja välismaalaste seaduse § 210’2 lõike12 punkti 1 ja 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.01.2022.
 • Ruslan Parkhomenko (sünd 25.06.1998) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.12.2021 nr 15.3-3.2/771-1. Resolutsioon: keelduda Ruslan Parkhomenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 17.01.2022.
 • Alexey Lagonskiy (sünd 03. detsember 1972), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 18. jaanuari 2022 haldusakt nr 15.3-3.2/12-1. Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest sissesõidukeelu tõttu. Avaldamise kuupäev 19. jaanuar 2022.
 • Mikhail Zyben (sünd. 28.02.1977 ) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/763-1 22.12.2021. Resolutsioon: keelduda Mikhail Zyben`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lg 1 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Vitalii Stalnoi (sünd. 11.04.1985 ) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/766-1 27.12.2021. Resolutsioon: keelduda Vitalii Stalnoi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Diah Ambar Pratiwi (sünd. 10.01.1996 ) Indoneesia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/768-1 27.12.2021. Resolutsioon: keelduda Diah Ambar Pratiwi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Mahar Irum Batool (sünd. 03.06.1982 ) Pakistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/769-1 28.12.2021. Resolutsioon: keelduda Mahar Irum Batool`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Iuliia Zhuchkova(sünd. 12.01.1992 ) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/770-1 28.12.2021. Resolutsioon: keelduda Iuliia Zhuchkova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • INESSA GROMOVA (sünd 02.10.1968) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 11.01.2022 nr 15.3-3.2/7-1. Resolutsioon: keelduda INESSA GROMOVA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 24.01.2022.
 • Olesia Davydova (sünd.27.10.1977) Venemaa Föderatsiooni kodanik PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus 30.12.2021 nr 15.3-10/481-1. Resolutsioon: jätta Olesia Davydova’le tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 25.01.2022.
 • Vitalii Smirnov (sünd.25.04.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/14-1 20.01.2022. Resolutsioon: keelduda Vitalii Smirnov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 31.01.2022.
 • Akmal Baratov (sünd. 18.10.1995), Usbekistani kodanik. PPA 04.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100271502 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Shukhratbek Djuraev (sünd. 22.06.1982), Usbekistani kodanik. PPA 03.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334791 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Gulomjon Nishonov (sünd. 24.03.1981), Usbekistani kodanik. PPA 03.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334788 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Kyrylo Krynytskyi (sünd. 24.09.1998), Ukraina kodanik. PPA 03.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334767 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Adewunmi Amond Olulade (sünd. 07.06.1981), Nigeeria Liitvabariigi kodanik. PPA 24.01.2022 vaideotsus nr 15.3-3.2/753-5. Resolutsioon: jätta Adewunmi Amond Olulade vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 08.02.2022.
 • EL LEONEL OÜ, registrikood 14268054. PPA 28. jaanuar 2022 haldusakt nr 15.9-3.1/465-4 . Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 08. veebruar 2022.
 • Jason Scott Cordova (sünd.13.06.1979) Ameerika Ühendriikide kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/22-1 02.02.2022. Resolutsioon: keelduda Jason Scott Cordova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.02.2022.
 • Serghei Chistol, sünd. 23.11.1980, Moldova kodanik. PPA 17.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100327300 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 17.02.2022.
 • Victor Dobinda, sünd. 15.03.1971, Moldova kodanik. PPA 17.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100327325 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 17.02.2022.
 • Menaso OÜ, registrikood 14560932. PPA 16. veebruari 2022 haldusakt nr 15.9-3.1/32-4. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 02. märts 2022.
 • Mustafo Faizulloev (sünd. 26.11.1991), Tadžikistani kodanik. PPA 07.03.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100314691 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 07.03.2022.
 • Mirsaid Toshboev (sünd. 17.12.2001), Usbekistani kodanik. PPA 07.03.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334643 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 07.03.2022.
 • ILYA ILIN (sünd 27.11.1987) Venemaa kodanik. PPA tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsus 22.02.2022 nr 15.3-3.2/35-1. Resolutsioon: keelduda ILYA ILIN tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel.
  Avaldamise kuupäev 08.03.2022.
 • Samuel Brian Warne (sünd.04.02.1986), Uus-Meremaa kodanik. PPA 02.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/39-1. Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest VMS § 126 lg 1 alusel. Avaldamise kuupäev 09.03.2022.
 • Hamid Jafarisorkheh Hesari (sünd.03.09.1981), Iraani kodanik. PPA 11.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/49-1 . Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 11.03.2022.
 • Stanislav Selitskii (sünd.22.11.1952) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.12.2021 nr 15.3-3.2/761-1. Resolutsioon: keelduda Stanislav Seletskii’le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 126 lõike 3 alusel. Avaldamise kuupäev 14.03.2022.
 • Galina Golubeva (sünd.25.04.1973) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.12.2021 nr 15.3-3.2/733-1. Resolutsioon: keelduda Galina Golubeva`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 14.03.2022.
 • Andrii Synyshyn (sünd 21.07.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.03.2022 nr 15.3-3.2/48-1. Resolutsioon: keelduda Andrii Synyshyn tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 punkt 7 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2022.
 • Zhyldyz Akhmatbekova (sünd 30.11.1991) Kõrgõzstan kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.03.2022 nr 15.3-3.2/47-1. Resolutsioon: keelduda Zhyldyz Akhmatbekova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2022.
 • Waled Al-Obadi (sünd. 17.03.1986), Jeemeni kodanik. PPA 11.03.2022 haldusakt nr 15.3-3.1/168-6. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 24.03.2022.
 • Anton Popov (sünd. 05.10.1982), Venemaa kodanik. PPA 11.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.1/409-2. Resolutsioon: Keelduda 23.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 3 alusel. Avaldamise kuupäev: 24.03.2022.
 • Dzmitry Skubilau (sünd. 14.09.1984), Valgevene kodanik. PPA 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/54-2. Resolutsioon: Keelduda 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev: 26.03.2022.
 • Dzmitry Skubilau (sünd. 14.09.1984), Valgevene kodanik. PPA 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/54-2. Resolutsioon: Keelduda 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev: 26.03.2022.
 • Andrey Samsonov (sünd. 21.02.1967), Venemaa kodanik. PPA 29.03.2022 tähtajalise elamisloa otsus nr 15.3-3.2/58-1 . Resolutsioon: Tähtajalise elamisloa taotlus jäetakse läbi vaatamata välismaalaste seadus (VMS) § 31 lõike 2 alusel. Avaldamise kuupäev: 29.03.2022.
 • Maria Eduarda Silva Reinaux (sünd. 08.04.1997), Brasiilia kodanik. PPA 17.03.2022 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.1/521-1. Resolutsioon: algatada Maria Eduarda Silva Reinaux tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 173 lg 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 04.04.2022. Avaldamise kuupäev 29.03.2022
 • Izatullo Masaidov (sünd. 10.03.1975), Usbekistani kodanik. PPA 06.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225595 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 06.04.2022.
 • Rajeshkumar Parasuraman (sünd. 03.06.1991), India kodanik. PPA 29.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.1/95-2. Resolutsioon: Keelduda 30.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punkt 3 ja § 180 lg 2 p 5 alusel. Avaldamise kuupäev: 12.04.2022.
 • Maria Eduarda Silva Reinaux (sünd. 08.04.1997), Brasiilia kodanik. PPA 05.04.2022 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/217-1. Resolutsioon: tunnistada Maria Eduarda Silva Reinaux tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 173 lõike 1 alusel kehtetuks alates 15.04.2022. Avaldamise kuupäev 18.04.2022.
 • Vladimir Nechaev (sünd 13. veebruar 1980), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 19. aprilli 2022 haldusakt nr 15.3-3.2/260-1. Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest sissesõidukeelu tõttu. Avaldamise kuupäev 20. aprill 2022.
 • Sardorbek Satimboev (sünd. 16.04.1992), Usbekistani kodanik kodanik. PPA 25.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276638 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 ja § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 25.04.2022.
 • Shakhboz Sobirov (sünd. 30.08.1993), Usbekistani kodanik. PPA 25.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276533 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 1, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 25.04.2022.
 • Otabek Khalikov (sünd. 08.07.1988), Usbekistani kodanik. PPA 25.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276542 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 1, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 25.04.2022.
 • Pavel Cazmali (sünd. 25.01.1996), Moldova kodanik kodanik. PPA 26.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100329360 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 ja § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Yokubali Nuridinov (sünd. 20.07.1995), Usbekistani kodanik. PPA 26.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100273953 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Yuliia Veklych (sünd. 18.03.1987) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/71-1 06.04.2022. Resolutsioon: keelduda Yuliia Veklych`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Anton Nykonorov (sünd. 16.06.1994) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/83-1 11.04.2022. Resolutsioon: keelduda Anton Nykonorov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Andrii Hrynko (sünd. 27.06.1974 ) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/84-1 11.04.2022. Resolutsioon: keelduda Andrii Hrynko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Elina Nekhoi (sünd. 03.07.2001) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/86-1 11.04.2022. Resolutsioon: keelduda Elina Nekhoi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Valerii Marchenkov (sünd. 14.09.1969) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/97-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Valerii Marchenkov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Roman Potapenko (sünd. 30.04.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/98-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Roman Potapenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Tetiana Blazhiievska (sünd. 31.08.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/102-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Tetiana Blazhiievska`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Aliaksei Cherkas (sünd. 27.04.1995) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/104-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Aliaksei Cherkas`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Shubham Patial (sünd 05.07.1999) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.04.2022 nr 15.3-3.2/63-1. Resolutsioon: keelduda Shubham Patial tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Sunil Kumar - (sünd 27.12.1988) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.04.2022 nr 15.3-3.2/64-1. Resolutsioon: keelduda Sunil Kumar - tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Oleg Bohonco (sünd 20.04.1976) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 05.04.2022 nr 15.3-3.2/69-1. Resolutsioon: keelduda Oleg Bohonco tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Elias Elias (sünd 11.12.1997) Süüria kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.04.2022 nr 15.3-3.2/75-1. Resolutsioon: keelduda Elias Elias tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Vladyslav Riabinin (sünd 27.02.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/77-1. Resolutsioon: keelduda Vladyslav Riabinin tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Volodymyr Kovalenko (sünd 23.01.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/78-1. Resolutsioon: keelduda Volodymyr Kovalenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Ihar Zyl (sünd. 04.06.1978) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/109-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ihor Zyl`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Dzmitry Filipau (sünd. 18.11.1983) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/112-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dzmitry Filipau`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Leanid Anishchanka (sünd. 25.04.1985 ) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/121-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Leanid Anishchanka`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Eduard Hrytsak (sünd. 10.01.1997) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/127-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Eduard Hrytsak`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Maksym Chymalosov (sünd. 18.04.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/137-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Maksym Chymalosov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Dzmitry Trusau (sünd. 11.07.1980) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/140-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dzmitry Trusau`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Oleksandr Zaichenko (sünd. 13.07.1967) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/138-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Zaichenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Aleksandr Khokhlov (sünd. 27.03.1995) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/146-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Aleksandr Khokhlov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Mykola Olishevych (sünd. 17.10.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/169-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Mykola Olishevych`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Nodirbek Kobilov (sünd. 15.05.1974) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/173-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nodirbek Kobilov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Andrii Kucheriavin (sünd. 14.04.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/176-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Andrii Kucheriavin`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Dmytro Vodopianov (sünd. 14.12.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/183-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dmytro Vodopianov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.Alfred Namniak (sünd. 02.09.1980) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/187-1 18.04.2022. Re
 • solutsioon: keelduda Alfred Namniak`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Artur Sabov (sünd. 16.10.1977) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/212-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Artur Sabov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Yurii Hazii (sünd. 07.09.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/216-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Yurii Hazii`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Yurii Chereshnovskyi (sünd. 09.05.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/219-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Yurii Chereshnovskyi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Erkinjon Turgunov (sünd. 10.08.1979) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/234-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Erkinjon Turgunov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Serhii Okhrymchuk (sünd. 02.08.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/240-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Serhii Okhrymchuk`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Olesia Levchenko (sünd. 12.03.1980) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/231-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Olesia Levchenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Ihor Kubkin (sünd. 14.02.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/247-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ihor Kubkin`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Oleksandr Hryha (sünd. 04.03.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/259-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Hryha`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Oleksandr Horiainov (sünd. 11.10.2000 ) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/253-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Horiainov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Giorgi Gaan (sünd 21.03.1986), Gruusia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 14.04.2022 nr 15.3-3.2/153-1. Resolutsioon: keelduda Giorgi Gaan´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 126 lõike 1 ja 2 ning VMS § 124 lõike 2 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 05.05.2022.
 • Viktoriia Zaiezzhai (sünd. 12.10.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/692-2; 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Viktoriia Zaiezzhai’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Anton Kasianenko (sünd. 23.04.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/687-2; 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Anton Kasianenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Hamlet Uzunian (sünd. 25.03.1975) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/754-1; 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Hamlet Uzunian’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Khagi Ram - (sünd. 10.07.1985) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/790-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Hamlet Khagi Ram -’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Uladzimir Kurylovich (sünd. 05.12.1989) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/757-1; 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Uladzimir Kurylovich’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Vasil Kurylovich (sünd. 19.01.1984) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/756-1; 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Vasil Kurylovich’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Ernst Dziubkou (sünd. 02.04.1967) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/766-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ernst Dziubkou’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Sergei Kirsanov (sünd. 10.10.1977) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/767-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Sergei Kirsanov’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Dzmitry Zmitrachenka (sünd. 08.05.1987) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/768-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dzmitry Zmitrachenka’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Serhii Lozovyi (sünd. 23.03.1999) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/770-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Serhii Lozovyi’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Nadiia Balych (sünd. 03.07.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/769-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nadiia Balych’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Pavel Ihnatsenka (sünd. 02.07.2000) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/781-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Pavel Ihnatsenka’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Anatolii Karpenko (sünd. 11.09.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/776-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Anatolii Karpenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Vadzim Mikhalap (sünd. 18.04.1995) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/777-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Vadzim Mikhalap’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Ihor Lazarenko (sünd. 22.08.1968) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/779-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ihor Lazarenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Valerii Sazhyn (sünd. 18.01.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/785-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Valerii Sazhyn’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Nataliia Varvarynets (sünd. 23.07.1975) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/786-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nataliia Varvarynets’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Oleksandr Pekur (sünd. 03.01.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/789-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Pekur’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Oleksandr Polishchuk (sünd. 13.09.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/788-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Polishchuk’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Hanna Verbova (sünd. 07.07.1964) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/775-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Hanna Verbova’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Olha Tomchenko (sünd. 08.03.1976) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/782-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Olha Tomchenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Dmitrii Shapovalov (sünd. 17.03.1996) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/403-1 26.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dmitrii Shapovalov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 6 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2022.
 • Nail Khafizov (sünd. 10.07.1995) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/483-1 29.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nail Khafizov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2022.
 • Ruslan Khonko (sünd 06.10.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/516-1. Resolutsioon: keelduda Ruslan Khonko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Oleksandr Lohvinov (sünd 05.11.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/519-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Lohvinov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Oleh Khomutov (sünd 07.01.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/517-1. Resolutsioon: keelduda Oleh Khomutov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Mikalai Sobal (sünd 14.03.1983) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/533-1. Resolutsioon: keelduda Mikalai Sobal tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 ja punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Oleksii Bilous (sünd 19.01.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/535-1. Resolutsioon: keelduda Oleksii Bilous tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Maksim Reva (sünd 05.01.1975), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 11.03.2022 nr 15.3-3.4/177-1. Resolutsioon: tunnistada Maksim Reva pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Eduard Soloviov (sünd 11.05.1975) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/553-1. Resolutsioon: keelduda Eduard Soloviov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Nataliia Pobiel (sünd 09.03.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/566-1. Resolutsioon: keelduda Nataliia Pobiel tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Diana Karpenko (sünd 23.08.2000) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/568-1. Resolutsioon: keelduda Diana Karpenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Olha Sibarova (sünd 25.03.1974) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/564-1. Resolutsioon: keelduda Olha Sibarova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Yevhenii Porubai (sünd 17.11.1976) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/573-1. Resolutsioon: keelduda Yevhenii Porubai tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Serhii Dudnik (sünd 25.08.1968) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/571-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Dudnik tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Oleksandr Puryk (sünd 20.10.1987) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/579-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Puryk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Vasyl Antoniv (sünd 10.07.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/580-1. Resolutsioon: keelduda Vasyl Antoniv tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Stanislav Konovalenko (sünd 26.10.1992) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/581-1. Resolutsioon: keelduda Stanislav Konovalenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Serhii Postolnyi (sünd 22.11.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/582-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Postolnyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Aliaksandr Volkau (sünd 03.06.1987) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/583-1. Resolutsioon: keelduda Aliaksandr Volkau tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Vasyl Lendiel (sünd 10.01.1997) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/587-1. Resolutsioon: keelduda Vasyl Lendiel tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Vasyl Hazii (sünd 28.07.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/588-1. Resolutsioon: keelduda Vasyl Hazii tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Mykhailo Shtuler (sünd 06.08.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/589-1. Resolutsioon: keelduda Mykhailo Shtuler tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Anastasiia Shapoval (sünd 14.04.1997) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/24-1. Resolutsioon: keelduda Anastasiia Shapoval´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 p 5 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Yakiv Symonchuk (sünd 05.11.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/22-1. Resolutsioon: keelduda Yakiv Symonchuk´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Iryna Ponomarenko (sünd 10.05.1966) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/21-1. Resolutsioon: keelduda Iryna Ponomarenko´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Oleksandr Tarasiuk (sünd 16.12.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/23-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Tarasiuk´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Oleksandr Kuzmenko (sünd 19.10.1989) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/500-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Kuzmenko´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Vitali Kurban (sünd 28.02.1989) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/499-1. Resolutsioon: keelduda Vitali Kurban´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Oleksandr Frei (sünd 03.08.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/498-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Frei´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Kamoldin Yuldashev (sünd 29.04.1973) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/491-1. Resolutsioon: keelduda Kamoldin Yuldashev´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Piotr Mikhailau (sünd 02.04.1971) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/489-1. Resolutsioon: keelduda Piotr Mikhailau tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Vadim Antoniuk (sünd 22.06.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/463-1. Resolutsioon: keelduda Vadim Antoniuk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Ivan Bashynskyi (sünd 14.09.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/466-1. Resolutsioon: keelduda Ivan Bashynskyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Yurii Panasiuk (sünd 02.06.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/415-1. Resolutsioon: keelduda Yurii Panasiuk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Oleksii Malchenko (sünd 13.01.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/480-1. Resolutsioon: keelduda Oleksii Malchenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Denys Maksymiuk (sünd 20.06.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/456-1. Resolutsioon: keelduda Denys Maksymiuk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Yevhen Tatarenko (sünd 01.01.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/460-1. Resolutsioon: keelduda Yevhen Tatarenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Danylo Polyvenko (sünd 16.02.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/462-1. Resolutsioon: keelduda Danylo Polyvenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Stanislav Kamusin (sünd 30.04.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/457-1. Resolutsioon: keelduda Stanislav Kamusin tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Oleksandr Holub (sünd 10.03.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/469-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Holub tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Ivan Dyba (sünd 27.11.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/471-1. Resolutsioon: keelduda Ivan Dyba tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Botir Boydedaev (sünd 16.09.1987) Usbekistan kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/408-1. Resolutsioon: keelduda Botir Boydedaev tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Hikmatullo Rahimov (sünd 29.06.1991) Tadžikistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/413-1. Resolutsioon: keelduda Hikmatullo Rahimov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Andrii Lungu (sünd 23.03.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/416-1. Resolutsioon: keelduda Andrii Lungu tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Oleksandr Zhuravlov (sünd 11.01.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/422-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Zhuravlov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Yuliia Hurnyk (sünd 19.03.1992) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/79-1. Resolutsioon: keelduda Yuliia Hurnyk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 punkti 1 ja p 5 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Viacheslav Sezko (sünd 18.01.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.04.2022 nr 15.3-3.2/68-1. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Sezko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 25.05.2022.
 • Kateryna Yefremova (sünd 22.09.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.04.2022 nr 15.3-3.2/72-1. Resolutsioon: keelduda Kateryna Yefremova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 punkti 1 ja punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 25.05.2022.
 • Yuliia Hurnyk (sünd 19.03.1992) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/79-1. Resolutsioon: keelduda Yuliia Hurnyk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 25.05.2022.
 • Wenhui Yang (sünd 12.04.1985) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.05.2022 nr 15.3-3.2/649-1. Resolutsioon: keelduda Wenhui Yang tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2022.
 • Weimin Wu (sünd 26.08.1987) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.05.2022 nr 15.3-3.2/650-1. Resolutsioon: keelduda Weimin Wu tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2022.
 • Aliaksandr Kochkin (sünd 16.04.1982) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 24.05.2022 nr 15.3-3.2/680-1. Resolutsioon: keelduda Aliaksandr Kochkin tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2022.
 • Yana Starostina (sünd 05.07.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.06.2022 nr 15.3-3.2/707-1. Resolutsioon: keelduda Yana Starostina tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 17.06.2022.