Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2023

Kui isiku asukoht ei ole haldusorganile teada ja haldusorganil ei ole mõistliku aja jooksul või mõistliku pingutusega õnnestunud isiku asukohta välja selgitada, võib haldusakti adressaadi isikuandmed ja nii soodustava kui ka koormava haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi, sealhulgas kutse sisu avaldada haldusorgani veebilehel.

Haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi sisu avaldamisega haldusorgani veebilehel loetakse haldusakt isikule kättetoimetatuks ja jõustunuks ning menetlusdokument kättetoimetatuks.

 • Daniela Iliana Garcia Santibañez Godoy (sünd 18.11.1988) Mehhiko kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 21.09.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1211-1. Resolutsioon: algatada Daniela Iliana Garcia Santibañez Godoy tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 03.12.2023. Avaldamise kuupäev 27.11.2023.
 • Michael Anthony Pontius (sünd 23.12.1995) Ameerika Ühendriikide kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 24.10.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1212-1. Resolutsioon: algatada Michael Anthony Pontius tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 03.12.2023. Avaldamise kuupäev 27.11.2023.
 • Yongmin Xia (sünd 23.01.1998) Hiina kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 24.10.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1213-1. Resolutsioon: algatada Yongmin Xia tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 03.12.2023. Avaldamise kuupäev 27.11.2023.
 • Lawrence Christian Honorica (sünd 26.02.1997) Filipiinide kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 15.11.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1214-1. Resolutsioon: algatada Lawrence Christian Honorica tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 03.12.2023. Avaldamise kuupäev 27.11.2023.
 • Ali Göl (snd. 09.11.1991), Türgi Vabariigi kodanik. PPA 24.11.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/1205-1. Resolutsioon: tunnistada Ali Göl´i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõige 2 punkt 1, 2, 4 § 123 punkt 1 alusel kehtetuks alates 01.12.2023. Avaldamise kuupäev 24.11.2023.
 • Nina Ninichenko (sünd 24.11.1986) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 18.01.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/82-1. Resolutsioon: algatada Nina Ninichenko pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 30.11.2023. Avaldamise kuupäev 20.11.2023
 • Grigory Nosenko (sünd.29.01.1982) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 07.11.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/1161-3. Resolutsioon: tunnistada Grigory Nosenko pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 07.11.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 17.11.2023.
 • Teresa Swapna Gomes (sünd 13.04.1984) Bangladeshi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.10.2023 nr 15.3-3.2/878-1. Resolutsioon: keelduda Teresa Swapna Gomes´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 16.11.2023.
 • Vladimir Pavlov (sünd 26.08.1982) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 30.10.2023 nr 15.3-3.2/875-1. Resolutsioon: keelduda Vladimir Pavlov´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 16.11.2023.
 • Murat Bitirgen (sünd 27.07.1982) Türgi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.10.2023 nr. 15.3-3.2/798-1. Resolutsioon: keelduda Murat Bitirgenile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 ning §¬ 124 lg 1 p 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.11.2023.
 • Abdelrahman Moustafa Nasreldin Abdelbaky (sünd 10.07.1993) Egiptuse kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.10.2023 nr. 15.3-3.1/2670-1. Resolutsioon: keelduda Abdelrahman Moustafa Nasreldin Abdelbaky tähtajalise elamisloa taotlus välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 07.11.2023.
 • Hadji Drame (snd. 10.09.2000), Mali Vabariigi kodanik. PPA 06.11.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/1147-1. Resolutsioon: tunnistada Hadji Drame tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõige 2 punkt 1, 2, 4 § 123 punkt 1 alusel kehtetuks alates 06.11.2023. Avaldamise kuupäev 06.11.2023.
 • Piotr Magla, sünd 25.06.1990, Moldova kodanik. Politsei- ja Piirivalveamet 23.10.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100374235 kehtetuks alates 23.10.2023. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, 7, 9, 11. Avaldamise kuupäev 23.10.2023.
 • Valeriy VOLKOV (sünd 16.09.1996) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 06.09.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/946-1. Resolutsioon: algatada Valeriy VOLKOV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 10.11.2023. Avaldamise kuupäev 20.10.2023.
 • Andrei KOLPAKOV (sünd 11.01.1980) määratlemata kodakondsusega. Politsei- ja Piirivalveameti 19.10.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/509-2. Resolutsioon: Tunnistada kehtetuks Andrei Kolpakov pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p-de 2 ja 4 alusel alates 19.10.2023. Avaldamise kuupäev 20.10.2023
 • Heera Kripashankar TRIPATHI (sünd 05.12.1949) Kanada kodakondsusega. Politsei- ja Piirivalveameti 19.10.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/282-2. Resolutsioon: Tunnistada kehtetuks Heera Kripashankar TRIPATHI pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p-de 2 ja 4 alusel alates 19.10.2023. Avaldamise kuupäev 20.10.2023
 • Vishakha TRIPATHI (sünd 20.01.1977) India kodakondsusega. Politsei- ja Piirivalveameti 19.10.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/283-2. Resolutsioon: Tunnistada kehtetuks Vishakha TRIPATHI pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p-de 2 ja 4 alusel alates 19.10.2023. Avaldamise kuupäev 20.10.2023
 • MIKHAIL YELAVIKOU (sünd 09.04.1989) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 28.09.2023 nr 15.3-3.2/774-1. Resolutsioon: keelduda MIKHAIL YELAVIKOU tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 18.10.2023.
 • VITALII STALNOI (sünd 11.04.1985) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 19.09.2023 nr 15.3-3.1/2276-1. Resolutsioon: keelduda VITALII STALNOI tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 16.10.2023.
 • Ilia Isaev (sünd 18.04.1977) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveamet tunnistas 26.09.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1016-1. Resolutsioon: tunnistada Ilia Isaevi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.10.2023.
 • Valeriy Zubkevich (sünd 05.06.1963) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveamet tunnistas 28.09.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1028-1. Resolutsioon: tunnistada Valeriy Zubkevichi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.10.2023.
 • Vera Nagurnaya (sünd 11.08.1961) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveamet tunnistas 28.09.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1027-1. Resolutsioon: tunnistada Vera Nagurnaya pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.10.2023.
 • Roman Goryunov (sünd 16.11.1987) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveamet tunnistas 30.08.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/931-1. Resolutsioon: tunnistada Roman Goryunov pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.10.2023.
 • Natalia Bukharina (sünd 14.03.1976) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveamet tunnistas 09.06.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/661-1. Resolutsioon: tunnistada Natalia Bukharina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.10.2023.
 • Maksym Astapov (sünd 10.12.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 18.09.2023 nr 15.3-3.2/701-1. Resolutsioon: keelduda Maksym Astapov´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 11.10.2023.
 • Viktoriia Yermolaieva (sünd 16.07.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 11.09.2023 nr 15.3-3.1/2207-1. Resolutsioon: keelduda Viktoriia Yermolaieva `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 27.09.2023.
 • IHOR VOLKOVSKYI (sünd 24.10.1964) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 13.09.2023 nr 15.3-3.2/689-1. Resolutsioon: keelduda IHOR VOLKOVSKYI tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 22.09.2023.
 • ALEXANDR CARABADJAC (sünd. 18.02.1994) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/676-1; 05.09.2023. Resolutsioon: keelduda ALEXANDR CARABADJAC´ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.09.2023.
 • YURII HORDIICHUK (sünd. 18.04.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/540-6; 17.08.2023. Resolutsioon: keelduda YURII HORDIICHUK´ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.09.2023.
 • Oleksandr Sipin (sünd 04.08.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.08.2023 nr 15.3-3.1/1855-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Sipin `ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.09.2023.
 • RAJAN RAM (sünd 07.06.1970) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.08.2023 nr 15.3-3.2/661-1. Resolutsioon: keelduda RAJAN RAM tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.09.2023.
 • Talgat Turlybekov, sünd 04.06.1984, Kasahstani kodanik. PPA 18.09.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100255864 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, 7, 9, 11, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 11.09.2023.
 • Ilia Isaev (sünd 18.04.1977) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 16.08.2021 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/511-1. Resolutsioon: algatada Ilia Isaevi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 15.09.2023. Avaldamise kuupäev 08.09.2023
 • Daria Bosrakova (sünd 01.01.1990), Venemaa Föderatsiooni kodanik, PPA 29.08.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise teatis nr 15.3-3.4/921-1. Resolutsioon: PPA algatas 29.08.2023 Daria Borsakova tähtajalise elamisloa püsivalt Eestisse elama asumiseks kehtetuks tunnistamise menetluse VMS § 135 lg 1 p-de 1 ja 2, lg 2 p-de 1, 2 ja 4 ning § 123 p 1 alusel. Daria Borsakoval on õigus esitada algatatud menetluse kohta oma põhjendused, arvamused ja vastuväited PPA-le hiljemalt 01.09.2023. Kui Daria Borsakova ei vasta määratud tähtajaks, teeb PPA otsuse olemasolevate andmete põhjal.
 • ROLAND KATONA (sünd 06.10.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 21.08.2023 nr 15.3-3.2/614-1. Resolutsioon: keelduda ROLAND KATONA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 31.08.2023.
 • ALISHER ZIYAEV (sünd. 17.12.1993) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/472-2 01.08.2023 Resolutsioon: keelduda ALISHER ZIYAEV’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 124 lõike 1 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 25.08.2023.
 • LUDMILA CARABADJAC (sünd. 06.10.1994) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa pikendamisest keeldumise otsus 15.3-3.2/531-3; 28.07.2023. Resolutsioon: keelduda LUDMILA CARABADJAC´ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 25.08.2023.
 • SERHII OKHRYMCHUK (sünd. 02.08.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/521-2 25.07.2023. Resolutsioon: keelduda SERHII OKHRYMCHUK’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 25.08.2023.
 • Dmytro Meshcheriakov (sünd. 06.05.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/544-1 24.07.2023. Resolutsioon: keelduda Dmytro Meshcheriakov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 22.08.2023.
 • Elena Bejenari (sünd. 29.10.2002 ) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/590-1 08.08.2023. Resolutsioon: keelduda Elena Bejenari`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 22.08.2023
 • Makhmud Makhmudov (sünd. 10.11.1982), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 31.07.2023 vaideotsus nr 15.3-3.6/104. Resolutsioon: jätta Makhmud Makhmudovi vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 21.08.2023.
 • Vladimir Dolgolevetc (sünd. 07.10.1982), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 02.08.2023 vaideotsus nr 15.3-3.6/105. Resolutsioon: jätta Vladimir Dolgolevetci vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 21.08.2023.
 • AZAMJON TOJIDDINOV (sünd 22.03.1996) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.07.2023 nr 15.3-3.2/529-1. Resolutsioon: keelduda AZAMJON TOJIDDINOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.08.2023.
 • VIACHESLAV KISELEV (sünd 06.07.2000) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.07.2023 nr 15.3-3.2/533-1. Resolutsioon: keelduda VIACHESLAV KISELEV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 11.08.2023.
 • Joshua Michael Reyes Katigbak (sünd 21.03.1991) Ameerika Ühendriigi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 25.07.2023 nr 15.3-3.2/553-1. Resolutsioon: keelduda Joshua Michael Reyes Katigbak ´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 10.08.2023.
 • Vivek Meenakshi Sundaram (sünd 28.08.1990) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.07.2023 nr 15.3-3.2/569-1. Resolutsioon: keelduda Vivek Meenakshi Sundaram ´le pikaajalise elaniku elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 237 lg 2 p alusel. Avaldamise kuupäev 10.08.2023.
 • Islombek Khojimamatov (sünd. 23.02.2000), Usbekistani kodanik. PPA 19. juuli 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/522-1. Resolutsioon: keelduda Islombek Khojimamatov’le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 04.08.2023.
 • Volodymyr Yarovyi (sünd. 11.06.1976), Ukraina kodanik. PPA 19. juuli 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/523-1. Resolutsioon: keelduda Volodymyr Yarovyi’le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 04.08.2023.
 • Ihor Radchenko (sünd. 18.12.1987), Ukraina kodanik. PPA 19. juuli 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/524-1. Resolutsioon: keelduda Ihor Radchenko’le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 04.08.2023.
 • Umidjon Kuvanov (sünd 14.10.1990) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 19.07.2023 nr 15.3-3.2/525-1. Resolutsioon: keelduda Umidjon Kuvanov ´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 01.08.2023.
 • Valerii Tsyhanenko (sünd 27.01.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 19.07.2023 nr 15.3-3.2/526-1. Resolutsioon: keelduda Valerii Tsyhanenko´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 01.08.2023.
 • Gheorghi Pulucciu (sünd 08.10.1994) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 19.07.2023 nr 15.3-3.2/527-1. Resolutsioon: keelduda Gheorghi Pulucciu ´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 01.08.2023
 • Oleg Ganža (snd 30.05.1968) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 25.07.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/820-3. Resolutsioon: tunnistada Oleg Ganža pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 25.07.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 25.07.2023.
 • Ivan Holiak (sünd. 05.07.1999), Ukraina kodanik. PPA 03. juuli 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/473-1. Resolutsioon: keelduda Ivan Holiakile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 20.07.2023.
 • Vitaliy Kruglikov (sünd. 11.01.1975), Ukraina kodanik. PPA 15. juuni 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/426-1. Resolutsioon: keelduda Vitaliy Kruglikov’ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 20.07.2023.
 • KAMARIDDIN BAKHRIEV (sünd. 12.01.1983) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/421-2 27.06.2023 Resolutsioon: keelduda KAMARIDDIN BAKHRIEV’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 19.07.2023.
 • DARIA ZARUDNI (sünd. 11.02.1992) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa pikendamisest keeldumise otsus 5.3-3.2/419-2 27.06.2023. Resolutsioon: keelduda DARIA ZARUDNI’ ile tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 ja § 142 lõike 1 alusel. Avaldamise kuupäev 19.07.2023.
 • VALENTYNA RUD ( sünd. 01.03.1999), Ukraina kodanik. PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus nr 15.3-3.2/376-4; 28.06.2023. Resolutsioon: jätta VALENTYNA RUD’ i tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 19.07.2023.
 • ARTEM LAPKOV (sünd. 18.03.1976) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 5.3-3.2/406-2 04.07.2023. Resolutsioon: keelduda ARTEM LAPKOV’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.07.2023.
 • ANDRII TOLOCHENKO (sünd. 11.03.1988) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/451-2 04.07.2023 Resolutsioon: keelduda ANDRII TOLOCHENKO’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 19.07.2023.
 • MYKHAILO SKRYPNYK (sünd 24.11.1970) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.07.2023 nr 15.3-3.2/486-1. Resolutsioon: keelduda MYKHAILO SKRYPNYK tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.07.2023.
 • MYKHAILO SKRYPNYK (date of birth 24.11.1970) citizen of Ukraine. Decision of the PBGB No. 15.3-3.2/486-1, dated 04.07.2023, on refusal of temporary residence permit. Resolution: To refuse to issue a temporary residence permit to MYKHAILO SKRYPNYK on the bases of clause 123 2) of the Aliens Act. Publishing date 18.07.2023.
 • MYKHAILO SKRYPNYK (дата рождения 24.11.1970) гражданин Украина. Решение департамента полиции и погранохраны № 15.3-3.2/486-1 от 04.07.2023 об отказе в выдаче временного вида на жительство. Решение: отказать в выдаче временного вида на жительство MYKHAILO SKRYPNYK на основании с 123 п 2 Закона об иностранцах. Дата опубликования 18.07.2023.
 • OLEKSANDR BYCHENKO (sünd 18.12.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.07.2023 nr 15.3-3.2/487-1. Resolutsioon: keelduda OLEKSANDR BYCHENKO tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 lõike 1 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 18.07.2023.
 • OLEKSANDR BYCHENKO (date of birth 18.12.1978) citizen of Ukraine. Decision of the PBGB No. 15.3-3.2/487-1, dated 04.07.2023, on refusal of temporary residence permit. Resolution: To refuse to issue a temporary residence permit to OLEKSANDR BYCHENKO on the bases of clause 123 (1) 5) of the Aliens Act. Publishing date 18.07.2023.
 • OLEKSANDR BYCHENKO (дата рождения 18.12.1978) гражданин Украина. Решение департамента полиции и погранохраны № 15.3-3.2/487-1 от 04.07.2023 об отказе в выдаче временного вида на жительство. Решение: отказать в выдаче временного вида на жительство OLEKSANDR BYCHENKO на основании с 123 c 1 п 5 Закона об иностранцах. Дата опубликования 18.07.2023.
 • KUDRATTILLO AKHMADJONOV (sünd 25.03.1998) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/1543-1 kuupäev 20.06.2023. Resolutsioon: Keelduda KUDRATTILLO AKHMADJONOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 lõike 2 alusel Avaldamise kuupäev 29.06.2023.
 • RUSLAN GLADKOV (sünd 29.08.1967) Ukraina kodanik. PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus nr. 15.3-3.1/1582-1 27.06.2023. Resolutsioon: jätta RUSLAN GLADKOV-i tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 11.07.2023.
 • MATE MORCHADZE (sünd 19.07.1994) Gruusia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus nr 15.3-3.1/1515-1 kuupäev 19.06.2023. Resolutsioon: Keelduda MATE MORCHADZE tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 2 ja §180 lõike 2 punkt 5 alusel. Avaldamise kuupäev 03.07.2023.
 • Yury Gavrilov (sünd 24.07.1963) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 07.07.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/757-3. Resolutsioon: tunnistada Yury Gavrilov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 08.07.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 10.07.2023.
 • Boris Starchenko (sünd 13.08.1944) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 07.07.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/756-5. Resolutsioon: tunnistada Boris Starchenko pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 08.07.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 10.07.2023.
 • DMYTRO TORBA (sünd 26.06.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.06.2023 nr 15.3-3.2/446-1. Resolutsioon: keelduda DMYTRO TORBA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 07.07.2023.
 • DMYTRO SYMONENKO (sünd 23.11.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.06.2023 nr 15.3-3.2/447-1. Resolutsioon: keelduda DMYTRO SYMONENKO tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 07.07.2023.
   
 • Andrey Trofimov (sünd 14.11.1974), Venemaa kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 05.07.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/918-6. Resolutsioon: tunnistada kehtetuks Andrey Trofimov-i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel alates 06.07.2023. Avaldamise kuupäev 05.07.2023.
 • Ifeanyi Pius Okwosha (sünd. 31.08.1987), Nigeeria Liitvabariigi kodanik. PPA 09.06.2023 vaideotsus nr 15.3-3.6/89. Resolutsioon: jätta Ifeanyi Pius Okwosha vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 05.07.2023.
 • Umed Atamurodov (sünd 18.08.1982) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 12.06.2023 nr 15.3-3.1/1431-1. Resolutsioon: keelduda Umed Atamurodov `ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 21.06.2023.
 • STANISLAV SHAMSUTDINOV (sünd 07.06.2007) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 13.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/513-1. Resolutsioon: algatada Stanislav Shamsutdinov pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 02.07.2023. Avaldamise kuupäev 21.06.2023.
 • ILONA SHAMSUTDINOVA (sünd 02.04.1980) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 13.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/512-1. Resolutsioon: algatada Ilona Shamsutdinova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 02.07.2023. Avaldamise kuupäev 21.06.2023.
 • ROGER KWAKU OSEI-GYIMAH (sünd 05.11.1975) Ghana kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.06.2023 nr 15.3-3.2/402-1. Resolutsioon: keelduda ROGER KWAKU OSEI-GYIMAH tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.06.2023.
 • JAMSHID ALIBOEV (sünd. 18.03.1989) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus nr 15.3-3.1/1326-1 -1 17.05.2023. Resolutsioon: jätta Jamshid Aliboev’ i tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 15.06.2023.
 • Denys Haliapa (sünd 14.05.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 30.05.2023 nr 15.3-3.1/1323-1. Resolutsioon: keelduda Denys Haliapa`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lõige 2 punkti 1 ja 5 alusel. Avaldamise kuupäev 13.06.2023.
 • IVAN DYBA (sünd 27.11.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.05.2023 nr 15.3-3.2/363-1. Resolutsioon: keelduda IVAN DYBA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 ja VMS § 124 lg 1 p 5 alusel. Avaldamise kuupäev 12.06.2023.
 • Vladimir Šmalei (sünd 02.05.1965) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12.06.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/665-3. Resolutsioon: tunnistada Vladimir Šmalei pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 13.06.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.06.2023.
 • Artur Sokhin (sünd. 18.02.1992), Ukraina kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/302-1. Resolutsioon: keelduda Artur Sokhinile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Anna Sokhina (sünd. 09.11.1992), Ukraina kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/303-1. Resolutsioon: keelduda Anna Sokhinale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Maxim Oroșciuc (sünd. 08.04.1999), Moldova kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/306-1. Resolutsioon: keelduda Maxim Oroșciucile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Viacheslav Syrota (sünd. 29.01.1975), Ukraina kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/305-1. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Syrotale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Bohdana Miakotna (sünd. 17.11.1999), Ukraina kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/308-1. Resolutsioon: keelduda Bohdana Miakotnale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Maxim Balanețchi (sünd. 11.09.1994), Moldova kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/309-1. Resolutsioon: keelduda Maxim Balanețchile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Vladislav Leșan (sünd. 11.09.1994), Moldova kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/314-1. Resolutsioon: keelduda Vladislav Leșanile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Anatolii Vareha (sünd. 15.04.1995), Moldova kodanik. PPA 15. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/280-1. Resolutsioon: keelduda Anatolii Varehale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Denis Rașcovan (sünd. 23.05.1992), Moldova kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/316-1. Resolutsioon: keelduda Denis Rașcovanile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Maxim Stepanean (sünd. 04.04.1996), Moldova kodanik. PPA 15. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/281-1. Resolutsioon: keelduda Maxim Stepaneanile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Khasan Akramov (sünd. 05.08.1978), Usbekistani kodanik. PPA 15. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/282-1. Resolutsioon: keelduda Khasan Akramovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Vladimir Panov (sünd. 08.01.1989), Moldova kodanik. PPA 15. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/284-1. Resolutsioon: keelduda Vladimir Panovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Andrei Evdochimov (sünd. 21.12.1978), Moldova kodanik. PPA 15. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/286-1. Resolutsioon: keelduda Andrei Evdochimovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Alexandr Covaliov (sünd. 03.10.1988), Moldova kodanik. PPA 15. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/287-1. Resolutsioon: keelduda Alexandr Covaliovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Dmytro Simachenko (sünd. 18.06.1987), Ukraina kodanik. PPA 15. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/288-1. Resolutsioon: keelduda Dmytro Simachenkole tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Roman Marchuk (sünd. 19.07.1984), Ukraina kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/289-1. Resolutsioon: keelduda Roman Marchukile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Svetlana Lepeh (sünd. 31.07.1973), Moldova kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/290-1. Resolutsioon: keelduda Svetlana Lepehile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Sherzod Numanov (sünd. 09.10.1978), Usbekistani kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/291-1. Resolutsioon: keelduda Sherzod Numanovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Shaymardon Abdurayimov (sünd. 27.12.1982), Usbekistani kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/292-1. Resolutsioon: keelduda Sherzod Numanovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Ulugbek Turaev (sünd. 01.08.1975), Usbekistani kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/293-1. Resolutsioon: keelduda Ulugbek Turaevile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Serghei Kim (sünd. 28.08.1975), Moldova kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/294-1. Resolutsioon: keelduda Serghei Kimile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Roman Uzun (sünd. 22.12.1984), Moldova kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/298-1. Resolutsioon: keelduda Roman Uzunile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Maksym Vitkovskyi (sünd. 14.04.1988), Ukraina kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/299-1. Resolutsioon: keelduda Maksym Vitkovskyile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Anatolii Latypov (sünd. 19.07.1975), Ukraina kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/300-1. Resolutsioon: keelduda Anatolii Latypovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Mais Iuncic (sünd. 06.09.1983), Moldova kodanik. PPA 16. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/301-1. Resolutsioon: keelduda Mais Iuncicile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Vadym Honchar (sünd. 19.02.1990), Ukraina kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/307-1. Resolutsioon: keelduda Vadym Honcharile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Xenia Zubova (sünd. 21.02.1993), Moldova kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/312-1. Resolutsioon: keelduda Xenia Zubovale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Alina Socolan (sünd. 08.12.1986), Moldova kodanik. PPA 17. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/315-1. Resolutsioon: keelduda Alina Socolan tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Iurii Apcov (sünd. 10.03.1982), Moldova kodanik. PPA 18. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/320-1. Resolutsioon: keelduda Iurii Apcovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Carina Arsenieva (sünd. 24.08.1999), Moldova kodanik. PPA 18. mai 2023 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/324-1. Resolutsioon: keelduda Carina Arsenievale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2023.
 • Yunxi Li (sünd 29.01.2018) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.05.2023 nr 15.3-3.1/1298-1. Resolutsioon: keelduda Yunxi Li `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2023.
 • Xiangpeng Li (sünd 20.09.1986) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.05.2023 nr 15.3-3.1/1298-1. Resolutsioon: keelduda Xiangpeng Li `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2023.
 • MUHAMMAD HUSNAIN (sünd 19.12.1994) Pakistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 28.04.2023 nr. 15.3-3.1/1032-1. Resolutsioon: Keelduda MUHAMMAD HUSNAIN tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 lõike 3 alusel Avaldamise kuupäev 04.05.2023.
 • NATALIIA VLASENKO (sünd 04.02.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 16.05.2023 nr. 15.3-3.1/1197-1. Resolutsioon: Keelduda NATALIIA VLASENKO tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 1 alusel. Avaldamise kuupäev 27.05.2023.
 • VADYM SEMENIUK (sünd 31.01.1998) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 24.05.2023 nr. 15.3-3.1/1265-1. Resolutsioon: Keelduda VADYM SEMENIUK tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lõige 2 punkt 5 alusel. Avaldamise kuupäev 05.05.2023.
 • MARIIA BELIAEVA (sünd 31.10.1985) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 23.05.2023 nr. 15.3-3.1/1257-1. Resolutsioon: Keelduda MARIIA BELIAEVA tähtajalise elamisloa pikendamise andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 3 alusel. Avaldamise kuupäev 05.05.2023.
 • Tetiana Tymoshchuk (sünd 15.02.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 25.05.2023 nr 15.3-3.2/355-1. Resolutsioon: keelduda Tetiana Tymoshchuk ´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2023.
 • Oleksandr Oskalenko (sünd 05.04.1999) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 25.05.2023 nr 15.3-3.2/353-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Oskalenko ´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse §180 lg 2 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2023.
 • Ekaterina Zelenkova (sünd 24.11.1984) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.05.2023 nr 15.3-3.2/340-1. Resolutsioon: keelduda Ekaterina Zelenkova´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 01.06.2023.
 • Viacheslav Maksimov (sünd 27.01.1962) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 19.05.2023 nr 15.3-3.1/1224-1. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Maksimov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 30.05.2023.
 • Alexandr Gaidarji, sünd 24.07.1997, Moldova kodanik. Politsei- ja Piirivalveamet 25.05.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100373284 kehtetuks alates 01.06.2023. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, 9, 11. Avaldamise kuupäev 25.05.2023.
 • Ruslan Markovych (sünd 07.02.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.05.2023 nr 15.3-3.1/1138-1. Resolutsioon: keelduda Ruslan Markovych `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 23.05.2023.
 • DARIA KUCHER (sünd 24.12.1998) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 11.05.2023 nr 15.3-3.2/276-1. Resolutsioon: keelduda DARIA KUCHER tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 22.05.2023.
 • VALENTYNA KHODNEVYCH (sünd 20.08.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 11.05.2023 nr 15.3-3.2/277-1. Resolutsioon: keelduda VALENTYNA KHODNEVYCH tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 22.05.2023.
 • Serhii Sushko (sünd 13.06.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2023 nr 15.3-3.1/1055-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Sushko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2023.
 • Andrei Kolpakov (sünd 11.01.1980) määratlemata kodakondsusega. Politsei- ja Piirivalveameti 12.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/509-1. Resolutsioon: algatada Andrei Kolpakov pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p-de 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 17.06.2023. Avaldamise kuupäev 17.05.2023
 • Aleksandre Frolov (sünd 09.05.1957) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 28.02.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/208-2. Resolutsioon: algatada Aleksandre Frolov pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 31.05.2023. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Vishakna Tripathi (sünd 20.01.1977) India kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 22.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/224-1. Resolutsioon: algatada Vishakna Tripathi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p-de 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 31.05.2023. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Heera Kripashankar Tripathi (sünd 05.12.1949) India kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 22.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/282-1. Resolutsioon: algatada Heera Kripashankar Tripathi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p-de 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 31.05.2023. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Antonina Dvortsova (sünd 10.06.1937) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/502-3. Resolutsioon: tunnistada Antonina Dvortsova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 23.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Galina Novakova (sünd 04.10.1933) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/503-3. Resolutsioon: tunnistada Galina Novakova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 23.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Maksim Sedov (sünd 05.08.1988) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/504-3. Resolutsioon: tunnistada Maksim Sedov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 23.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Evgeniya Martynova (sünd 29.12.1935) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/506-3. Resolutsioon: tunnistada Evgeniya Martynova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 23.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Natalia Melnikova (sünd 10.01.1987) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/508-3. Resolutsioon: tunnistada Natalia Melnikova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 23.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.05.2023.
 • Valentin Fedorov (sünd 22.01.1947) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/492-3.Resolutsioon: tunnistada Valentin Fedorov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 20.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2023.
 • Antonina Fedorova (sünd 04.03.1944) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/493-3. Resolutsioon: tunnistada Antonina Fedorova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 20.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2023.
 • Alexey Efimov (sünd 09.02.1986) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/495-3.Resolutsioon: tunnistada Alexey Efimov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 20.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2023.
 • Alexander Sapunov (sünd 04.01.1997) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/496-3.Resolutsioon: tunnistada Alexander Sapunov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 20.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2023.
 • Anatoly Lokotchenko (sünd. 06.08.1936), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 17.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/266-1. Resolutsioon: tunnistada Anatoly Lokotchenko pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 17.03.2023.
 • Vladislava Smirnova (sünd. 22.06.1978), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 18.04.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/435-1. Resolutsioon: tunnistada Vladislava Smirnova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel kehtetuks alates 18.04.2023.
 • Elina Lugovskaya (snd 16.09.1989) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 08.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/478-1. Resolutsioon: tunnistada Elina Lugovskaya pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 09.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 08.05.2023.
 • Liudmila Kirkova (sünd 05.03.1936) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 03.05.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/35-3. Resolutsioon: tunnistada Liudmila Kirkova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 15.05.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 04.05.2023.
 • Wasiu Adeyiga Rasaki (snd. 27.03.1988), Nigeeria Liitvabariigi kodanik. PPA 26.04.2022 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/218-2. Resolutsioon: tunnistada Wasiu Adeyiga Rasaki tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõige 2 punkt 2, 4 § 123 punkt 1 alusel kehtetuks alates 27.04.2023. Avaldamise kuupäev 02.05.2023.
 • Oleg Ganža (snd 30.05.1968), Venemaa Föderatsioonikodanik. Politsei- ja piirivalveamet 25.04.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/265-2. Resolutsioon: algatada Oleg Ganža pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2023. Avaldamise kuupäev 25.04.2023
 • Ksenia Semina (snd 10.01.1991) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.04.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/442-1. Resolutsioon: tunnistada Ksenia Semina pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 22.04.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.04.2023.
 • ABDELRAHMAN MOUSTAFA NASRELDIN ABDELBAKY (sünd 10.07.1993) Egiptuse kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.04.2023 nr. 15.3-3.2/181-1. Resolutsioon: jätta läbi vaatamata ABDELRAHMAN MOUSTAFA NASRELDIN ABDELBAKY tähtajalise elamisloa taotlus välismaalaste seaduse § 31 lg 2 alusel. Avaldamise kuupäev 13.04.2023.
 • VASYL HAZII (sünd 28.07.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.04.2023 nr 15.3-3.1/775-1. Resolutsioon: keelduda VASYL HAZII tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 12.04.2023.
 • Igor Belokobylskiy (sünd. 05. jaanuar 1967), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 22. veebruar 2023 tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/86-1. Resolutsioon: Igor Belokobylskiy keelduda tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse VMS § 124 lg 1 p 1; VMS § 124 lg 1 p 5; VMS § 124 lg 1 p 7. Avaldamise kuupäev 11.aprill 2023.
 • Ravi Kumar (sünd. 06.02.1992) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/106 -1 29.03.2023. Resolutsioon: keelduda Ravi Kumar`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 11.04.2023.
 • Nataliya Tverdovskaya (sünd 11.01.1973) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 19.01.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/94-1. Resolutsioon: algatada Nataliya Tverdovskaya pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 19.04.2023. Avaldamise kuupäev 05.04.2023.
 • Artyom Astashev (sünd 27.02.1999) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 23.01.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/107-1. Resolutsioon: algatada Artyom Astashev pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 19.04.2023. Avaldamise kuupäev 05.04.2023.
 • Andrey Shevkunov (sünd 27.07.1994) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 19.01.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/93-1. Resolutsioon: algatada Andrey Shevkunov pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 19.04.2023. Avaldamise kuupäev 05.04.2023.
 • Mariia Hrabovska (sünd. 29.03.1991), Ukraina kodanik. PPA 28.03.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/311-1. Resolutsioon: tunnistada Mariia Hrabovska tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel kehtetuks alates 28.03.2023. Avaldamise kuupäev 03.04.2023.
 • Volodymyr Veremii (sünd 05.05.1997) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.03.2023 nr 15.3-3.1/608-1. Resolutsioon: keelduda Volodymyr Veremii `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõige 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 03.04.2023.
 • Ivan Shehda (sünd 25.05.1975) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.03.2023 nr 15.3-3.1/609-1. Resolutsioon: keelduda Ivan Shehda `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõige 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 03.04.2023.
 • Vitaly Shilov (sünd 05.04.1983) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 29.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/319-3. Resolutsioon: tunnistada Vitaly Shilov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 10.04.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 30.03.2023.
 • Oleksandr Stepanov (sünd.06.03.1998) Ukraina kodanik. PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus 16.03.2023 nr 15.3-3.2/134-1. Resolutsioon: jätta Oleksandr Stepanov´i tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 28.03.2023.
 • Farrukhjon Baratov, sünd 12.09.1997, Usbekistani kodanik. PPA 24.03.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100371934 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 24.03.2023.
 • Vladimir Balagur (sünd 26.06.1951) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/281-3. Resolutsioon: tunnistada Vladimir Balagur pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 01.04.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 22.03.2023.
 • Liubov Rastopchina (sünd 24.02.1937) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/273-3.Resolutsioon: tunnistada Liubov Rastopchina pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Ivan Pristyazhnikov (sünd 29.05.1995) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/275-2.Resolutsioon: tunnistada Ivan Pristyazhnikov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Elena Pristyazhnikova (sünd 12.10.1970) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/276-2.Resolutsioon: tunnistada Elena Pristyazhnikova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Lidia Lobzanova (sünd 15.03.1940) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/270-3. Resolutsioon: tunnistada Lidia Lobzanova´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Aleksandr Ivanov (sünd 10.08.1953) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/269-3.Resolutsioon: tunnistada Aleksandr Ivanov´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Wasiu Adeyiga Rasaki (snd 27.03.1988), Nigeeria Liitvabariigi kodanik. PPA 03.03.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/218-1. Resolutsioon: algatada Wasiu Adeyiga Rasaki tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2, 4; § 123 p 1 alusel. Vastamise tähtaeg 27.03.2023. Avaldamise kuupäev 16.03.2023.
 • Kirill Zenevich (sünd 12.08.1997) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 15.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/259-3.
  Resolutsioon: tunnistada Kirill Zenevich´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 01.04.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 16.03.2023.
 • Margit Tsekhanova (sünd 01.08.2002 ), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 07.03.2023 nr 15.3-3.4/229-1Resolutsioon: tunnistada Margit Tsekhanova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p-de 2 ja 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.03.2023.
 • Georgi Urmanov (sünd 22.07.1973), kodakondsus teadmata. Politsei- ja Piirivalveameti 13.12.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/933-1. Resolutsioon: algatada Georgi Urmanov-i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 01.02.2023. Avaldamise kuupäev 27.02.2023.
 • Xenia Sorokina (sünd 15.09.1986) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 27.10.2022 tähtajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/808-1. Resolutsioon: algatada Xenia Sorokina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.2022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Andrey Sorokin (sünd 22.05.1960) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 27.10.2022 tähtajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/807-1. Resolutsioon: algatada Andrey Sorokini pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.2022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Valeriy Zubkevich (sünd 05.06.1963) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 27.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/804-1. Resolutsioon: algatada Valeriy Zubkevichi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.2023. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Natalia Bukharina (sünd 14.03.1976) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 22.06.2021 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/365-1. Resolutsioon: algatada Natalia Bukharina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 29.06.20021. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Vera Nagurnaya (sünd 11.08.1961) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 27.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/805-1. Resolutsioon: algatada Vera Nagurnaya pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.20022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Dmitry Leontovich (sünd 28.05.1979) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 19.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/779-1. Resolutsioon: algatada Dmitry Leontovich pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 3 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.10.20022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Ksenia Semina (snd 10.01.1991), Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja piirivalveamet 20.09.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/446-2. Resolutsioon: algatada Ksenia Semina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 14.04.2023. Avaldamise kuupäev 15.02.2023
 • VALERII TSYHANENKO (sünd 27.01.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.01.2023 nr 15.3-3.2/43-1. Resolutsioon: keelduda VALERII TSYHANENKO tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • ANDRII ZHURAKOVSKYI (sünd 12.12.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.02.2023 nr 15.3-3.2/44-1. Resolutsioon: keelduda ANDRII ZHURAKOVSKYI tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • DAVYD TSYMBALIUK (sünd 17.05.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.02.2023 nr 15.3-3.2/45-1. Resolutsioon: keelduda DAVYD TSYMBALIUK tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • ALONA DUDNICHENKO (sünd 23.01.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.02.2023 nr 15.3-3.2/46-1. Resolutsioon: keelduda ALONA DUDNICHENKO tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 21 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • Oleksandr Bychenko (sünd 18.12.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 30.01.2023 nr 15.3-3.1/209-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Bychenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • Nataliia Fesenko (sünd 31.07.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.01.2023 nr 15.3-3.1/214-1. Resolutsioon: keelduda Nataliia Fesenko `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • Igor Uzun, sünd 26.10.1999, Moldova kodanik. PPA 05.02.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100366028 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 05.02.2023.
 • Nicolai Gnatisin, sünd 06.11.1990, Moldova kodanik. PPA 04.02.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100371250 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.02.2023.
  Ravshanjon Abdumajidov, sünd 15.07.1996, Usbekistani kodanik. PPA 03.02.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100294627 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 03.02.2023.
 • Sajjad Ahmad (sünd 30.01.1972) Pakistani Islamivabariigi kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 23.11.2022 tähtajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/863-1. Resolutsioon: algatada Sajjad Ahmad tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 135 lg 1 p-de 1,2,3,4 ja VMS § 135 lg 2 p-de 1,2,4 ning VMS § 195 p 3 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.2023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • Mostafa Ammar (sünd 29.05.1979) Egiptuse kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 23.11.2022 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/865-1. Resolutsioon: algatada Mostafa Ammar tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 135 lg 1 p 2, ning VMS § 135 lg 2 p 4 alustel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.2023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • Sofiya Fridmane (sünd 08.04.1974) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 13.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/767-1. Resolutsioon: algatada Sofiya Fridmane pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.2023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • Margit Tsekhanova (sünd 01.08.2002) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 20.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/784-1. Resolutsioon: algatada Margit Tsekhanova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.20023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • BENJAMIN TOBY PEPPIATT (sünd 01.01.1991) Suurbritannia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.01.2023 nr 15.3-3.2/26-1. Resolutsioon: keelduda BENJAMIN TOBY PEPPIATT tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 30.01.2023.
 • Elina Lugovskaya (snd 16.09.1989), Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja piirivalveamet 17.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/486-2. Resolutsioon: algatada Elina Lugovskaya pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 30.04.2023. Avaldamise kuupäev 30.01.2023
 • Okaima Ohizua (sünd 01.04.1971) Nigeeria kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 21.12.2022 nr 15.3-3.2/953-1. Resolutsioon: keelduda Okaima Ohizua´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 13.01.2023
 • KHALED ABDELMONEM SAYED MOHAMED (sünd 01.01.1992) Egiptuse kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 13.12.2022 nr 15.3-3.2/935-1. Resolutsioon: keelduda KHALED ABDELMONEM SAYED MOHAMED tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.01.2023.
 • Besarion Kvebliani, sünd 02.08.1972, Gruusia kodanik. PPA 04.01.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100367441 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.01.2023.
 • Zuriko Khutsishvili, sünd 09.05.1974, Gruusia kodanik. PPA 04.01.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100367434 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.01.2023.
 • Vadim Milentiev, sünd 08.02.1980, Moldova kodanik. PPA 03.01.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100362776 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.01.2023.