Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2024

Kui isiku asukoht ei ole haldusorganile teada ja haldusorganil ei ole mõistliku aja jooksul või mõistliku pingutusega õnnestunud isiku asukohta välja selgitada, võib haldusakti adressaadi isikuandmed ja nii soodustava kui ka koormava haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi, sealhulgas kutse sisu avaldada haldusorgani veebilehel.

Haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi sisu avaldamisega haldusorgani veebilehel loetakse haldusakt isikule kättetoimetatuks ja jõustunuks ning menetlusdokument kättetoimetatuks.

 • Aleksei Chashchin (sünd 09.08.2001) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.05.2024 nr r 15.3-3.2/364-1. Resolutsioon: keelduda Aleksei Chashchin `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 2 alusel. Avaldamise kuupäev 10.06.2024.
 • Valentina Semenova (sünd 08.02.1987) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 28.05.2024 nr 15.3-3.2/360-1. Resolutsioon: keelduda Valentina Semenova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 10.06.2024.
 • Elizaveta Korotkova (sünd 05.08.1996) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 14.05.2024 nr 15.3-3.2/321-1. Resolutsioon: keelduda Elizaveta Korotkova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 6 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2024.
 • Aliaksandr Trayan (snd 02.08.1982), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 04.06.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/699-2. Resolutsioon: tunnistada Aliaksandr Trayan tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõige 2 punkt 1, 2, 4 § 123 punkt 1 alusel kehtetuks alates 11.06.2024. Avaldamise kuupäev 05.06.2024.
 • Yauheni Valynets (snd 31.01.1983), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 04.06.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/700-2. Resolutsioon: tunnistada Yauheni Valynets tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõige 2 punkt 1, 2, 4 § 123 punkt 1 alusel kehtetuks alates 11.06.2024. Avaldamise kuupäev 05.06.2024.
 • Aliaksandr Pazniak (snd 31.01.1983), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 04.06.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/701-2. Resolutsioon tunnistada Aliaksandr Pazniak tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõige 2 punkt 1, 2, 4 § 123 punkt 1 alusel kehtetuks alates 11.06.2024. Avaldamise kuupäev 05.06.2024.
 • Alexander Vorobiev (sünd. 12.03.1980) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 15.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/200-2. Resolutsioon: tunnistada Alexander Vorobiev’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 15.04.2024 välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 03.06.2024.
 • Andrei Zavadski (snd 15.10.1964), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 29.05.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/688-2. Resolutsioon: tunnistada Andrei Zavadski tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõige 2 punkt 1, 2, 4 § 123 punkt 1 alusel kehtetuks alates 12.06.2024. Avaldamise kuupäev 30.05.2024
 • Ilya Maksimkin (snd 09.07.1979), Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja piirivalveamet 26.03.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/456- 1. Resolutsioon: algatada Ilya Maksimkin pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2, 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 27.06.2024. Avaldamise kuupäev 27.05.2024
 • Denis Kirichun (snd 04.03.1979), Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja piirivalveamet 04.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/493 - 1. Resolutsioon: algatada Denis Kirichun pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2, 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 27.06.2024. Avaldamise kuupäev 27.05.2024
 • OLEH MARUSIAK (sünd 15.03.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/215-1 kuupäev 04.04.2024. Resolutsioon: Keelduda OLEH MARUSIAK tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 2 alusel. Avaldamise kuupäev 22.05.2024.
 • PAVEL CHIZHOV (sünd 30.07.1999) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus nr 15.3-3.2/276-1 kuupäev 30.04.2024. Resolutsioon: Keelduda PAVEL CHIZHOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 1 alusel. Avaldamise kuupäev 22.05.2024.
 • Ivan Dyba (sünd 27.11.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.05.2024 nr 15.3-3.2/306-1. Resolutsioon: keelduda Ivan Dyba `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 1 alusel. Avaldamise kuupäev 21.05.2024.
 • Aliaksandr Pazniak (snd 31.01.1983), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 20.05.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/701-1. Resolutsioon: algatada Aliaksandr Pazniak tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2, 4; § 123 p 1 alusel. Vastamise tähtaeg 03.06.2024. Avaldamise kuupäev 21.05.2024.
 • Yauheni Valynets (snd 31.01.1983), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 20.05.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/700-1. Resolutsioon: algatada Yauheni Valynets tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2, 4; § 123 p 1 alusel. Vastamise tähtaeg 03.06.2024. Avaldamise kuupäev 21.05.2024.
 • Aliaksandr Trayan (snd 02.08.1982), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 20.05.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/699-1. Resolutsioon: algatada Aliaksandr Trayan tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2, 4; § 123 p 1 alusel. Vastamise tähtaeg 03.06.2024. Avaldamise kuupäev 21.05.2024.
 • Andrei Zavadski (snd 15.10.1964), Valgevene Vabariigi kodanik. PPA 14.05.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/688-1. Resolutsioon: algatada Andrei Zavadski tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2, 4; § 123 p 1 alusel. Vastamise tähtaeg 28.05.2024. Avaldamise kuupäev 14.05.2024.
 • Denys Perminov (sünd 18.02.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.04.2024 nr 15.3-3.2/248-1. Resolutsioon: keelduda Denys Perminov ´le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2024.a.
 • Anubha Singh (sünd 13.09.1998) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 24.04.2024 nr 15.3-3.2/259-1. Resolutsioon: keelduda Anubha Singh ´le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2024.a.
 • Aksinia Shevchenko (sünd. 06.01.1996) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/496-1. Resolutsioon: tunnistada Aksinia Shevchenko tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 05.04.2024 välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 07.05.2024.
 • OLEKSANDR HNIDYI (sünd 24.04.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 22.04.2024 nr 15.3-3.2/256-1. Resolutsioon: keelduda OLEKSANDR HNIDYI tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõige 1 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 03.05.2024.
 • HÜNKAR KARAKASLAR (sünd 21.11.1971) Türgi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.03.2024 nr 15.3-3.2/178-1. Resolutsioon: keelduda HÜNKAR KARAKASLAR tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 lg 3 alusel. Avaldamise kuupäev 30.04.2024.
 • Zhanna BURMISTROVA (sündinud 05.08.1972) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 29.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus kiri nr 15.3-3.4/165-2. Resolutsioon: tunnistada Zhanna BURMISTROVA pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 29.04.2024. Välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 ja 4 alusel. Avaldamise kuupäev 30.04.2024.
 • Tatiana Smirnova (sünd. 06.08.1960) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 18.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/450-2. Resolutsioon: tunnistada Tatiana Smirnova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 18.04.2024 välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2024.
 • Sergey Bumistrov (snd 20.03.1991) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 24.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/593-1. Resolutsioon: tunnistada Sergey Bumistrov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 24.04.2024. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 ja 4 alusel. Avaldamise kuupäev 25.04.2024.
 • Sergey KOZMIN (sündinud 08.07.1980) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 24.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/ 603-1. Resolutsioon: tunnistada Sergey KOZMIN-i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks alates 24.04.2024 välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel. Avaldamise kuupäev 25.04.2024.
 • Akmal Musabaev (s 08.12.1984), Usbekistani kodanik, Politsei- ja Piirivalveameti 24.04.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/595-1. Resolutsioon: algatada Akmal Musabaev-i tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 04.05.2024. Avaldamise kuupäev 24.04.2024.
 • Halina Panarad (sünd 15.06.1993) Valgevene kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 22.04.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/583-1. Resolutsioon: algatada Halina Panarad-i tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.04.2024. Avaldamise kuupäev 22.04.2024.
 • Jevgenii Stogov (sünd. 13.09.1990) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 07.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/285-2. Resolutsioon: tunnistada Jevgenii Stogov’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 07.04.2024 välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.04.2024.
 • Ivan Zelyanin (sünd. 01.02.1988) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 07.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/286-2. Resolutsioon: tunnistada Ivan Zelyanin pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 07.04.2024 välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 18.04.2024.
 • MANSUR GULOV (sünd 05.08.1982) Tadžikistani Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 22.03.2024 nr 15.3-3.2/186-1. Resolutsioon: keelduda MANSUR GULOVile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lg 2 p 1 ja lg 1 p 6 alusel. Avaldamise kuupäev 15.04.2024.
 • Bogdan Mikolenko (sündinud 20.03.1980) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 03.04.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/199-3. Resolutsioon: tunnistada Bogdan Mikolenko pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 03.04.2024 välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.04.2024.
 • Nikolay Gorelov (sünd. 17.05.1964) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 19.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/110-4. Resolutsioon: tunnistada Nikolay Gorelov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 03.04.2024 välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 04.04.2024.
 • Tatiana Smirnova (sündinud 06.08.1960) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 22.03.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/450-1. Resolutsioon: algatada Tatiana Smirnova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 17.04.2024. Avaldamise kuupäev 04.04.2024.
 • Akaki Grigolia (sünd 20.01.1986) Gruusia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 11.03.2024 nr 15.3-3.2/165-1. Resolutsioon: keelduda Akaki Grigolia ´le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 180 lõike 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 26.03.2024.a.
 • Sergey KOZMIN (sündinud 08.07.1980) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 01.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/183-1. Resolutsioon: algatada Sergey KOZMIN-i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 22.04.2024. Avaldamise kuupäev 25.03.2024.
 • Sergey BURMISTROV (sündinud 20.03.1991) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 31.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/166-1. Resolutsioon: algatada Sergey BURMISTROV-i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 22.04.2024. Avaldamise kuupäev 25.03.2024.
 • Oleg KUCHERENKO (sündinud 01.07.1981) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 01.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/187-1. Resolutsioon: algatada Oleg KUCHERENKO pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 22.04.2024. Avaldamise kuupäev 25.03.2024.
 • Zhanna BURMISTROVA (sündinud 05.08.1972) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 31.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/165-1. Resolutsioon: algatada Zhanna BURMISTROVA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 22.04.2024. Avaldamise kuupäev 25.03.2024.
 • ADAM LUKE VERN-BARNETT (sünd 04.01.1973) Austraalia kodanik. PPA tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsus 05.03.2024 nr 15.3-3.2/149-1. Resolutsioon: keelduda ADAM LUKE VERN-BARNETT tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.03.2024.
 • Anna Balatckaia (sündinud 23.09.2000) on rahvuselt venelane ning Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.03.2024 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.1/474-2. Resolutsioon: tunnistada Anna Balatckaia tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 1 alusel kehtetuks alates 18.03.2024. Avaldatud 14.03.2024
 • Artem MITRYAKOV (sündinud 03.03.1980) on rahvuselt venelane ning Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12.03.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/186-3. Resolutsioon: tunnistada Artem MITRYAKOV ´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 12.03.2024. välismaalaste seaduse lg 2 p-dest 2 ja 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.03.2024.
 • Leonid KOSTIKOV (sündinud 18.07.1986) on rahvuselt venelane ning on määratlemata kodakondsusega. PPA 11.03.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/182-3. Resolutsioon: tunnistada Leonid KOSTIKOV´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 11.03.2024. välismaalaste seaduse lg 2 p-dest 2 ja 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.03.2024.
 • Svetlana Matelo (sündinud 20.10.1969) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 12.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/245-1. Resolutsioon: algatada Svetlana Matelo pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 22.03.2024. Avaldamise kuupäev 08.03.2024.
 • Evgenii Stogov (sündinud 13.09.1990) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 19.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/285-1. Resolutsioon: algatada Evgenii Stogovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 22.03.2024. Avaldamise kuupäev 08.03.2024.
 • Ivan Zelyanin (sündinud 01.02.1988) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 19.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/286-1. Resolutsioon: algatada Ivan Zelyanini pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 22.03.2024. Avaldamise kuupäev 08.03.2024.
 • Galina Gromova (snd 08.08.1935) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 16.11.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/659-4. Resolutsioon: tunnistada Galina Gromova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 17.11.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 08.03.2024.
 • ANATOLII BOGDANOV (sünd. 30.04.1973) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus nr 15.3-3.2/145-1 01.03.2024. Resolutsioon: jätta ANATOLII BOGDANOV tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata.
 • Serhii Yamushev (sünd 04.11.1994) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.01.2024 nr 15.3-3.1/244-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Yamushev `ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõige 1 punkt 5 alusel. Avaldamise kuupäev 29.02.2024.
 • Mikhail ANTONENKO (sünd 15.10.1989) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 26.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/135-1. Resolutsioon: algatada Mikhail ANTONENKO pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Stanislav ZARAYKIN (sünd 04.01.1982) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 29.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/147-1. Resolutsioon: algatada Stanislav ZARAYKIN pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Larisa ZARAYKIN (sünd 16.05.1946) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 29.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/149-1. Resolutsioon: algatada Larisa ZARAYKIN pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Igor RAK (sünd 29.06.1989) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 29.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/151-1. Resolutsioon: algatada Igor RAK pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Igor GERASSIMOV (sünd 22.10.1980) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 30.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/156-1. Resolutsioon: algatada Igor GERASSIMOV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Igor BORISOV (sünd 15.10.1986) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 29.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/152-1. Resolutsioon: algatada Igor BORISOV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Nikita BOGDANOV (sünd 15.03.1989) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 30.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/157-1. Resolutsioon: algatada Nikita BOGDANOV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Dmitry GRISHIN (sünd 07.09.1989) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 30.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/158-1. Resolutsioon: algatada Dmitry GRISHIN pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Oleg GVOZDAREV (sünd 10.06.1986) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 12.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/241-1. Resolutsioon: algatada Oleg GVOZDAREV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Andrey PEROVICH (sünd 21.02.1982) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 12.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/243-1. Resolutsioon: algatada Andrey PEROVICH pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Viktor MOLODTSOV (sünd 15.12.1987) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 12.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/247-1. Resolutsioon: algatada Viktor MOLODTSOV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Alexey TYURIN (sünd 09.09.1979) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 12.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/250-1. Resolutsioon: algatada Alexey TYURIN pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Denis KOZAK (sünd 01.03.1992) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 13.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/256-1. Resolutsioon: algatada Denis KOZAK pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • Roman SAKHAROV (sünd 28.11.1990) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 13.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/258-1. Resolutsioon: algatada Roman SAKHAROV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.03.2024. Avaldamise kuupäev 28.02.2024.
 • VOLODYMYR MARCHENKO (sünd 29.09.1967) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.02.2024 nr 15.3-3.2/129-1. Resolutsioon: keelduda VOLODYMYR MARCHENKO-le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 27.02.2024.
 • Shavkat Toshov (sünd 25.01.1987) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 16.02.2024 nr 15.3-3.2/117-1. Resolutsioon: keelduda Shavkat Toshov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõige 1 punkt 5 alusel. Avaldamise kuupäev 27.02.2024.
 • Vadim Gromov (sünd 30.11.1961) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.02.2024 nr 15.3-3.2/128-1. Resolutsioon: keelduda Vadim Gromov `ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 126 lõike 1 alusel. Avaldamise kuupäev 27.02.2024.
 • Binod Kumar Pun Magar (sünd 19.12.1985) Nepali kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.02.2023 nr 15.3-3.2/111-1. Resolutsioon: keelduda Binod Kumar Pun Magar `ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 2 alusel. Avaldamise kuupäev 26.02.2024.
 • Alexander Vorobiev (sündinud 12.03.1980) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/200-1. Resolutsioon: algatada Alexander Vorobiev pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 03.03.2024. Avaldamise kuupäev 19.02.2024.
 • Bogdan Mikolenko (sündinud 20.03.1980) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/199-1. Resolutsioon: algatada Bogdan Mikolenko pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 03.03.2024. Avaldamise kuupäev 19.02.2024.
 • Dmitry Anishin (sünd 31.01.1979) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 08.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/224-1. Resolutsioon: algatada Dmitry Anishini pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Alexander Tarasov (sünd 07.07.1983) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 08.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/223-1. Resolutsioon: algatada Alexander Tarasovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Yury Antonov (sünd 23.11.1985) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 08.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/221-1. Resolutsioon: algatada Yury Antonovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Timofei Orlov (sünd 02.10.1985) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/197-1. Resolutsioon: algatada Timofei Orlovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Victor Krylov (sünd 25.06.1989) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/194-1. Resolutsioon: algatada Victor Krylovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Roman Spiridonov (sünd 27.06.1979) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/193-1. Resolutsioon: algatada Roman Spiridonovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Nikolay Tsitseronov (sünd 23.10.1956) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/191-1. Resolutsioon: algatada Nikolay Tsitseronovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Daniil Glazov (sünd 15.09.1989) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/189-1. Resolutsioon: algatada Daniil Glazovi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Andrey Kupryianov (sünd 20.08.1984) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 08.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/225-1. Resolutsioon: algatada Andrey Kupryianov pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Evgeny Lyubenko (sünd 05.11.1986) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 02.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/195-1. Resolutsioon: algatada Evgeny Lyubenko pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • Andrey Rutenberg (sünd 14.11.1985) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 08.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/226-1. Resolutsioon: algatada Andrey Rutenbergi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 13.02.2024. Avaldamise kuupäev 20.02.2024
 • ELMIRA GURBANOVA (sünd 06.01.1985) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 11.12.2023 nr 15.3-3.2/982-1. Resolutsioon: keelduda ELMIRA GURBANOVA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 237 lg 2 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 09.01.2024.
 • SERGEI PASHKOV (sünd 16.01.1995) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 19.01.2024 nr 15.3-3.2/44-1. Resolutsioon: keelduda SERGEI PASHKOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lg 4 p 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.02.2024.
 • IOULIA VORONOVA (sünd. 18.11.1996) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.12.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/981-3. Resolutsioon: tunnistada Ioulia Voronova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 21.12.2023 välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 08.02.2024.
 • Irina Shaaf (sünd 21.10.1961) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 23.01.2024 nr 15.3-3.1/126-1. Resolutsioon: keelduda Irina Shaaf`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 05.02.2024.
 • Nikolay Gorelov (sündinud 17.05.1964) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 19.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/110-1. Resolutsioon: algatada Nikolay Gorelov’i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.02.2024. Avaldamise kuupäev 02.02.2024.
 • Artem MITRYAKOV (sündinud 03.03.1980) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 01.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/186-1. Resolutsioon: algatada Artem MITRYAKOV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 29.02.2024. Avaldamise kuupäev 05.02.2024.
 • Leonid KOSTIKOV (sündinud 18.07.1986) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 01.02.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/182-1. Resolutsioon: algatada Leonid KOSTIKOV pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 29.02.2024. Avaldamise kuupäev 05.02.2024.
 • Anna Kondratiuk (sünd 08.12.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 19.01.2024 nr 15.3-3.2/43-1. Resolutsioon: keelduda Anna Kondratiuk´le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 31.01.2024.a.
 • SHAKHBOZ ISHMUKHAMEDZODA (sünd 14.08.1991) Tadžikistani Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsus 02.01.2024 nr 15.3-3.2/1-1. Resolutsioon: keelduda SHAKHBOZ ISHMUKHAMEDZODAle tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 29.01.2024.
 • SERGHEI CVOTCENCO (sünd. 19.06.1977) Moldova kodanik. PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus nr 15.3-3.1/18-1 04.01.2024. Resolutsioon: jätta SERGHEI CVOTCENCO tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 29.01.2024.
 • Sviatoslav Ershov (sündinud 16.07.1987) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 08.01.2024 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/35-2. Resolutsioon: algatada Sviatoslav Ershov’i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 31.01.2024. Avaldamise kuupäev 24.12.2024.
 • Sergey SIDORENKO (sünd 31.05.1973) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 23.10.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/1102-1. Resolutsioon: algatada Sergey SIDORENKO pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 14.01.2024. Avaldamise kuupäev 08.01.2024.
 • Samuel Francis Lawman (sünd 03.12.1991) Suurbritannia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.12.2023 nr. 15.3-3.1/3126-1. Resolutsioon: keelduda Samuel Francis Lawman tähtajalise elamisloa taotlus välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 08.01.2024.
Edasi 2023