Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2023

Kui isiku asukoht ei ole haldusorganile teada ja haldusorganil ei ole mõistliku aja jooksul või mõistliku pingutusega õnnestunud isiku asukohta välja selgitada, võib haldusakti adressaadi isikuandmed ja nii soodustava kui ka koormava haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi, sealhulgas kutse sisu avaldada haldusorgani veebilehel.

Haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi sisu avaldamisega haldusorgani veebilehel loetakse haldusakt isikule kättetoimetatuks ja jõustunuks ning menetlusdokument kättetoimetatuks.

 • Andrey Trofimov (sünd 14.11.1974), Venemaa kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 09.12.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/918-1. Resolutsioon: algatada Andrey Trofimov-i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.01.2023. Avaldamise kuupäev 28.03.2023.
 • Oleksandr Stepanov (sünd.06.03.1998) Ukraina kodanik. PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus 16.03.2023 nr 15.3-3.2/134-1. Resolutsioon: jätta Oleksandr Stepanov´i tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 28.03.2023.
 • Farrukhjon Baratov, sünd 12.09.1997, Usbekistani kodanik. PPA 24.03.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100371934 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 24.03.2023.
 • Vladimir Balagur (sünd 26.06.1951) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/281-3. Resolutsioon: tunnistada Vladimir Balagur pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 01.04.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 22.03.2023.
 • Liubov Rastopchina (sünd 24.02.1937) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/273-3.Resolutsioon: tunnistada Liubov Rastopchina pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Ivan Pristyazhnikov (sünd 29.05.1995) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/275-2.Resolutsioon: tunnistada Ivan Pristyazhnikov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Elena Pristyazhnikova (sünd 12.10.1970) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/276-2.Resolutsioon: tunnistada Elena Pristyazhnikova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Lidia Lobzanova (sünd 15.03.1940) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/270-3. Resolutsioon: tunnistada Lidia Lobzanova´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Aleksandr Ivanov (sünd 10.08.1953) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 20.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/269-3.Resolutsioon: tunnistada Aleksandr Ivanov´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 31.03.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2023.
 • Wasiu Adeyiga Rasaki (snd 27.03.1988), Nigeeria Liitvabariigi kodanik. PPA 03.03.2023 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/218-1. Resolutsioon: algatada Wasiu Adeyiga Rasaki tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2, 4; § 123 p 1 alusel. Vastamise tähtaeg 27.03.2023. Avaldamise kuupäev 16.03.2023.
 • Kirill Zenevich (sünd 12.08.1997) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 15.03.2023 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/259-3.
  Resolutsioon: tunnistada Kirill Zenevich´i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 01.04.2023. välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 16.03.2023.
 • Margit Tsekhanova (sünd 01.08.2002 ), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 07.03.2023 nr 15.3-3.4/229-1Resolutsioon: tunnistada Margit Tsekhanova pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p-de 2 ja 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.03.2023.
 • Georgi Urmanov (sünd 22.07.1973), kodakondsus teadmata. Politsei- ja Piirivalveameti 13.12.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/933-1. Resolutsioon: algatada Georgi Urmanov-i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 01.02.2023. Avaldamise kuupäev 27.02.2023.
 • Xenia Sorokina (sünd 15.09.1986) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 27.10.2022 tähtajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/808-1. Resolutsioon: algatada Xenia Sorokina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.2022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Andrey Sorokin (sünd 22.05.1960) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 27.10.2022 tähtajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/807-1. Resolutsioon: algatada Andrey Sorokini pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.2022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Valeriy Zubkevich (sünd 05.06.1963) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 27.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/804-1. Resolutsioon: algatada Valeriy Zubkevichi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.2023. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Natalia Bukharina (sünd 14.03.1976) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 22.06.2021 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/365-1. Resolutsioon: algatada Natalia Bukharina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 29.06.20021. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Vera Nagurnaya (sünd 11.08.1961) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 27.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/805-1. Resolutsioon: algatada Vera Nagurnaya pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.11.20022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Dmitry Leontovich (sünd 28.05.1979) Vene Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 19.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/779-1. Resolutsioon: algatada Dmitry Leontovich pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 3 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.10.20022. Avaldamise kuupäev 21.02.2023
 • Ksenia Semina (snd 10.01.1991), Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja piirivalveamet 20.09.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/446-2. Resolutsioon: algatada Ksenia Semina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 14.04.2023. Avaldamise kuupäev 15.02.2023
 • VALERII TSYHANENKO (sünd 27.01.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.01.2023 nr 15.3-3.2/43-1. Resolutsioon: keelduda VALERII TSYHANENKO tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • ANDRII ZHURAKOVSKYI (sünd 12.12.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.02.2023 nr 15.3-3.2/44-1. Resolutsioon: keelduda ANDRII ZHURAKOVSKYI tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • DAVYD TSYMBALIUK (sünd 17.05.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.02.2023 nr 15.3-3.2/45-1. Resolutsioon: keelduda DAVYD TSYMBALIUK tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • ALONA DUDNICHENKO (sünd 23.01.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.02.2023 nr 15.3-3.2/46-1. Resolutsioon: keelduda ALONA DUDNICHENKO tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 21 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • Oleksandr Bychenko (sünd 18.12.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 30.01.2023 nr 15.3-3.1/209-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Bychenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • Nataliia Fesenko (sünd 31.07.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 31.01.2023 nr 15.3-3.1/214-1. Resolutsioon: keelduda Nataliia Fesenko `le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.02.2023.
 • Aliaksei Sauchanka (sünd. 01.05.1981) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/961-2; 26.01.2023. Resolutsioon: keelduda Aliaksei Sauchanka’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 09.02.2023.
 • Igor Uzun, sünd 26.10.1999, Moldova kodanik. PPA 05.02.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100366028 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 05.02.2023.
 • Nicolai Gnatisin, sünd 06.11.1990, Moldova kodanik. PPA 04.02.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100371250 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.02.2023.
  Ravshanjon Abdumajidov, sünd 15.07.1996, Usbekistani kodanik. PPA 03.02.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100294627 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 3, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 03.02.2023.
 • Sajjad Ahmad (sünd 30.01.1972) Pakistani Islamivabariigi kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 23.11.2022 tähtajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/863-1. Resolutsioon: algatada Sajjad Ahmad tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 135 lg 1 p-de 1,2,3,4 ja VMS § 135 lg 2 p-de 1,2,4 ning VMS § 195 p 3 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.2023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • Mostafa Ammar (sünd 29.05.1979) Egiptuse kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 23.11.2022 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/865-1. Resolutsioon: algatada Mostafa Ammar tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 135 lg 1 p 2, ning VMS § 135 lg 2 p 4 alustel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.2023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • Sofiya Fridmane (sünd 08.04.1974) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja Piirivalveameti 13.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/767-1. Resolutsioon: algatada Sofiya Fridmane pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.2023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • Margit Tsekhanova (sünd 01.08.2002) Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei ja Piirivalveameti 20.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/784-1. Resolutsioon: algatada Margit Tsekhanova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus Välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 28.02.20023. Avaldamise kuupäev 31.01.2023
 • BENJAMIN TOBY PEPPIATT (sünd 01.01.1991) Suurbritannia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.01.2023 nr 15.3-3.2/26-1. Resolutsioon: keelduda BENJAMIN TOBY PEPPIATT tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 30.01.2023.
 • Elina Lugovskaya (snd 16.09.1989), Venemaa Föderatsiooni kodanik. Politsei- ja piirivalveamet 17.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/486-2. Resolutsioon: algatada Elina Lugovskaya pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 30.04.2023. Avaldamise kuupäev 30.01.2023
 • Okaima Ohizua (sünd 01.04.1971) Nigeeria kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 21.12.2022 nr 15.3-3.2/953-1. Resolutsioon: keelduda Okaima Ohizua´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 13.01.2023
 • KHALED ABDELMONEM SAYED MOHAMED (sünd 01.01.1992) Egiptuse kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 13.12.2022 nr 15.3-3.2/935-1. Resolutsioon: keelduda KHALED ABDELMONEM SAYED MOHAMED tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.01.2023.
 • Besarion Kvebliani, sünd 02.08.1972, Gruusia kodanik. PPA 04.01.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100367441 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.01.2023.
 • Zuriko Khutsishvili, sünd 09.05.1974, Gruusia kodanik. PPA 04.01.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100367434 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.01.2023.
 • Vadim Milentiev, sünd 08.02.1980, Moldova kodanik. PPA 03.01.2023 tunnistas pikaajalise viisa EST100362776 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.01.2023.