Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2017

  • Alla Votyakova (sünd. 21.03.1954), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/4112-1. Resolutsioon: tunnistada Alla Votyakova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 241 lõike 1 punkti 1 alusel kehtetuks alates 09.06.2017. Avaldamise kuupäev 09.06.2017.