Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2020

  • Aleksei Gubin (sünd 25.04.1979), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 29.01.2020 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/115-1. Resolutsioon: tunnistada Aleksei Gubin´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõige 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 29.01.2020. Avaldamise kuupäev 31.01.2020.
  • Andrii Pyenkov (s. 31.08.1995), Ukraina kodanik, PPA 10.07.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/403-1. Resolutsioon: tunnistada Andrii Pyenkovi tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 10.07.2020; Teha Andrii Pyenkovile koheselt sundtäidetav lahkumisettekirjutus Eesti Vabariigist lahkumiseks; Kohaldada Andrii Pyenkovile sissesõidukeeld viieks aastaks Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumile. Avaldamise kuupäev 28.07.2020.
  • Fakhri Souissi (sünd. 01.02.1984), Tuneesia kodanik. PPA 28.07.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/353-3. Resolutsioon: algatada Fakhri Souissi tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.08.2020. Avaldamise kuupäev 31.07.2020.
  • Krishan Chand (sünd. 24.08.1972), India kodanik. PPA 22.10.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/624-1. Resolutsioon: algatada Krishan Chand tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 3 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 23.11.2020. Avaldamise kuupäev 09.11.2020.