Viisa ja viibimisaja pikendamine

Mis see on?

Viibimisaeg

Viibimisaeg on ajavahemik, mille jooksul võid välismaalasena viibida Eestis viisa kehtivusaja jooksul.


Viisa

Viisa on välismaalasele antav luba Eestisse sisenemiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks.