Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2021

 • Pavlo Stepanchykov (sünd. 11.02.1988), Ukraina kodanik. PPA 14.01.2021 tunnistas tähtajalise elamisloa kehtetuks otsusega nr 15.9-3.1/10-1. Alus – välismaalaste seadus § 16, § 212 ja § 135 lõike 2 punkt 2, § 123 punkt 1. Avaldamise kuupäev 14.01.2021.
 • Yurii Bahrinets (sünd. 11.07.1979), Ukraina kodanik. PPA 14.01.2021 tunnistas tähtajalise elamisloa kehtetuks otsusega nr 15.3-3.4/22-1. Alus – välismaalaste seadus § 16, § 212 ja § 135 lõike 2 punkt 2, § 123 punkt 1. Avaldamise kuupäev 14.01.2021.
 • Evgeniia Sharovatova (sünd. 14.01.1995) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.10.2020 nr 15.3-3.2/284-2. Resolutsioon: keelduda Evgeniia Sharovatovale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 26.01.2021.
 • Nina Prokuronova (sünd. 14. august 1968) ja tema alaealised lapsed (sünd. 16. august 2008 ja 31. mai 2011), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 14. jaanuari 2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsused nr 15.3-3.2/5-1, 15.3-3.2/6-1 ja 15.3-3.2/7-1. Resolutsioon: keelduda Nina Prokuronovale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 2 ja 3 alusel; keelduda Nina Prokuronova alaealistele lastele tähtajalise elamisloa andmisest VMS § 123 lg 2 alusel. Avaldamise kuupäev 27. jaanuar 2021.
 • Maksym Razinkin (sünd. 17.08.1988), Ukraina kodanik. PPA 18.01.2021 vaideotsus nr 15.3-3.1/3783-4. Resolutsioon: Jätta vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev: 03.02.2021.
 • Vitaly Gorbachev`i (sünd. 16.04.1970) alaealised lapsed (sünd. 15.05.2014 ja 29.07.2017), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 02.12 2020 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsused nr 15.3-3.2/313-1 ja 15.3-3.2/314-1. Resolutsioon: keelduda Vitaly Gorbachev`i alaealistele lastele tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 ja VMS § 127 alusel. Avaldamise kuupäev 23.02.2021.
 • Dmitry Prokuronov (sünd. 10. oktoober 1966), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12. veebruari 2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/38-2. Resolutsioon: keelduda Dmitry Prokuronovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 127 alusel. Avaldamise kuupäev 26. veebruar 2021.
 • Ashrafur Rahman (s. 06.02.1997), Bangladeshi kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/76-1. Resolutsioon: tunnistada Ashrafur Rahmani tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 02.03.2021.
 • MD Mostafizur Rahman (s. 17.03.1991), Bangladeshi kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/77-1. Resolutsioon: tunnistada MD Mostafizur Rahmani tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 02.03.2021.
 • Emma Kelly Wittenberg (s. 23.06.2000), Ameerika Ühendriikide kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/78-1. Resolutsioon: tunnistada Emma Kelly Wittenbergi tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 02.03.2021.
 • Krishan Chand (sünd. 24.08.1972), India kodanik. PPA 19.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/624-4. Resolutsioon: tunnistada Krishan Chand tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 19.02.2021. Avaldamise kuupäev 09.03.2021.
 • Aleksandr Ragel (sünd. 8. november 1978), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 26. veebruari 2021 haldusakt nr 15.3-3.1/225-5. Resolutsioon: esitada HMS § 76 lg 2 sätestatud nõuetele vastav vaie. Avaldamise kuupäev 11. märts 2021.
 • Adnan Manzoor (s. 14.12.1987), Pakistani kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/79-1. Resolutsioon: tunnistada Adnan Manzoori tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
 • Anurag Poudel (s. 24.08.1997), Nepali kodanik, PPA 17.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/82-1. Resolutsioon: tunnistada Anurag Poudeli tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 27.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
 • Bivek Sah Sonar (s. 09.08.1994), Nepali kodanik, PPA 17.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/83-1. Resolutsioon: tunnistada Bivek Sah Sonari tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 27.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
 • Maksym Florintsev (s. 10.11.2000), Ukraina kodanik, PPA 18.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/84-1. Resolutsioon: tunnistada Maksym Florintsevi tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 28.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
 • Iana Tsyganova (s. 27.09.1995), Venemaa kodanik, PPA 18.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/85-1. Resolutsioon: tunnistada Iana Tsyganova tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 28.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
 • Serhii Kolosok (sünd. 20.02.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.03.2021 nr 15.3-3.2/53-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Kolosokile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 17.03.2021.
 • Gurban Gasimov (sünd. 25. november 1982), Aserbaidšaani kodanik. PPA 18. märtsi 2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/86-1. Resolutsioon: keelduda Gurban Gasimovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2, § 124 lg 1 p 1 ja § 124 lg 2 p 9 alusel. Avaldamise kuupäev 30. märts 2021.
 • Timofei Savastin (sünd.30.03.1997) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 28.08.2020 nr 15.3-3.2/212-1. Resolutsioon: keelduda Timofei Savastin`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 126 lõike 1 alusel. Avaldamise kuupäev 05.04.2021
 • Sergei Kiselnikov (sünd.05.10.1962) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 28.10.2020 nr 15.3-3.2/286-1. Resolutsioon: keelduda Sergei Kiselnikov`le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 05.04.2021
 • Andrey Parygin (sünd. 10. oktoober 1968) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 22. märtsi 2021 vaideotsuse nr 15.3-3.6/14. Resolutsioon: Jätta vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 06. aprill 2021.
 • MD Tuhibul Islam (sünd. 06.12.1999) Bangladesh kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.03.2021 nr 15.3-3.2/98-1. Resolutsioon: keelduda MD Tuhibul Islam tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 14.04.2021.
 • MD Mahmudul Hasan Jony (sünd. 11.12.1998) Bangladesh kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.03.2021 nr 15.3-3.2/99-1. Resolutsioon: keelduda MD Mahmudul Hasan Jony tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 14.04.2021.
 • Shahriar Arifin Nirob (sünd. 17.07.1997) Bangladesh kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.03.2021 nr 15.3-3.2/100-1. Resolutsioon: keelduda Shahriar Arifin Nirob tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 14.04.2021.
 • Dmitrijs Kacs (sünd. 18.12.1986 ) määratlemata kodakondsusega. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/133-1 26.04.2021. Resolutsioon: keelduda Dmitrijs Kacs`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2021.
 • Kostiantyn Asmalovskyi (sünd. 04.02.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/165-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Kostiantyn Asmalovskyi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
 • Roman Semenchuk (sünd. 19.09.1977) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/145-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Roman Semenchuk`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
 • Oleksandr Hevrasiev (sünd. 14.04.1974) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/164-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Hevrasiev`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
 • Ruslan Abdullaiev (sünd. 27.04.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/161-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Ruslan Abdullaiev`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
 • Svitlana Kravchenko (sünd. 11.05.1968) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/153-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Svitlana Kravchenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
 • Anatolii Rosinets (sünd. 10.09.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/143-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Anatolii Rosinets`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
 • Andrii Bursala (sünd. 08.08.1972) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/141-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Andrii Bursala`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
 • Natalka Cherniavska (sünd. 11.07.1972) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/220-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Natalka Cherniavska`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
 • Oleksandr Filonenko (sünd. 04.11.1994) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/203-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Filonenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
 • Viacheslav Mindria (sünd. 23.02.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/216-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Mindria`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
 • Dmytro Vasylenko (sünd. 05.08.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/185-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Dmytro Vasylenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
 • Eduard Malash (sünd. 24.03.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/265-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Eduard Malash`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Olena Derevianko (sünd. 23.09.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/264-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Olena Derevianko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Vitalii Krasko (sünd. 14.04.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/263-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Vitalii Krasko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Maksym Maksymov (sünd. 17.07.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/250-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Maksym Maksymov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Oleksandr Bratenkov (sünd. 08.01.1976) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/252-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Bratenkov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Maksym Hlukhenkyi (sünd. 24.05.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/255-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Maksym Hlukhenkyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Rostyslav Yevtushenko (sünd. 10.09.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/256-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Rostyslav Yevtushenkotähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Ignat Aleksandrov (sünd. 03.02.1998) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/266-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Ignat Aleksandrovtähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Oleh Vlasenko (sünd. 06.03.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/268-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleh Vlasenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
 • Yaroslav Antonchyk (sünd. 08.10.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/308-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Yaroslav Antonchykule tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
 • Maksym Holubenkyi (sünd. 01.08.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/315-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Maksym Holubenkyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
 • Serhii Lebid (sünd. 21.04.1994) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/317-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Serhii Lebidile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
 • Dmytro Likhodieiev (sünd. 28.06.1966) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/307-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Dmytro Likhodieievile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
 • Viktor Opanasenko (sünd. 04.07.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/306-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Viktor Opanasenkole tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
 • Pavlo Riabin (sünd. 09.05.1977) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/310-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Pavlo Riabinile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
 • Manoj Kumar (sünd. 19.09.1997) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/319-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Manoj Kumar tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
 • Aleksandr Nurganov (sünd. 23. jaanuar 1973) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 27. mai 2021 vaidlustamise avalduse tagastamise otsus nr 15.3-10/173-3. Resolutsioon: Haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel jäeti Aleksander Nurganov`i vaie läbi vaatamata ja tagastati. Avaldamise kuupäev 08. juuni 2021.
 • Stuti Ajaykumar Bansal (sünd. 20.06.1998), India kodanik. PPA 09.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.1/329-2. Resolutsioon: algatada Stuti Ajaykumar Bansal tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 1 p 4 ja VMS § 135 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 19.05.2021.
 • Viktar Danilik (sünd. 13.01.1994) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 14.05.2020 nr 15.3-3.1/808-2. Resolutsioon: keelduda Viktar Danilikile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 ja §180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2021.
 • Ravi Kumar (sünd. 06.02.1992) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.05.2020 nr 15.3-3.1/567-2. Resolutsioon: keelduda Ravi Kumarile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2021.
 • Maksim Borisov (sünd. 9. detsembril 1973), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 1. juuni 2021 haldusakt nr 5.3-10/175-3. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 25. juuni 2021.
 • Adam David Mullen (sünd 20.12.1980), Ameerika Ühendriikide kodanik. PPA 03.05.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.1/831-1. Resolutsioon: algatada Adam David Mullen tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel. Vastamise tähtaeg 24.06.2021. Avaldamise kuupäev 15.06.2021.
 • OÜ Vame, registrikood 14583063. PPA 1. juuni 2021 haldusakt nr 15.9-3.2/1358-3. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 25. juuni 2021.
 • Saveli Curu (sünd 18.12.1990), Moldova Vabariigi kodanik. PPA 17.06.2021 viisa kehtetuks tunnistamise teatis nr 1163/2021. Resolutsioon: Saveli Curu viisa tunnistati kehtetuks 24.06.2021 välismaalaste seaduse § 78 lg 2 p 9 alusel. Avaldamise kuupäev 19.07.2021.
 • Furkan Abdülilah Yesiler (sünd. 12.12.1997) Türgi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.07.2021 nr 15.3-3.2/554-1. Resolutsioon: keelduda Furkan Abdülilah Yesiler tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.07.2021.
 • Aghunik Galstyan (sünd. 15.02.1959), Armeenia Vabariigi kodanikud. PPA 17.05.2021 vaideotsus nr 15.3-10/181-2. Resolutsioon: jätta Aghunik Galstyani vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 22.07.2021.
 • Serhii Romanyshyn (sünd. 05.08.1984), Ukraina kodanik. PPA 29.07.2021 vaideotsus nr 15.3-3.1/1625-4. Resolutsioon: jätta Serhii Romanyshyni vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.08.2021.
 • Vasily Yaroshenko (sünd. 09.02.1954) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.08.2021 nr 15.3-3.2/577-1. Resolutsioon: keelduda Vasily Yaroshenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 24.08.2021.
 • Liliia Kivi (sünd. 24.04.1990) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 05.08.2021 nr 15.3-3.2/581-1. Resolutsioon: keelduda Liliia Kivi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 24.08.2021.
 • Dimitry Bogachev (sünd 31.05.1980), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.08.2021 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.1/1885-2. Resolutsioon: algatada Dimitry Bogachev pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 241 lg 2 lg p 3 alusel. Vastamise tähtaeg 07.09.2021. Avaldamise kuupäev 01.09.2021.
 • William J Sendewicz (sünd. 23.07.1983) Ameerika Ühendriikide kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/600-1 30.08.2021. Resolutsioon: keelduda William J Sendewicz`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 08.09.2021.
 • Sergei Vlasov (sünd. 31.10.1985 ) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/601-1 31.08.2021. Resolutsioon: keelduda Sergei Vlasov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 13.09.2021.
 • Soufiane Laaraari (sünd 20.10.1988), Maroko Kuningriigi kodanik. PPA 11.08.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/272-2. Resolutsioon: algatada SOUFIANE LAARAARI tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 15.09.2021.
 • Serhii Onyshchenko (sünd. 27.11.1981 ) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/607-1 08.09.2021. Resolutsioon: keelduda Serhii Onyshchenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 20.09.2021.
 • Natallia Antsipava (sünd 05.11.1977) ja Tsimafei Antsipau (sünd. 31.08.2012) Valgevene kodanikud. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.09.2021 nr 15.3-3.2/605-1. Resolutsioon: keelduda Natallia Antsipavale ja Tsimafei Antsipaule tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 20.09.2021.
 • Qin Shu (sünd. 19.09.1996 ) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/608-1 09.09.2021. Resolutsioon: keelduda Qin Shu`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 20.09.2021.
 • Hongjin Song (sünd. 08.11.1996 ) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/612-1 14.09.2021. Resolutsioon: keelduda Hongjin Song`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 27.09.2021.
 • Ali Abdollahi Dehaghani (sünd. 18.02.1990) Iraani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/614-1 15.09.2021. Resolutsioon: keelduda Ali Abdollahi Dehaghani`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 27.09.2021.
 • Tanzia Iffat Toma (sünd. 28. juuni 1994) Bangladeshi Rahvavabariigi kodanik. PPA 13. september 2021 vaideotsus nr 15.3-3.6/36. Resolutsioon: Haldusmenetluse seaduse § 85 punti 4 alusel jäeti Tanzia Iffat Toma vaie rahuldamata. Avaldamise kuupäev 30. september 2021.
 • Soufiane Laaraari (sünd 20.10.1988), Maroko Kuningriigi kodanik. PPA 16.09.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/600-2. Resolutsioon: tunnistada SOUFIANE LAARAARI tähtajalise elamisloa kehtetuks alates 30.09.2021. Avaldamise kuupäev 04.10.2021.
 • Oleksandr Kameniuk (sünd. 11.10.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.09.2021 nr 15.3-3.2/617-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Kameniuk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 04.10.2021.
 • Nikolay Gomozov (sünd. 01.01.1953) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.08.2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise algatamise kiri nr 15.3-3.2/586-1. Resolutsioon: algatada Nikolay Gomozov’ile tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise menetlus välismaalaste seaduse § 123 punkt 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 26.10.2021. Avaldamise kuupäev 08.10.2021.
 • Sergei Bogdanov (sünd. 30. aprill 1992) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA 23. september 2021 vaideotsus nr 15.3-3.4/463-5. Resolutsioon: Haldusmenetluse seaduse § 85 punti 4 alusel jäeti Sergei Bogdanovi vaie rahuldamata. Avaldamise kuupäev 07. oktoober 2021.
 • DIMITRY BOGACHEV (sünd 31.05.1980), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 24.09.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/621-2. Resolutsioon: tunnistada DIMITRY BOGACHEV tähtajalise elamisloa kehtetuks alates 24.09.2021. Avaldamise kuupäev 12.10.2021.
 • Bakhtiyar Garashov (sünd. 02.05.1998 ) Aserbaidžaani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/631-1 28.09.2021. Resolutsioon: keelduda Bakhtiyar Garashov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 12.10.2021.
 • Azra Selcen Kahvecioglu (sünd. 27.02.1997 ) Türgi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/636-1 01.10.2021. Resolutsioon: keelduda Azra Selcen Kahvecioglu`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 12.10.2021.
 • Cüneyt Kaya (sünd 17.01.1992) Türgi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 05.10.2021 nr 15.3-3.2/642-1. Resolutsioon: keelduda Cüneyt Kayale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.10.2021.
 • Samson Olalekan Adekunle (sünd. 04.04.1989), Nigeeria Liitvabariigi kodanik. PPA 04.10.2021 vaideotsus nr 15.3-3.1/1546-14. Resolutsioon: jätta Samson Olalekan Adekunle vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.10.2021.
 • Mikhail Zyben (sünd.28.02.1977) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/666-1 22.10.2021. Resolutsioon: keelduda Mikhail Zyben`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 02.11.2021.
 • Mariia Nedosekova (sünd 27.05.1997) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 22.10.2021 nr 15.3-3.2/669-1. Resolutsioon: keelduda Mariia Nedosekova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 05.11.2021.
 • Jazib Sawar (sünd 12.09.1994) Pakistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.10.2021 nr 15.3-3.2/674-1 . Resolutsioon: keelduda Jazib Sawar tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 05.11.2021.
 • Ekaterina Rozantseva (sünd 27.04.1995) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.10.2021 nr 15.3-3.2/677-1. Resolutsioon: keelduda Ekaterina Rozantseva tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 05.11.2021.
 • Vagif Naghiyev (sünd. 02.04.2001) Aserbaidžaani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/691-1 05.11.2021. Resolutsioon: keelduda Vagif Naghiyev`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 17.11.2021.
 • Andrii Nechai (sünd 15.12.1977) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.11.2021 nr 15.3-3.2/687-1. Resolutsioon: keelduda Andrii Nechai tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 18.11.2021.
 • Tatevik Grigorian (sünd 25.12.1992) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.10.2021 nr 15.3-3.2/690-1. Resolutsioon: keelduda Tatevik Grigorian tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 18.11.2021.
 • Sabrin Karnayen (sünd. 07.10.1993.) Bangladeshi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/708-1 17.11.2021. Resolutsioon: keelduda Sabrin Karnayen`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.11.2021.
 • Maksim Avdejev (sünd. 23. jaanuar 1990), Venemaa kodanik. PPA 10. novembri 2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/700-1. Resolutsioon: keelduda Maksim Avdejevile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2, § 124 lg 1 p 1, p 5 ja § 124 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 30. november 2021.
 • Ivan Komarnitskyi (sünd. 10.06.1992), Ukraina kodanik. PPA tunnistas tähtajalise elamisloa kehtetuks alates 22.11.2021 otsusega nr 15.3-3.4/725-1. Alus – välismaalaste seadus § 16, § 212 ja § 135 lõike 2 punkt 2, § 123 punkt 1. Avaldamise kuupäev 03.12.2021.
 • Elena Gordeeva (sünd. 24.11.1949) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/719-1 29.11.2021. Resolutsioon: keelduda Elena Gordeeva`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 08.12.2021.
 • Ilyas Alizada (sünd 07.11.1996) Aserbaidžaani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 13.12.2021 nr 15.3-3.2/749-1. Resolutsioon: keelduda Ilyas Alizada tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.12.2021.
 • Sergey Rudenko (sünd.16.05.1972) Venemaa kodanik. PPA tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsus 10.11.2021 nr 15.3-3.2/699-1. Resolutsioon: keelduda Sergey Rudenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkt 3 ja § 142 lõike 1 alusel. Avaldamise kuupäev 29.12.2021