Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2015

  • Alfonsas Kazlauskas (sünd.08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/39-1. Resolutsioon: lõpetada Alfonsas Kazlauskas’e Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
  • Heimo Uolevi Junttila (sünd.03.04.1935), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/41-1. Resolutsioon: lõpetada Heimo Uolevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
  • Sointu Hillevi Junttila (sünd.02.09.1934), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/43-1. Resolutsioon: lõpetada Sointu Hillevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
  • Walter Kalwait (sünd.11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/45-1. Resolutsioon: lõpetada Walter Kalvat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
  • Edgar Kalwait (sünd.03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/46-1. Resolutsioon: lõpetada Edgar Kalwat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
  • Rosalia Kalvait (sünd.04.09.1956) määratlemata kodakondsusega. Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/47-1. Resolutsioon: tunnistada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
  • Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 12.02.2015 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/95-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Makhevsky'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 27.02.2015. Avaldamise kuupäev 17.02.2015.
  • Teijo Tapani Keinänen (sünd.01.03.1960), Soome kodanik. PPA 13.02.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/100-1. Resolutsioon: lõpetada Teijo Tapani Keinänen'i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 13.02.2015. Avaldamise kuupäev 16.03.2015.
  • Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 27.04.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/1620-1. Resolutsioon: algatada Klara Dižur'i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 25.05.2015. Avaldamise kuupäev 05.05.2015.
  • Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 04.06.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/341. Resolutsioon: tunnistada Klara Dižur’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel alates 04.06.2015. Avaldamise kuupäev 09.06.2015.