Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2019

  • Iurii Burov (sünd.07.02.1984), Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.04.2019 nr 15.3-3.2/131-1. Resolutsioon: keelduda Iurii Burov`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse §123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 08.08.2019.
  • Sergo Kushchyan (sünd.29.10.1986), Gruusia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.06.2019 nr 15.3-3.2/322-1. Resolutsioon: keelduda Sergo Kushchyan`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse §126 lõike 1 ja 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.11.2019.
Tagasi2020Edasi 2018