Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2014

 • Valerii Borokhov (sünd. 22.06.1975), Ukraina kodanik. PPA 12.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/309-1. Resolutsioon: tunnistada Valerii Borokhov’i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 03.07.2014. Avaldamise kuupäev 13.06.2014.
 • Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 13.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/101533. Resolutsioon: algatada Oleksandr Pyanov'i tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 11.07.2014. Avaldamise kuupäev 03.07.2014
 • Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/438-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Pyanov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
 • Valeriy Voytko (sünd. 16.01.1965), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/439-1. Resolutsioon: tunnistada Valeriy Voytko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
 • Yevgen Voitko (sünd.14.09.1992), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/440-1. Resolutsioon: tunnistada Yevgen Voitko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
 • Valentyn Pashkov (sünd 01.12.1945), Ukraina kodanik. PPA 22.09.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/514-1. Resolutsioon: tunnistada Valentyn Pashkov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 06.10.2014. Avaldamise kuupäev 29.09.2014
 • Danylo Yedok (sünd 24.05.1992), Ukraina kodanik. 19.11.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/606-1. Resolutsioon: tunnistada Danylo Yedok'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 20.11.2014. Avaldamise kuupäev 20.11.2014
 • Rosalia Kalvait (sünd. 04.09.1956), määratlemata kodakondsusega. PPA 28.11.2014 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/193806. Resolutsioon: algatada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 • Edgar Kalwait (sünd. 03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193812. Resolutsioon: algatada Edgar Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 • Walter Kalwait (sünd. 11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193817. Resolutsioon: algatada Walter Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 • Alfonsas Kazlauskas (sünd. 08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193821. Resolutsioon: algatada Alfonsas Kazlauskas’e alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 • Heimo Uolevi Junttila (sünd. 03.04.1935), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193826. Resolutsioon: algatada Heimo Uolevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 • Sointu Hillevi Junttila (sünd. 02.09.1934), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193831. Resolutsioon: algatada Sointu Hillevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 • Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 05.12.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/197548-1. Resolutsioon: algatada Oleksandr Makhevsky tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.01.2015. Avaldamise kuupäev 16.12.2014.
Tagasi2015