Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2022

 •  Joao Anthony Benavente Vargas (sünd 15.02.1997) Peruu kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.12.2022 nr 15.3-3.2/945-1. Resolutsioon: keelduda Joao Anthony Benavente Vargas´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 27.12.2022.
 • LÂM DIEU HIEN PHAN (sünd 12.12.1985) Vietnami kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 09.12.2022 nr 15.3-3.2/932-1. Resolutsioon: keelduda LÂM DIEU HIEN PHAN tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.12.2022.
 • Artur Golovilov (sünd.21.07.1990) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 02.12.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/889-1. Resolutsioon: tunnistada Artur Golovilov’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks alates 02.12.2022. välismaalaste seaduse § 241 lõike 1 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.12.2022.
 • William Charles Troutman (sünd. 26.06.1986), Ameerika Ühendriikide kodanik. PPA 01.12.2022 ettekirjutuse Eestist lahkumiseks nr 1052256392 muutmise otsus. Resolutsioon: määrata vabatahtlik lahkumisettekirjutus Eesti Vabariigist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 08.12.2022, ettekirjutus kuulub sundtäitmisele alates 09.12.2022, pärast nimetatud tähtaja saabumist saadetakse lahkumisettekirjutust mitte täitnud välismaalane vastavalt väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 14 lg 1 ja § 17 Eesti Vabariigist välja Ameerika Ühendriikidesse (sihtriik, kuhu väljasaadetav saadetakse) ja kohaldada Schengeni sissesõidukeeld William Charles Troutman, (välismaalase ees- ja perekonnanimi) suhtes 3 aastaks. Avaldamise kuupäev 02.12.2022.
 • Theerapat Charoensuk (sünd 30.08.1985) Tai kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.11.2022 nr 15.3-3.2/901-1. Resolutsioon: keelduda Theerapat Charoensuk´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 30.11.2022.
 • Rosario Brovarone Bannen (sünd 09.05.1989) Tšiili kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.11.2022 nr 15.3-3.2/906-1. Resolutsioon: keelduda Rosario Brovarone Bannen`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 30.11.2022.
 • Pavel Pankov (sünd. 4 aprill 2001), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 18. oktoobri 2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/859-1. Resolutsioon: keelduda Pavel Pankovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 14.11.2022.
 • Natalia Abner (sünd 09.09.1962), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 02.11.2022 nr 15.3-3.4/363-3 Resolutsioon: tunnistada Natalia Abner’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.11.2022.
 • Eduard Poletaev (sünd 10.06.1987), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 02.11.2022 nr 15.3-3.4/397-2. Resolutsioon: tunnistada Eduard Poletaev pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.11.2022.
 • Elvin Niyazov (sünd 22.12.1990) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 02.11.2022 nr 15.3-3.4/396-4. Resolutsioon: tunnistada Elvin Niyazov pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.11.2022.
 • Dilnaz Ditsembaeva (sünd. 23.04.1986 ), Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa keeldumise otsus nr 15.3-3.2/882-1 31.10.2022. Resolutsioon: keelduda Dilnaz Ditsembaeva tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 09.11.2022.
 • Eero Perejainen (sünd. 04.02.1971), kodakondsuseta. PPA 28.10.2022 tähtajalise elamisloa pikendamise otsus nr 15.3-3.1/2611-1. Resolutsioon: Tähtajalise elamisloa taotlus jäetakse läbi vaatamata välismaalaste seadus (VMS) § 21 lg 1,2,3. Avaldamise kuupäev: 28.10.2022.
 • Hsin -Wei Huang (sünd 03.11.1990) Taiwani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.10.2022 nr 15.3-3.2/847-1. Resolutsioon: keelduda Hsin-Wei Huang´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 20.10.2022.
 • Mariia Mikirtumova (sünd. 18.08.2000 ), Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa pikendamise keeldumise otsus nr 15.3-3.2/843-1 05.10.2022. Resolutsioon: keelduda Mariia Mikirtumova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 17.10.2022.
 • Larissa Juzik (sünd. 10.12.1965 Venemaa Föderatsioonis). PPA 10.10.2022 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/759-1. Resolutsioon: tunnistada Larissa Juziku pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 1 alusel kehtetuks alates 10.10.2022.
 • ANASTASIIA KARASEVA (sünd 14.05.1986) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.09.2022 nr 15.3-3.2/825-1. Resolutsioon: keelduda ANASTASIIA KARASEVA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 07.10.2022.
 • RANJIT GOPALI (sünd 13.03.1990) Nepali kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 22.09.2022 nr 15.3-3.2/821-1. Resolutsioon: keelduda RANJIT GOPALI tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 punkt 2 alusel. Avaldamise kuupäev 03.10.2022.
 • Jieru Li (sünd. 25.08.1993 ), Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloa pikendamise keeldumise otsus nr 15.3-3.2/804-1 06.09.2022 . Resolutsioon: keelduda Jieru Li tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.09.2022.
 • Mehruz Hafizov (sünd. 18.03.1993), Usbekistani kodanik. PPA 15.09.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100294579 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.09.2022.
 • Tetiana Tretiakova (sünd. 31.10.1981), Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus nr 15.3-3.2/798-1; 30.08.2022. Resolutsioon: keelduda Tetiana Tretiakovale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.09.2022.
 • Igor Rybalskii (sünd 29.11.1999) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.08.2022 nr 15.3-3.2/765-1. Resolutsioon: keelduda Igor Rybalskii`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • GRIGORII IVANOV (sünd 25.06.2004) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 18.08.2022 nr 15.3-3.2/772-1. Resolutsioon: keelduda GRIGORII IVANOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • ARTEMII IVANOV (sünd 25.06.2004) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 18.08.2022 nr 15.3-3.2/771-1. Resolutsioon: keelduda ARTEMII IVANOV tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • Viacheslav Kiselev (sünd 06.07.2000) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 16.08.2022 nr 15.3-3.1/1960-1. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Kiselev`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • Oyedele John Olaoye (sünd. 02.09.1985 ) Nigeeria kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/773-1 18.08.2022. Resolutsioon: keelduda Oyedele John Olaoye`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.08.2022.
 • ANTON KOSTIUKHIN (sünd 31.01.1998) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.07.2022 nr 15.3-3.2/727-1. Resolutsioon: keelduda ANTON KOSTIUKHIN tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 26.08.2022.
 • Daniil Iarlykovskii (sünd 12.03.2003) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.08.2022 nr 15.3-3.2/763-1. Resolutsioon: keelduda Daniil Iarlykovskii tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 26.08.2022.
 • Frida Matiyevskaya (sünd. 17.02.2000) Kasahstani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/744-1 29.07.2022. Resolutsioon: keelduda Frida Matiyevskaya`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.08.2022.
 • Artem Shorokhov (sünd. 30.09.1977) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/745-1 29.07.2022. Resolutsioon: keelduda Artem Shorokhov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.08.2022.
 • Elizaveta Korotkova (sünd. 05.08.1996 ) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/752-1 04.08.2022. Resolutsioon: keelduda Elizaveta Korotkova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.08.2022.
 • Evgenii Boshchenko (sünd. 20.01.1988), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/71. Resolutsioon: jätta Evgenii Boshchenko vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 10.08.2022.
 • Constantin Sarandi, sünd 08.09.2003, Moldova kodanik. PPA 10.08.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100327811 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 10.08.2022.
 • Svetlana Karepina (sünd. 23.10.1982), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 21.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/78. Resolutsioon: jätta Svetlana Karepina vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 04.08.2022.
 • Ivan Bessonov (sünd. 26.06.1985), tema abikaasa (sünd. 14.05.1982) ja alaealine laps (sünd. 02.02.2012), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 21.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/66. Resolutsioon: jätta Ivan Bessonovi, tema abikaasa ja alaealise lapse vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 04.08.2022.
 • Aleksandra Volkova (sünd. 20.05.1990) ja tema alaealised lapsed (sünd. 14.04.2016 ja 19.10.2012), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 05.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.1/1573-2. Resolutsioon: jätta Aleksandra Volkova ja tema alaealiste laste vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.08.2022.
 • Valeria Rudnitskaya (sünd. 14.02.1995), Valgevene kodanik. PPA 05.07.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/57. Resolutsioon: jätta Valeria Rudnitskaya vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.07.2022.
 • Katsiaryna Saroka (sünd. 16.09.1993), Valgevene kodanik. PPA 05.07.2022 vaideotsus nr 15.3-310/230-7. Resolutsioon: jätta Katsiaryna Saroka vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.07.2022.
 • Eugeniu Balan (sünd. 10.06.1998), Moldova kodanik kodanik. PPA 15.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100362091 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 ja § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.07.2022.
 • Eldorbek Ikromov (sünd. 17.11.1988), Usbekistani kodanik. PPA 15.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227214 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.07.2022.
 • Jakhongir Karimov (sünd. 17.04.1979), Usbekistani kodanik. PPA 15.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227220 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 15.07.2022.
 • Dilmurodbek Kabilov (sünd. 23.10.1977), Usbekistani kodanik. PPA 14.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227217 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 14.07.2022.
 • Uktamjon Mamarasulov (sünd. 26.07.1988), Usbekistani kodanik. PPA 14.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100227215 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 14.07.2022.
 • Sanjar Ismatov (sünd. 20.12.1989), Usbekistani kodanik. PPA 04.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276741 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 04.07.2022.Dzmitry Yefimchuk, sünd. 10.12.1975, Valgevene kodanik. PPA 28.06.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225500 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 28.06.2022.
 • Ekaterina Erlina (sünd. 01.01.1990), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 30.05.2022 vaideotsus nr 15.3-3.6/28. Resolutsioon: jätta Ekaterina Erlina vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 05.07.2022.
 • Aleksandra Vlasova (sünd. 28.12.1996 ) Venemaa kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa andmisest keeldumise otsus 15.3-3.2/716-1 21.06.2022. Resolutsioon: keelduda Aleksandra Vlasova`le pikaajalise elaniku elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 237 lg 2 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 04.07.2022.Sanjar Ismatov (sünd. 20.12.1989), Usbekistani kodanik. PPA 04.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276741 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 04.07.2022.
 • Dzianis Lanevich, sünd 04.12.2000, Valgevene kodanik. PPA 04.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225415 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9, § 78 lg 2 p 11. Avaldamise kuupäev 04.07.2022.
 • Jamshed Rashidov (sünd. 05.09.2000), Usbekistani kodanik. PPA 01.07.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225858 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 01.07.2022.
 • Mikhail Artemov (sünd 16.02.1985) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.12.2021 nr 15.3-3.2/758-1. Resolutsioon: keelduda Mikhail Artemov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 03.01.2022.
 • Igor Lungu (sünd.30.07.1974) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.12.2021 nr 15.3-3.2/757-1. Resolutsioon: keelduda Igor Lungu`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõike 1 punktide 1 ja 5 ja välismaalaste seaduse § 124 lõike 2 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 10.01.2022.
 • Evgenija Komleva (sünd. 31. oktoober 1986) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 27. detsembri 2021 haldusakt nr 15.3-3.4/742-10. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11. jaanuar 2022.
 • Oleksandr Kutchiiev (sünd.04.04.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.12.2021 nr 15.3-3.2/759-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Kutchiiev’ile`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja välismaalaste seaduse § 210’2 lõike12 punkti 1 ja 2 alusel. Avaldamise kuupäev 12.01.2022.
 • Ruslan Parkhomenko (sünd 25.06.1998) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.12.2021 nr 15.3-3.2/771-1. Resolutsioon: keelduda Ruslan Parkhomenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 17.01.2022.
 • Alexey Lagonskiy (sünd 03. detsember 1972), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 18. jaanuari 2022 haldusakt nr 15.3-3.2/12-1. Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest sissesõidukeelu tõttu. Avaldamise kuupäev 19. jaanuar 2022.
 • Mikhail Zyben (sünd. 28.02.1977 ) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/763-1 22.12.2021. Resolutsioon: keelduda Mikhail Zyben`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lg 1 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Vitalii Stalnoi (sünd. 11.04.1985 ) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/766-1 27.12.2021. Resolutsioon: keelduda Vitalii Stalnoi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Diah Ambar Pratiwi (sünd. 10.01.1996 ) Indoneesia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/768-1 27.12.2021. Resolutsioon: keelduda Diah Ambar Pratiwi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Mahar Irum Batool (sünd. 03.06.1982 ) Pakistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/769-1 28.12.2021. Resolutsioon: keelduda Mahar Irum Batool`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • Iuliia Zhuchkova(sünd. 12.01.1992 ) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/770-1 28.12.2021. Resolutsioon: keelduda Iuliia Zhuchkova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 3 alusel. Avaldamise kuupäev 19.01.2022.
 • INESSA GROMOVA (sünd 02.10.1968) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 11.01.2022 nr 15.3-3.2/7-1. Resolutsioon: keelduda INESSA GROMOVA tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 24.01.2022.
 • Olesia Davydova (sünd.27.10.1977) Venemaa Föderatsiooni kodanik PPA tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmise otsus 30.12.2021 nr 15.3-10/481-1. Resolutsioon: jätta Olesia Davydova’le tähtajalise elamisloa taotlus läbi vaatamata. Avaldamise kuupäev 25.01.2022.
 • Vitalii Smirnov (sünd.25.04.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/14-1 20.01.2022. Resolutsioon: keelduda Vitalii Smirnov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 31.01.2022.
 • Akmal Baratov (sünd. 18.10.1995), Usbekistani kodanik. PPA 04.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100271502 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Shukhratbek Djuraev (sünd. 22.06.1982), Usbekistani kodanik. PPA 03.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334791 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Gulomjon Nishonov (sünd. 24.03.1981), Usbekistani kodanik. PPA 03.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334788 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Kyrylo Krynytskyi (sünd. 24.09.1998), Ukraina kodanik. PPA 03.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334767 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 04.02.2022.
 • Adewunmi Amond Olulade (sünd. 07.06.1981), Nigeeria Liitvabariigi kodanik. PPA 24.01.2022 vaideotsus nr 15.3-3.2/753-5. Resolutsioon: jätta Adewunmi Amond Olulade vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 08.02.2022.
 • EL LEONEL OÜ, registrikood 14268054. PPA 28. jaanuar 2022 haldusakt nr 15.9-3.1/465-4 . Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 08. veebruar 2022.
 • Jason Scott Cordova (sünd.13.06.1979) Ameerika Ühendriikide kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/22-1 02.02.2022. Resolutsioon: keelduda Jason Scott Cordova`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 15.02.2022.
 • Serghei Chistol, sünd. 23.11.1980, Moldova kodanik. PPA 17.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100327300 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 17.02.2022.
 • Victor Dobinda, sünd. 15.03.1971, Moldova kodanik. PPA 17.02.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100327325 kehtetuks. Alus– välismaalaste seadus § 77 lg 2, § 78 lg 2 p 9. Avaldamise kuupäev 17.02.2022.
 • Menaso OÜ, registrikood 14560932. PPA 16. veebruari 2022 haldusakt nr 15.9-3.1/32-4. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 02. märts 2022.
 • Mustafo Faizulloev (sünd. 26.11.1991), Tadžikistani kodanik. PPA 07.03.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100314691 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 07.03.2022.
 • Mirsaid Toshboev (sünd. 17.12.2001), Usbekistani kodanik. PPA 07.03.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100334643 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 07.03.2022.
 • ILYA ILIN (sünd 27.11.1987) Venemaa kodanik. PPA tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsus 22.02.2022 nr 15.3-3.2/35-1. Resolutsioon: keelduda ILYA ILIN tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel.
  Avaldamise kuupäev 08.03.2022.
 • Samuel Brian Warne (sünd.04.02.1986), Uus-Meremaa kodanik. PPA 02.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/39-1. Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest VMS § 126 lg 1 alusel. Avaldamise kuupäev 09.03.2022.
 • Hamid Jafarisorkheh Hesari (sünd.03.09.1981), Iraani kodanik. PPA 11.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/49-1 . Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 11.03.2022.
 • Stanislav Selitskii (sünd.22.11.1952) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 20.12.2021 nr 15.3-3.2/761-1. Resolutsioon: keelduda Stanislav Seletskii’le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 126 lõike 3 alusel. Avaldamise kuupäev 14.03.2022.
 • Galina Golubeva (sünd.25.04.1973) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.12.2021 nr 15.3-3.2/733-1. Resolutsioon: keelduda Galina Golubeva`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 14.03.2022.
 • Andrii Synyshyn (sünd 21.07.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.03.2022 nr 15.3-3.2/48-1. Resolutsioon: keelduda Andrii Synyshyn tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 124 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 punkt 7 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2022.
 • Zhyldyz Akhmatbekova (sünd 30.11.1991) Kõrgõzstan kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.03.2022 nr 15.3-3.2/47-1. Resolutsioon: keelduda Zhyldyz Akhmatbekova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 21.03.2022.
 • Waled Al-Obadi (sünd. 17.03.1986), Jeemeni kodanik. PPA 11.03.2022 haldusakt nr 15.3-3.1/168-6. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 24.03.2022.
 • Anton Popov (sünd. 05.10.1982), Venemaa kodanik. PPA 11.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.1/409-2. Resolutsioon: Keelduda 23.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 3 alusel. Avaldamise kuupäev: 24.03.2022.
 • Dzmitry Skubilau (sünd. 14.09.1984), Valgevene kodanik. PPA 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/54-2. Resolutsioon: Keelduda 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev: 26.03.2022.
 • Dzmitry Skubilau (sünd. 14.09.1984), Valgevene kodanik. PPA 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/54-2. Resolutsioon: Keelduda 25.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punt 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev: 26.03.2022.
 • Andrey Samsonov (sünd. 21.02.1967), Venemaa kodanik. PPA 29.03.2022 tähtajalise elamisloa otsus nr 15.3-3.2/58-1 . Resolutsioon: Tähtajalise elamisloa taotlus jäetakse läbi vaatamata välismaalaste seadus (VMS) § 31 lõike 2 alusel. Avaldamise kuupäev: 29.03.2022.
 • Maria Eduarda Silva Reinaux (sünd. 08.04.1997), Brasiilia kodanik. PPA 17.03.2022 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.1/521-1. Resolutsioon: algatada Maria Eduarda Silva Reinaux tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 173 lg 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 04.04.2022. Avaldamise kuupäev 29.03.2022
 • Izatullo Masaidov (sünd. 10.03.1975), Usbekistani kodanik. PPA 06.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100225595 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 06.04.2022.
 • Rajeshkumar Parasuraman (sünd. 03.06.1991), India kodanik. PPA 29.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.1/95-2. Resolutsioon: Keelduda 30.03.2022 tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seadus (VMS) § 123 punkt 3 ja § 180 lg 2 p 5 alusel. Avaldamise kuupäev: 12.04.2022.
 • Maria Eduarda Silva Reinaux (sünd. 08.04.1997), Brasiilia kodanik. PPA 05.04.2022 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/217-1. Resolutsioon: tunnistada Maria Eduarda Silva Reinaux tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 173 lõike 1 alusel kehtetuks alates 15.04.2022. Avaldamise kuupäev 18.04.2022.
 • Vladimir Nechaev (sünd 13. veebruar 1980), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 19. aprilli 2022 haldusakt nr 15.3-3.2/260-1. Resolutsioon: Keelduda tähtajalise elamisloa andmisest sissesõidukeelu tõttu. Avaldamise kuupäev 20. aprill 2022.
 • Sardorbek Satimboev (sünd. 16.04.1992), Usbekistani kodanik kodanik. PPA 25.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276638 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 ja § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 25.04.2022.
 • Shakhboz Sobirov (sünd. 30.08.1993), Usbekistani kodanik. PPA 25.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276533 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 1, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 25.04.2022.
 • Otabek Khalikov (sünd. 08.07.1988), Usbekistani kodanik. PPA 25.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100276542 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 1, § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 25.04.2022.
 • Pavel Cazmali (sünd. 25.01.1996), Moldova kodanik kodanik. PPA 26.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100329360 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 ja § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Yokubali Nuridinov (sünd. 20.07.1995), Usbekistani kodanik. PPA 26.04.2022 tunnistas pikaajalise viisa EST100273953 kehtetuks. Alus – välismaalaste seadus § 78 lg 2 p 3, p 9, p 11 § 77 lg 2 . Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Yuliia Veklych (sünd. 18.03.1987) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/71-1 06.04.2022. Resolutsioon: keelduda Yuliia Veklych`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Anton Nykonorov (sünd. 16.06.1994) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/83-1 11.04.2022. Resolutsioon: keelduda Anton Nykonorov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Andrii Hrynko (sünd. 27.06.1974 ) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/84-1 11.04.2022. Resolutsioon: keelduda Andrii Hrynko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Elina Nekhoi (sünd. 03.07.2001) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/86-1 11.04.2022. Resolutsioon: keelduda Elina Nekhoi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Valerii Marchenkov (sünd. 14.09.1969) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/97-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Valerii Marchenkov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Roman Potapenko (sünd. 30.04.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/98-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Roman Potapenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Tetiana Blazhiievska (sünd. 31.08.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/102-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Tetiana Blazhiievska`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Aliaksei Cherkas (sünd. 27.04.1995) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/104-1 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Aliaksei Cherkas`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 26.04.2022.
 • Shubham Patial (sünd 05.07.1999) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.04.2022 nr 15.3-3.2/63-1. Resolutsioon: keelduda Shubham Patial tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Sunil Kumar - (sünd 27.12.1988) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.04.2022 nr 15.3-3.2/64-1. Resolutsioon: keelduda Sunil Kumar - tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Oleg Bohonco (sünd 20.04.1976) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 05.04.2022 nr 15.3-3.2/69-1. Resolutsioon: keelduda Oleg Bohonco tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Elias Elias (sünd 11.12.1997) Süüria kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.04.2022 nr 15.3-3.2/75-1. Resolutsioon: keelduda Elias Elias tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Vladyslav Riabinin (sünd 27.02.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/77-1. Resolutsioon: keelduda Vladyslav Riabinin tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Volodymyr Kovalenko (sünd 23.01.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/78-1. Resolutsioon: keelduda Volodymyr Kovalenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 27.04.2022.
 • Ihar Zyl (sünd. 04.06.1978) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/109-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ihor Zyl`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Dzmitry Filipau (sünd. 18.11.1983) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/112-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dzmitry Filipau`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Leanid Anishchanka (sünd. 25.04.1985 ) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/121-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Leanid Anishchanka`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Eduard Hrytsak (sünd. 10.01.1997) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/127-1 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Eduard Hrytsak`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Maksym Chymalosov (sünd. 18.04.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/137-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Maksym Chymalosov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Dzmitry Trusau (sünd. 11.07.1980) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/140-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dzmitry Trusau`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Oleksandr Zaichenko (sünd. 13.07.1967) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/138-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Zaichenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Aleksandr Khokhlov (sünd. 27.03.1995) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/146-1 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Aleksandr Khokhlov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 28.04.2022.
 • Mykola Olishevych (sünd. 17.10.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/169-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Mykola Olishevych`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Nodirbek Kobilov (sünd. 15.05.1974) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/173-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nodirbek Kobilov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Andrii Kucheriavin (sünd. 14.04.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/176-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Andrii Kucheriavin`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Dmytro Vodopianov (sünd. 14.12.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/183-1 18.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dmytro Vodopianov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.Alfred Namniak (sünd. 02.09.1980) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/187-1 18.04.2022. Re
 • solutsioon: keelduda Alfred Namniak`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Artur Sabov (sünd. 16.10.1977) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/212-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Artur Sabov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Yurii Hazii (sünd. 07.09.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/216-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Yurii Hazii`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Yurii Chereshnovskyi (sünd. 09.05.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/219-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Yurii Chereshnovskyi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 29.04.2022.
 • Erkinjon Turgunov (sünd. 10.08.1979) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/234-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Erkinjon Turgunov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Serhii Okhrymchuk (sünd. 02.08.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/240-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Serhii Okhrymchuk`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Olesia Levchenko (sünd. 12.03.1980) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/231-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Olesia Levchenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Ihor Kubkin (sünd. 14.02.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/247-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ihor Kubkin`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Oleksandr Hryha (sünd. 04.03.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/259-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Hryha`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Oleksandr Horiainov (sünd. 11.10.2000 ) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/253-1 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Horiainov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 02.05.2022.
 • Giorgi Gaan (sünd 21.03.1986), Gruusia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 14.04.2022 nr 15.3-3.2/153-1. Resolutsioon: keelduda Giorgi Gaan´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 126 lõike 1 ja 2 ning VMS § 124 lõike 2 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 05.05.2022.
 • Viktoriia Zaiezzhai (sünd. 12.10.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/692-2; 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Viktoriia Zaiezzhai’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Anton Kasianenko (sünd. 23.04.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/687-2; 19.04.2022. Resolutsioon: keelduda Anton Kasianenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Hamlet Uzunian (sünd. 25.03.1975) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/754-1; 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Hamlet Uzunian’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Khagi Ram - (sünd. 10.07.1985) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/790-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Hamlet Khagi Ram -’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Uladzimir Kurylovich (sünd. 05.12.1989) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/757-1; 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Uladzimir Kurylovich’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Vasil Kurylovich (sünd. 19.01.1984) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/756-1; 12.04.2022. Resolutsioon: keelduda Vasil Kurylovich’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Ernst Dziubkou (sünd. 02.04.1967) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/766-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ernst Dziubkou’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Sergei Kirsanov (sünd. 10.10.1977) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/767-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Sergei Kirsanov’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Dzmitry Zmitrachenka (sünd. 08.05.1987) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/768-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dzmitry Zmitrachenka’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Serhii Lozovyi (sünd. 23.03.1999) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/770-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Serhii Lozovyi’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Nadiia Balych (sünd. 03.07.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/769-1; 13.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nadiia Balych’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Pavel Ihnatsenka (sünd. 02.07.2000) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/781-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Pavel Ihnatsenka’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Anatolii Karpenko (sünd. 11.09.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/776-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Anatolii Karpenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Vadzim Mikhalap (sünd. 18.04.1995) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/777-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Vadzim Mikhalap’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Ihor Lazarenko (sünd. 22.08.1968) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/779-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Ihor Lazarenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Valerii Sazhyn (sünd. 18.01.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/785-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Valerii Sazhyn’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Nataliia Varvarynets (sünd. 23.07.1975) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/786-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nataliia Varvarynets’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Oleksandr Pekur (sünd. 03.01.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/789-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Pekur’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Oleksandr Polishchuk (sünd. 13.09.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/788-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Polishchuk’ ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Hanna Verbova (sünd. 07.07.1964) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/775-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Hanna Verbova’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Olha Tomchenko (sünd. 08.03.1976) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.1/782-1; 14.04.2022. Resolutsioon: keelduda Olha Tomchenko’ le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 09.05.2022.
 • Dmitrii Shapovalov (sünd. 17.03.1996) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/403-1 26.04.2022. Resolutsioon: keelduda Dmitrii Shapovalov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 6 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2022.
 • Nail Khafizov (sünd. 10.07.1995) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/483-1 29.04.2022. Resolutsioon: keelduda Nail Khafizov`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 1 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2022.
 • Ruslan Khonko (sünd 06.10.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/516-1. Resolutsioon: keelduda Ruslan Khonko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Oleksandr Lohvinov (sünd 05.11.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/519-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Lohvinov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Oleh Khomutov (sünd 07.01.1979) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/517-1. Resolutsioon: keelduda Oleh Khomutov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Mikalai Sobal (sünd 14.03.1983) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/533-1. Resolutsioon: keelduda Mikalai Sobal tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 ja punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Oleksii Bilous (sünd 19.01.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.05.2022 nr 15.3-3.2/535-1. Resolutsioon: keelduda Oleksii Bilous tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2022.
 • Maksim Reva (sünd 05.01.1975), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus 11.03.2022 nr 15.3-3.4/177-1. Resolutsioon: tunnistada Maksim Reva pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks välismaalaste seaduse § 241 lõike 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Eduard Soloviov (sünd 11.05.1975) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/553-1. Resolutsioon: keelduda Eduard Soloviov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Nataliia Pobiel (sünd 09.03.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/566-1. Resolutsioon: keelduda Nataliia Pobiel tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Diana Karpenko (sünd 23.08.2000) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/568-1. Resolutsioon: keelduda Diana Karpenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Olha Sibarova (sünd 25.03.1974) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/564-1. Resolutsioon: keelduda Olha Sibarova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Yevhenii Porubai (sünd 17.11.1976) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/573-1. Resolutsioon: keelduda Yevhenii Porubai tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Serhii Dudnik (sünd 25.08.1968) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.05.2022 nr 15.3-3.2/571-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Dudnik tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2022.
 • Oleksandr Puryk (sünd 20.10.1987) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/579-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Puryk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Vasyl Antoniv (sünd 10.07.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/580-1. Resolutsioon: keelduda Vasyl Antoniv tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Stanislav Konovalenko (sünd 26.10.1992) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/581-1. Resolutsioon: keelduda Stanislav Konovalenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Serhii Postolnyi (sünd 22.11.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/582-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Postolnyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Aliaksandr Volkau (sünd 03.06.1987) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/583-1. Resolutsioon: keelduda Aliaksandr Volkau tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 ja 6 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Vasyl Lendiel (sünd 10.01.1997) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/587-1. Resolutsioon: keelduda Vasyl Lendiel tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Vasyl Hazii (sünd 28.07.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/588-1. Resolutsioon: keelduda Vasyl Hazii tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Mykhailo Shtuler (sünd 06.08.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.05.2022 nr 15.3-3.2/589-1. Resolutsioon: keelduda Mykhailo Shtuler tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 16.05.2022.
 • Anastasiia Shapoval (sünd 14.04.1997) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/24-1. Resolutsioon: keelduda Anastasiia Shapoval´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 p 5 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Yakiv Symonchuk (sünd 05.11.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/22-1. Resolutsioon: keelduda Yakiv Symonchuk´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Iryna Ponomarenko (sünd 10.05.1966) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/21-1. Resolutsioon: keelduda Iryna Ponomarenko´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Oleksandr Tarasiuk (sünd 16.12.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.3/23-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Tarasiuk´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Oleksandr Kuzmenko (sünd 19.10.1989) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/500-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Kuzmenko´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Vitali Kurban (sünd 28.02.1989) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/499-1. Resolutsioon: keelduda Vitali Kurban´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Oleksandr Frei (sünd 03.08.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/498-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Frei´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Kamoldin Yuldashev (sünd 29.04.1973) Usbekistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/491-1. Resolutsioon: keelduda Kamoldin Yuldashev´le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2022.
 • Piotr Mikhailau (sünd 02.04.1971) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/489-1. Resolutsioon: keelduda Piotr Mikhailau tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Vadim Antoniuk (sünd 22.06.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 29.04.2022 nr 15.3-3.2/463-1. Resolutsioon: keelduda Vadim Antoniuk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Ivan Bashynskyi (sünd 14.09.1990) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/466-1. Resolutsioon: keelduda Ivan Bashynskyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Yurii Panasiuk (sünd 02.06.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/415-1. Resolutsioon: keelduda Yurii Panasiuk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Oleksii Malchenko (sünd 13.01.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/480-1. Resolutsioon: keelduda Oleksii Malchenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Denys Maksymiuk (sünd 20.06.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/456-1. Resolutsioon: keelduda Denys Maksymiuk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Yevhen Tatarenko (sünd 01.01.1986) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/460-1. Resolutsioon: keelduda Yevhen Tatarenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Danylo Polyvenko (sünd 16.02.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/462-1. Resolutsioon: keelduda Danylo Polyvenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Stanislav Kamusin (sünd 30.04.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/457-1. Resolutsioon: keelduda Stanislav Kamusin tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Oleksandr Holub (sünd 10.03.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/469-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Holub tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 18.05.2022.
 • Ivan Dyba (sünd 27.11.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 27.04.2022 nr 15.3-3.2/471-1. Resolutsioon: keelduda Ivan Dyba tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Botir Boydedaev (sünd 16.09.1987) Usbekistan kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/408-1. Resolutsioon: keelduda Botir Boydedaev tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Hikmatullo Rahimov (sünd 29.06.1991) Tadžikistani kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/413-1. Resolutsioon: keelduda Hikmatullo Rahimov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Andrii Lungu (sünd 23.03.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/416-1. Resolutsioon: keelduda Andrii Lungu tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Oleksandr Zhuravlov (sünd 11.01.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.04.2022 nr 15.3-3.2/422-1. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Zhuravlov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Yuliia Hurnyk (sünd 19.03.1992) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/79-1. Resolutsioon: keelduda Yuliia Hurnyk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 punkti 1 ja p 5 alusel. Avaldamise kuupäev 20.05.2022.
 • Viacheslav Sezko (sünd 18.01.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 04.04.2022 nr 15.3-3.2/68-1. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Sezko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 25.05.2022.
 • Kateryna Yefremova (sünd 22.09.1996) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.04.2022 nr 15.3-3.2/72-1. Resolutsioon: keelduda Kateryna Yefremova tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 punkti 1 ja punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 25.05.2022.
 • Yuliia Hurnyk (sünd 19.03.1992) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 08.04.2022 nr 15.3-3.2/79-1. Resolutsioon: keelduda Yuliia Hurnyk tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 180 lg 2 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 25.05.2022.
 • Wenhui Yang (sünd 12.04.1985) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.05.2022 nr 15.3-3.2/649-1. Resolutsioon: keelduda Wenhui Yang tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2022.
 • Weimin Wu (sünd 26.08.1987) Hiina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.05.2022 nr 15.3-3.2/650-1. Resolutsioon: keelduda Weimin Wu tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2022.
 • Aliaksandr Kochkin (sünd 16.04.1982) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 24.05.2022 nr 15.3-3.2/680-1. Resolutsioon: keelduda Aliaksandr Kochkin tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 6 alusel. Avaldamise kuupäev 06.06.2022.
 • Yana Starostina (sünd 05.07.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 03.06.2022 nr 15.3-3.2/707-1. Resolutsioon: keelduda Yana Starostina tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 17.06.2022.
Tagasi2023Edasi 2021