Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

2016

  • Natalia Kerbo (sünd.16.07.1958) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.02.2016 nr 15.3-3/25-1. Resolutsioon: keelduda Natalia Kerbo'le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 144 punkti 3 ja § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.02.2016
  • Maunick Joseph Mayo (sünd. 20.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/60-1. Resolutsioon: tunnistada Maunick Joseph Mayo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
  • Alex Stephane Balomog B II (sünd. 22.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/59-1. Resolutsioon: tunnistada Alex Stephane Balomog B II tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
  • Moussa Ouedraogo (sünd. 01.01.1993), Burkina Faso kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/62-1. Resolutsioon: tunnistada Moussa Ouedraogo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
  • Brigitte Sandrine Ndzie (sünd. 25.07.1985), Kameruni kodanik. . PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/61-1. Resolutsioon: tunnistada Brigitte Sandrine Ndzie tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
Tagasi2017Edasi 2015