Välismaalase passi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine iseteeninduses

Foto, millel otseviide iseteenindusse, kus saab taotleda elamisloakaarti ja välismaalase passi

Iseteeninduses saad välismaalase passi taotleda kui elamisloa kehtivuse lõpuni on jäänud rohkem kui 6 kuud.

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada kuni 183 päeva enne seda teeninduse digikioskis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

Digikioski kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

Iseteeninduses saad taotleda:

  • korduvat välismaalase passi täiskasvanule
  • välismaalase passi alaealisele lapsele

Juhul, kui sinu nimi on muutunud, peab iseteeninduse kasutamiseks olema uus nimi kantud rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduses passi taotlemiseks on vaja:

Riigilõiv

Välismaalase pass

Välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 35 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on välismaalase passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 20 €.

Välismaalase passi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Elamisloakaart ja välismaalase pass

Elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 65 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.