Piirkondlik politseitöö

Piirkondliku politseitöö mõistet kasutati esimest korda 2001. aastal. Täna räägitakse aina enam kogukonnakesksest politseitööst, mis on oma sisult palju laiema tähendusega. Selle eesmärgiks on lähendada politseid kogukonnale, tuvastada piirkonnas turvalisust häirivaid probleeme ja arendada politsei, asutuste, ühenduste ning kohalike omavalitsuste koostööd.

Kogukonnakeskset politseitööd viib ellu piirkonnapolitseinik, kes on kogukonnaliikmetele tuttav ja kogukonda tundev politseiametnik, olles partneriks kogukonnale ja kohalikule omavalitsusele probleemide lahendamisel.

Piirkonnapolitseinik

Piirkonnapolitseinike töö on korraldatud territoriaalsuse põhimõttel, iga piirkonnapolitseiniku teenindada on kohaliku omavalitsuse piirkond, kus lisaks neile on piirkondliku politseitööga tihedalt seotud noorsoopolitseinikud. Eestis on kokku 26 maakondlikku piirkonnagruppi, kuhu kuuluvad piirkonnavanem, piirkonna-ja noorsoopolitseinikud. Selleks, et tunda oma piirkonda, selle elanikkonda ning olla usaldusväärne partner planeeritakse ja korraldatakse regulaarseid kohtumisi, arendatakse võrgustikutööd, rakendatakse üldpreventsiooni ja eripreventsiooni meetmeid.

Piirkonnapolitseinike kontakte saad kasutada tavatööpäeva raames (E-R kell 08.00-16.30).

Kiire abivajaduse korral, kui on oht elule ja tervisele, helista 112. Küsimuste korral saad pöörduda PPA infotelefonile 612 3000, mis töötab esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.00.

Kogukonnakesksel politseitööl on erinevaid meetodeid nagu näiteks võrgustikutöö, (jalgsi)patrullimine kogukonnas, keskkonna muutustel põhinev ennetus (CPTED), kogukondade kaasamine (abipolitseinikud, Naabrivalve jne). Paljud mudelid ja tehnikad põhinevad politsei ja kogukondade vahelisel usaldusel. Edu seisneb olemasolevate võrgustike võimaluste kasutamisel, aktiivselt tehakse koostööd kohalike kogukondadega (nt Eesti külaliikumine Kodukant, Eesti Korteriühistute Liit, MTÜ Linnalabor jne), kohalike omavalitsustega, haridusasutustega jne.

Piirkonnapolitseinike poole võib pöörduda iga inimene, kel on turvalisusega seotud mure või probleem või ka soovib saada abipolitseinikuks ning osutada suuremat panust kogukonna turvalisusele.

Politsei- ja Piirivalveametis vastutab piirkondliku politseitöö teenuse eest Kairi Ränk (kairi.rank@politsei.ee, telefon: 6123262).

Kõikidesse prefektuuridesse on loodud teabebürood, kus piirkondliku politseitööd koordineerivad prefektuuri haldusalas:

Põhja prefektuur: Kristel-Liis Kaunismaa (kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee, telefon: 6123116)
Lõuna prefektuur: Krista Klaus (krista.klaus@politsei.ee, telefon: 7308792)
Lääne prefektuur: Siiri Univer (siiri.univer@politsei.ee, telefon: 4446431)
Ida prefektuur: Tõnu Randmer (tonu.randmer@politsei.ee, telefon 3372234)