Piirkondlik politseitöö

Piirkondlik politseitöö on kogukonna vajadustest lähtuv ja probleemide lahendamisele keskendunud tegevus konkreetses piirkonnas. See on üks politseitöö vorme, mis tugineb kogukonnakeskse politseitöö põhimõtetele.

Töö eesmärk on lähendada politseid kogukonnale, tuvastada piirkonnas kogukonna turvalisust häirivaid probleeme ja arendada politsei, asutuste, ühenduste ning kohalike omavalitsuste koostööd.

Probleemide lahendamisel keskendume kogukonna huvidele ning seejuures on fookus ohtude ennetamisel ja vähem konkreetsete sündmuste lahendamisel.

Ülesandeid planeerides püstitame pikaajalisi eesmärke, et otsida laiemaid lahendusi kui esmane kiire ohu tõrjumine. Kogukonnakesksete põhimõtete rakendamisel omab olulist tähtsust usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine kogukonna liikmetega.

Kogukonnakeskse politseitööga tegeleb piirkonnapolitseinik, kes on kogukonnaliikmetele tuttav ja kogukonda tundev politseiametnik, olles partneriks kogukonnale ja kohalikule omavalitsusele.

Piirkonnapolitseinik

Piirkonnapolitseinike töö on korraldatud territoriaalsuse põhimõttel ehk iga piirkonnapolitseiniku teenindada on kohaliku omavalitsuse piirkond. Piirkonnapolitseinikud kuuluvad maakondlikku piirkonnagruppi, kuhu kuuluvad piirkonnavanem ja piirkonnapolitseinikud.

Selleks, et tunda oma piirkonda, selle elanikkonda ning olla usaldusväärne partner planeeritakse ja korraldatakse regulaarseid kohtumisi, arendatakse võrgustikutööd ja rakendatakse ennetavaid meetmeid.

Piirkonnapolitseinike kontakte saab kasutada tavatööpäeva raames (E-R kell 8.00-16.30).

Kiire abivajaduse korral, kui on oht elule ja tervisele, helista 112. Küsimuste korral saad pöörduda PPA infotelefonile 612 3000, mis töötab esmaspäevast reedeni kell 9-17. 

Piirkonnapolitseinike töö on korraldatud territoriaalsuse põhimõttel ehk iga piirkonnapolitseiniku teenindada on kohaliku omavalitsuse piirkond. Piirkonnapolitseinikud kuuluvad maakondlikku piirkonnagruppi, kuhu kuuluvad piirkonnavanem ja piirkonnapolitseinikud.

Selleks, et tunda oma piirkonda, selle elanikkonda ning olla usaldusväärne partner planeeritakse ja korraldatakse regulaarseid kohtumisi, arendatakse võrgustikutööd ja rakendatakse ennetavaid meetmeid.

Kogukonnakesksel politseitööl on erinevaid meetodeid, nagu näiteks võrgustikutöö, (jalgsi)patrullimine kogukonnas, keskkonna muutustel põhinev ennetus (CPTED), kogukondade kaasamine (abipolitseinikud, Naabrivalve jne). Paljud mudelid ja tehnikad põhinevad politsei ja kogukondade vahelisel usaldusel. Edu seisneb olemasolevate võrgustike võimaluste kasutamisel, aktiivselt tehakse koostööd kohalike kogukondadega (nt Eesti külaliikumine Kodukant, Eesti Korteriühistute Liit, MTÜ Linnalabor jne), kohalike omavalitsustega, haridusasutustega jne.

Piirkonnapolitseinike poole võib pöörduda iga inimene, kel on turvalisusega seotud mure või probleem või ka soovib saada abipolitseinikuks ning osutada suuremat panust kogukonna turvalisusele.

Politsei- ja Piirivalveametis vastutab piirkondliku politseitöö teenuse eest Kairi Ränk ..., telefon: 6123262).

Kõikidesse prefektuuridesse on loodud teabebürood, kus piirkondliku politseitööd koordineerivad prefektuuri haldusalas:

  • Põhja prefektuur: Kristel-Liis Kaunismaa ..., telefon: 612 3116)
  • Lõuna prefektuur: Krista Klaus ..., telefon: 730 8792)
  • Lääne prefektuur: Kätlin Korzin 4446431, ...
  • Ida prefektuur: Tõnu Randmer ..., telefon 337 2234)