Info teisaldatud sõiduki omanikule

Tallinnas, Harjumaal, Läänemaal ja Raplamaal teisaldatakse sõidukid üldjuhul Politsei- ja Piirivalveameti parklasse Tallinnas Rahumäe tee 6/1. Parkla on avatud tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kl 10-16 ning reedel 10-15, kontakttelefon 612 5846, 53 483 654.

Pärnumaal teisaldatakse sõidukid üldjuhul Politsei ja Piirivalveameti parklasse Pärnus A.H.Tammsaare pst 70. Parklast väljastatakse sõidukeid tööpäevadel 13:30-15:30, kontakttelefon 444 6412, 51 948 988.

Saaremaal (k.a Muhumaa) teisaldatakse sõidukid üldjuhul Politsei- ja Piirivalveamet parklasse Roomassaare tee 1C, Kuressaare. Parkla on avatud tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kl 10-16 ning reedel 10-15, kontakttelefon 454 9718, 514 1132.

Kui sõiduk on teisaldatud muus maakonnas kui eelpool nimetatud või parklaga kontakti võttes selgub, et sõiduk antud parklas ei asu, siis tuleb info saamiseks pöörduda digitaalselt allkirjastatud päringuga ... aadressile või lähimasse politseijaoskonda.

NB! Infot väljastatakse ainult isikule, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevale tingimusele:

 • ta on liiklusregistri andmetel sõiduki omanik või kasutaja
 • tal on sõiduki kasutamiseks volitus
 • tal on sõiduki omandamist tõendav ostu-müügi leping.

Digitaalselt allkirjastatud päring peab sisaldama järgmist infot:

 • Millal sõiduk teisaldati;
 • Kus kohast sõiduk teisaldati;
 • Mis sõidukiga on tegemist;
 • Seos sõidukiga. Liiklusregistri seose puudumisel tuleb lisada dokumendid, mis kinnitaksid selle omamist või valdamist.

Sõiduki väljastamiseks peab eelnevalt olema tasutud sõiduki politseiasutusse toimetamise kulu vastav maksekorraldus või selle väljatrükk internetipangast palume sõidukile järele tulles kaasa võtta. Rahumäe tee 6/1 parkla osas saab maksekorralduse saata ka aadressile ....

Kohapeal saab sõiduki teisaldamise eest tasuda ainult Rahumäe tee 6/1 parklas ja seda pangakaardiga

Maksekorralduse rekvisiidid sõiduki parklasse toimetamise kulude hüvitamiseks on järgmised:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Arvelduskontod:

 • SEB Pank EE89 1010 2200 3479 6011
 • Swedbank EE93 2200 2210 2377 8606
 • Luminor Bank EE70 1700 0170 0157 7198

Viitenumber: 2800082310

Selgitusse märkige:

 • auto registreerimisnumber
 • isiku nimi
 • selgitus „sõiduki teisaldamise tasu“ (nt „123ABC, Jaan Kask, sõiduki teisaldamise tasu“).

Sõiduk väljastatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel isikule, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevale tingimusele:

 • ta on liiklusregistri andmetel sõiduki omanik või kasutaja
 • tal on sõiduki kasutamiseks volitus
 • tal on sõiduki omandamist tõendav ostu-müügi leping.

Vastavalt liiklusseadusele hüvitab sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulud selle juht, omanik või valdaja. Kui sõiduki juhi, omaniku või valdaja tegevuses puudub süüteokoosseis siis vabastatakse ta kulutuste hüvitamisest.

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise korra on kehtestanud Vabariigi Valitsus järgneva määrusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/108022022009.

Kui sõiduk on teisaldatud eraparklasse, siis tuleb teisalduse ja parkimisega seotud kulud tasuda teisalduse teinud ettevõttele.

Täpse sõiduki teisaldamise hinna saate teada parklast.