Eksinud ja teadmata kadunud

Politseitöö abivajajate otsingutel

 

Igal aastal saab politsei tuhandeid teateid eksinud või teadmata kadunud inimestest, kellest enamus leitakse elusalt ja tervelt.

Eksinud on inimene, kel on tekkinud orienteerumisraskus ning ta ei ole suuteline ise soovitud sihtkohta jõudma. Temaga on reeglina võimalik saada kontakti näiteks mobiiltelefoni vahendusel.

Kadunud on inimene, kellega pole mõistliku aja vältel kontakti saadud, kelle asukoht on teadmata ning on alust arvata, et tema tervis või elu võib olla ohus.

Umbes 98% aasta vältel laekunud teadetest lahendab politsei kiirelt info ja võimalike viibimiskohtade kontrolli läbi, ka eksinule sireeni ja rakettidega teed juhatades või näiteks teenistuskoeraga maastikul jälgi otsides. Leitakse elusalt, tervelt.

Umbes 2% juhtumitest käivitatakse mastaapsem otsing, kuhu kaasatakse suuremad jõud ja tehnika, sealhulgas droonid, kopter, vabatahtlikud ja teised kogukonna liikmed. Umbes pooltel juhtudel leitakse elusalt, pooltel juhtudel on inimene surnud (suitsiid, terviserike, alajahtumine, muu põhjus).

Politseile laekunud teateid kadunud ja eksinud inimestest:

2014. aastal – 3024 teadet

2015. aastal – 3980 teadet

2016. aastal – 3748 teadet

2017. aastal – 3955 teadet

2018. aastal – 4790 teadet

Politseile laekuvad teated teadmata kadunutest, kes on:

 • Kodust ära jooksnud alaealised (üle poolte juhtumitest)

 • Suitsiidsete mõtetega inimesed

 • Sihi kaotanud terviseprobleemidega eakad

 • Sihi kaotanud joobes isikud

 • Looduses eksinud seenelised, marjulised, matkajad

 • Kadunud kuriteo tagajärjel

 • Muu põhjus (sh inimesed, kelle leidmisel selgub, et nad ei ole hädas, ei soovi, et neid otsitaks)

Politseinikud metsaotsingul.

Levinumad otsinguviisid:

 • Suhtlus lähedaste ja kogukonnaga

 • Võimalusel otsitava telefoni positsioneerimine ja kõnede eristus

 • Arvuti, sotsiaalmeedia ja pangakonto kasutuse kontrollimine

 • Võimalike viibimiskohtade ja aadresside kontroll, sh meditsiiniasutuste kontroll

 • Meediateavitus ja avalikkuse kaasamine vihjete kogumiseks

 • Valvekaamerate salvestuste kontrollimine

 • Patrulltegevuse käigus maastiku- või ka veesõidukitega

 • Maastikul sireeni ja rakettidega tee juhatamine

 • Otsingukoera, jäljekoera, laibakoera abil

 • Maastikuotsingud ahelikus koos vabatahtlikega

 • Lennuvahendite kaasamine (droon, kopter, lennuk)