Eksinud ja teadmata kadunud

Vabatahtlike kaasamine

Kui inimene eksis või kadus maastikul ning tema viimane teadaolev koht on selge, alustatakse sellest punktist maastikuotsinguga. Selleks kaardistatakse tõenäoline otsingupiirkond arvestades, kui kaugele vastavas vanuses ja seisundis inimene võinuks liikuda. Ala jagatakse sektoriteks raskusastmete järgi.

Vahepealset piirkonda otsivad läbi politseinikest ja vabatahtlikest inimestest moodustatud ahelikud. Ahelikes liikudes vaadatakse ruutmeeterhaaval piirkond läbi ja otsitakse nii inimest kui talle kuuluda võivaid esemeid. Mastaapsema maastikuotsinguga on seotud keskmiselt 50-100 inimest, kes panustavad ahelikutöösse.

Politsei teeb igapäevaselt koostööd vabatahtlike ühendustega, kel on kindel liikmeskond, kes on selleks koolitatud, kelle taust on kontrollitud ning veelgi parem, kui nad otsingupiirkonda tunnevad. Lisaks kaasatakse sagedasti ka kohalikke elanikke, jahimehi, ajateenijaid, RMK, Keskkonnainspektsiooni vabatahtlikke ja teisi, kes tunnevad piirkonda, oskavad maastikul liikuda ning inimest või tema esemeid efektiivselt otsida.

Piirivalvurid otsingul.

Otsingule appi tulles pane selga ilmastikukindlad riided ja helkurvest ning jalga maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Võta kaasa laetud mobiiltelefon, lamp ja joogivesi.