Elamisloakaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine iseteeninduses

Dokumentide taotluskeskkonda sisenemise nupp

Iseteeninduses saad elamisloakaarti taotleda kui elamisloa kehtivuse lõpuni on jäänud rohkem kui 6 kuud.

Sõrmejälgede andmine

Alates kuuendast eluaastast on elamisloakaardi taotlemiseks vaja anda sõrmejäljed.

Sõrmejälge ei pea uuesti andma, kui nende andmisest on möödunud vähem kui kuus aastat.

Teeninduses tehtud foto, sõrmejälg ja allkirjanäidis

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada 183 päeva aja jooksul enne seda teeninduse digikioskis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

Digikioski kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

Iseteeninduses saab taotleda:

  • korduvat elamisloakaarti täiskasvanule
  • elamisloakaarti alaealisele lapsele

Juhul, kui sinu nimi on muutunud, peab iseteeninduse kasutamiseks olema uus nimi kantud rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduses elamisloakaarti taotlemiseks on vaja:

Riigilõiv

Elamisloakaart

Elamisloakaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 30 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Elamisloakaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 64 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Elamisloakaart ja välismaalase pass

Elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 65 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.

ID kasutajatugi www.id.ee