Elamisloakaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine teeninduses

Elamisloakaardi taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad elamisloakaardi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Elamisloakaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Elamisloakaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud elamisloakaardi tegemine võtab aega 5 tööpäeva. Elamisloakaardi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik elamisloakaardi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid kaardi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Sõrmejälgede andmine

Elamisloakaardi taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed. Sõrmejälgi ei pea enam uuesti andma, kui oled vanem kui 70-aastane, oled varasemalt sõrmejäljed andnud ja taotled pikaajalise elaniku elamisloakaarti.

Elamisloakaardi kättesaamise volitus

Elamisloakaardi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana elamisloakaart.

Dokumendifoto

Elamisloakaardi taotlemiseks on vaja ühte digitaalset värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Elamisloakaart

Elamisloakaardi riigilõiv on 40 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi riigilõiv 10 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on 10 €. 

Elamisloakaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 64 €.

Elamisloakaart ja välismaalase pass

Elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 70 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi ja passi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Elamisloakaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab elamisloakaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Juhul, kui eestkoste andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse, siis võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

Elamisloakaardi taotlemine liikumisvõimetule

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma, soovitame elamisloakaarti taotleda posti või e-posti teel.

Kui sõrmejälgede hõivamine on vajalik, tuleb ametnik seda tegema taotleja viibimiskohta.

Vajadusel saab elamisloakaardi taotluse liikumisvõimetu eest esitada valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.

Kui taotluse esitab valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks taotlusele esitada:

  • taotleja avaldus, et tema sõrmejäljed hõivataks tema viibimiskohas
  • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab tema püsivat liikumisvõimetust (näiteks arstitõend)
  • taotleja kirjalik nõusolek, et valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja võib tema elamisloakaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
  • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
  • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
  • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse
  • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja).