Eesti passi taotlemine lapsele

Taotlemine teeninduses

Passi taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad passi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Passi taotlemine tavakorras

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Passi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud passi tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Passi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik passi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid passi saab kätte ainult Tammsaare ja Pinna teeninduses.

Sõrmejälgede andmine

Passi taotlemisel tuleb vähemalt 12-aastasel lapsel anda sõrmejäljed. Sõrmejäljed kehtivad 6 aastat.

Kontrolli enda sõrmejälgede kehtivust.

Passi kättesaamise volitus

Passi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass.

Kui üle 15-aastase lapse passile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema teeninduses kohapeal selleks vanemale volituse.

Passi taotlemine esimest korda

Lapse esmakordsel passi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

  • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab fotoboksis teha tasuta dokumendifoto.

Väikelapsele dokumenti taotledes soovitame foto teha ise või fotograafi juures. Väikelapse pildistamine võib fotoboksis ebaõnnestuda, kuna fotoboksis oleva fotoaparaadi kõrgust ei ole võimalik reguleerida.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Digitaalne dokumendifoto saada e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Eesti kodaniku pass

Alla 15-aastase lapse passi riigilõiv on 20 €.

Alates 15. eluaastast on passi riigilõiv 45 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. 

Passi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

Alla 15-aastase lapse Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 25 €.

Alates 15. eluaastast on Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv 55 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 25 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Lapse nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Passi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab passi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Juhul, kui eestkoste andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse, siis võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

Passi taotlemisel tuleb vähemalt 12-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.