Eesti passi taotlemine lapsele

Taotlemine välismaal

Välismaal saab Eesti kodaniku passi taotleda iseteeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Passi taotlemiseks leia endale sobiv Eesti välisesindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Vaata Eesti välisesindusi.

Passi taotlemine tavakorras

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse Eestisse jõudmist ja menetlusse võtmist.

Välismaalt tellitud passi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata lapse passi taotluse hetkeseisu.

Passi taotlemine kiirkorras

Välismaal olles ei saa kiirkorras passi taotleda.

Sõrmejälgede andmine

Passi taotlemisel tuleb vähemalt 12-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.

Passi kättesaamise volitus

Passi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega välisesinduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass.

Kui üle 15-aastase lapse passile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema välisesinduses kohapeal selleks vanemale volituse.

Passi taotlemine esimest korda

Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega, tuleb täita lisaankeet.

Lapse esmakordsel passi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

 • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart
 • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Alla 7-aastase lapse taotlusankeedil jääb allkirjaväli tühjaks.

7-14-aastane laps või eestkostetav võib kirjutada taotlusankeedile allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik.

Alates 15. eluaastast on allkirjanäidise esitamine kohustuslik.

Kui taotluse esitab alla 15-aastase lapse vanem, siis kinnitab tema enda allkirjaga andmete õigsust taotluse lõpus.

Kui taotluse esitab 15-17-aastane laps või tema vanem, siis kinnitab andmete õigsust taotluse lõpus oma allkirjaga taotluse esitaja.

Märgi ankeedil teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Eesti kodaniku passi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Eesti välisesinduses kohapeal riigilõivu tasumise võimaluste teada saamiseks võta ühendust selle välisesindusega, kuhu lähed erandkorras passi taotlema.

Välisesinduste kontaktid.

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument sinna kaasa.

Eesti kodaniku pass

Alla 15-aastase lapse passi riigilõiv on välisesinduses taotlemisel 20 €.

Alates 15. eluaastast on passi riigilõiv välisesinduses taotlemisel 70 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

Alla 15-aastase lapse passi ja ID-kaardi riigilõiv on välisesinduses taotlemisel 25 €.

Alates 15. eluaastast on passi ja ID-kaardi riigilõiv välisesinduses taotlemisel 80 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning passi ja ID -kaardi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Välisesinduses passi taotlemiseks vajalikud dokumendid

Võta Eesti välisesindusse kaasa:

 • täidetud taotlusankeet
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Digitaalne dokumendifoto saada koos fotol oleva inimese nime ja isikukoodiga ....

Kui tahad passile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis selleks täida välisesinduses volitus.

Kui lapse nimi on välismaal muutnud, siis võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Eesti kodaniku passi taotlemine esimest korda

Lapse esmakordsel passi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes:

 • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart
 • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Riigilõivu soodustuse saamiseks võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Lapse nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on passi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui lapse isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui lapse isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui lapse isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Eesti kodaniku passi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab passi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta välisesindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

Passi taotlemisel tuleb vähemalt 12-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta pass

Erandkorras on võimalik taotleda sõrmejäljekujutisteta passi, kui:

 • sulle on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus ning
 • viibid välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või sul oleks liialt keerukas lähimasse Eesti välisesindusse pöörduda.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi taotlemisel esita kirjalik seletus või muu tõend selle dokumendi väljaandmise vajaduse kohta.

Volitatud esindaja kaudu sõrmejäljekujutisteta passi taotluse esitamisel peab volitatud isikul olema lihtkirjalik volitus. Sõrmejäljekujutisteta pass antakse välja kehtivusajaga kuni üks aasta.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi riigilõiv on 40 eurot.