Eesti passi taotlemine lapsele

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kättesaamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Kättesaamine kaupluses

Kaupluses saad uue dokumendi kätte vaid juhul, kui sul on kaasas PPA poolt väljaantud kehtiv dokument.

Kui lähed järgi uuele samaliigilisele dokumendile ja vana veel kehtib, siis peab vana dokumendi kaasa võtma - näiteks ID-kaardi kättesaamiseks peab kaasas olema veel kehtiv ID-kaart.

Kui kehtivat dokumenti ei ole, saadetakse dokument kliendi kirjaliku avalduse alusel väljastamiseks PPA teenindusse. Saatmine on kliendi jaoks tasuline.

Lapse dokumendi saab kauplusest kätte see lapsevanem, kes lapsele dokumenditaotluse esitas.

Kaupluses dokumendi kättesaamine on tasuline. Teenuse eest saab tasuda dokumendi kättesaamisel teenusepakkuja juures.

Dokument on võimalik kätte saada kindlates kauplustes nende lahtiolekuaegadel.

Vaata kaupluste nimekirja.

Kaupluses dokumendi kättesaamise hinnad

Üle 15-aastastele maksab dokumendi kättesaamine 7,3 eurot iga dokumendi kohta.

Alla 15-aastastele maksab dokumendi kättesaamine 4,4 eurot iga dokumendi kohta.

Üldtingimustel vanaduspensionini jõudnutele ja puudega inimestele maksab dokumendi kättesaamine 4,4 eurot iga dokumendi kohta.

Passi kättesaamine välismaal kulleriga

Välisriigis viibides on võimalik pass kätte saada kulleriga. Kulleriga kättesaamise võimaluse saad valida passi taotlemisel ning kui passi väljaandmise osas tehakse positiivne otsus, saadetakse sulle e-posti aadressile täpne juhis, kuidas kullerteenust vormistada.

Kulleriga ei saa passi tellida järgmistesse riikidesse: Hiina, Venemaa, Korea RDV, Türgi, India, Türkmenistan ja Valgevene.

Passi kulleriga välismaale saatmise hind

Hinnakiri tsoonide kaupa on järgmine:

1 - 29,21 €
2 - 36,19 €
3 - 40,01 €
4 - 42,80 €
5 - 40,01 €
6 - 41,36 €
7 - 43,81 €
8 - 46,06 €
9 - 53,97 €
10 - 59,68 €
11 - 66,23 €

Maksumusele lisandub kütuselisa, dokumendikindlustus, personaalne allkirjastamine ja tsoonide 1-4 puhul käibemaks.

Passi taotlemine tavakorras

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Passi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud passi tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Passi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine on tasuline.

Kui sinu dokument asub teeninduses ning soovid muuta selle väljastuskohta, esita vabas vormis avaldus aadressile ... ja esita lisaks riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Riigilõivu maksmise info.

Kui tellisid dokumendi Eesti Vabariigi välisesindusse ning soovid muuta selle väljastuskohta, siis palun võta ühendust välisesindusega.

Eesti Vabariigi välisesindused.

Eestis: teenindusest teenindusse

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Dokumendi väljastuskoht muudetakse avalduse alusel 30 päeva jooksul pärast riigilõivu laekumist.

Eestis: teenindusest kauplusesse või vastupidi

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Dokumendi väljastuskoht muudetakse avalduse alusel 30 päeva jooksul pärast riigilõivu laekumist.

Eestist välismaale: teenindusest Eesti Vabariigi välisesindusse

Dokumendi saatmine Eestist välismaale maksab 30 €.

Välismaale dokumentide saatmiseks tähtaegu ei ole ette nähtud ja dokumendi välismaale jõudmine võib võtta aega. Välisesindus võtab sinuga ühendust, kui dokument on kohale jõudnud.

Välismaal: Eesti Vabariigi välisesindusest välisesindusse

Ühest välisesindusest teise välisesindusse dokumendi saatmine maksab 80 €.

Välismaal: Eesti Vabariigi esindusest teenindusse

Eesti Vabariigi välisesindusest teenindusse dokumendi saatmine maksab 80 €.

Eesti kodaniku passi taotlemine välismaal

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Välismaalt tellitud passi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Juba välisesindusse saadetud passi kättesaamise koha muutmine on tasuline. Rohkem infot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Lähen järele alla 15-aastase lapse dokumendile

Kui dokumendile läheb järele lapsevanem, siis peab kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument ja lapse vana dokument.

Lähen järele üle 15-aastase lapse dokumendile

Dokumendi taotlemisel tuleb lapsevanemale teha volitus ja dokumendi kättesaamiseks peab kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument ja lapse vana dokumentt.

Olen vähemalt 15-aastane ja lähen ise dokumendile järele

Võta kaasa oma vana dokument.

Saadan passile järele enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka lapse vana pass.