Eesti passi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine teeninduses

Passi taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad passi taotlemiseks teeninduses aja broneerida

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Passi taotlemine tavakorras

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Passi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud passi tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Passi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik passi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid passi saab kätte ainult Tammsaare ja Pinna teeninduses.

Sõrmejälgede andmine

Passi taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed. Sõrmejäljed kehtivad 6 aastat.

Kontrolli enda sõrmejälgede kehtivust.

Passi kättesaamise volitus

Passi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass.

Passi taotlemine esimest korda

Esmakordsel passi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

  • Eesti kodaniku isikutunnistuse ehk ID-kaardi
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressile ....

Foto edastamisel e-postiga lisa kindlasti fotol oleva isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Eesti kodaniku pass

Passi riigilõiv on 45 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on passi riigilõiv 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. 

Passi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 58 €.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 55 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on passi ja ID-kaardi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja passi riigilõiv on 25 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis


American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Passi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab passi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Juhul, kui eestkoste andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse, siis võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

Eestkostetavale passi taotlemisel võetakse eestkostetavalt sõrmejäljed.