Eesti passi taotlemine täiskasvanule

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kättesaamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Passi taotlemine tavakorras

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Passi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud paasi tegemine võtab aega maksimaalselt 2 tööpäeva. Passi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.

Passi taotlemine välismaal

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Välismaalt tellitud passi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Juba välisesindusse saadetud passi kättesaamise koha muutmine on tasuline. Rohkem infot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Tulen passile ise järele

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana pass.

Saadan passile järele enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja sinu vana passi.

Eesti passide väljastamine välismaal elavatele Eesti kodanikele eriolukorras

Infot eriolukorras passi väljastamisest leiad eriolukorra lehelt SIIT.