Eesti passi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine välismaal

Välismaal saab passi taotleda iseteeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Passi taotlemiseks leia endale sobiv Eesti välisesindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Vaata Eesti välisesindusi.

Passi taotlemine tavakorras

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse Eestisse jõudmist ja menetlusse võtmist.

Välismaalt tellitud passi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata enda passi taotluse hetkeseisu.

Passi taotlemine kiirkorras

Välismaal olles ei saa kiirkorras passi taotleda.

Sõrmejälgede andmine

Passi taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed.

Passi kättesaamise volitus

Passi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega välisesinduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana passi.

Passi taotlemine esimest korda

Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega, tuleb täita lisaankeet.

Esmakordsel passi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

  • Eesti kodaniku isikutunnistuse ehk ID-kaardi
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Taotlusele kirjuta allkirjanäidis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedil teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Eesti kodaniku passi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Eesti välisesinduses kohapeal riigilõivu tasumise võimaluste teada saamiseks võta ühendust selle välisesindusega, kuhu lähed passi taotlema.

Välisesinduste kontaktid.

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument sinna kaasa.

Eesti kodaniku pass

Passi riigilõiv on 70 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on passi riigilõiv 20€.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 80 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Välisesinduses passi taotlemiseks vajalikud dokumendid

Võta Eesti välisesindusse kaasa:

  • täidetud taotlusankeet
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Digitaalne dokumendifoto saada koos fotol oleva inimese nime ja isikukoodiga ....

Kui tahad passile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis selleks täida välisesinduses volitus.

Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis võta välisesindusse kaasa seda tõendav dokument.

Riigilõivu soodustuse saamiseks võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Passi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab passi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Juhul, kui eestkoste andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse, siis võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

Eestkostetavale passi taotlemisel võetakse eestkostetavalt sõrmejäljed.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta pass

Erandkorras on võimalik taotleda sõrmejäljekujutisteta passi, kui:

  • sulle on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus ning
  • viibid välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või sul oleks liialt keerukas lähimasse Eesti välisesindusse pöörduda.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi taotlemisel esita kirjalik seletus või muu tõend selle dokumendi väljaandmise vajaduse kohta.

Volitatud esindaja kaudu sõrmejäljekujutisteta passi taotluse esitamisel peab volitatud isikul olema lihtkirjalik volitus. Sõrmejäljekujutisteta pass antakse välja kehtivusajaga kuni üks aasta.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi riigilõiv on 45 eurot.