Elamisloakaardi taotlemine lapsele

Taotlemine iseteeninduses

Dokumentide taotluskeskkonda sisenemise nupp

Iseteeninduses saad elamisloakaarti taotleda kui elamisloa kehtivuse lõpuni on jäänud rohkem kui 6 kuud.

Sõrmejälgede andmine

Alates kuuendast eluaastast on elamisloakaardi taotlemiseks vaja anda sõrmejäljed.

Sõrmejälge ei pea uuesti andma, kui nende andmisest on möödunud vähem kui kuus aastat.

Teeninduses tehtud foto, sõrmejälg ja allkirjanäidis

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada kuni 183 päeva jooksul enne seda teeninduse digikioskis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

Digikioskis kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

Iseteeninduses saab taotleda:

  • korduvat elamisloakaarti täiskasvanule
  • elamisloakaarti alaealisele lapsele

Kui tegemist on välisriigis sündinud lapsega, peab iseteeninduse kasutamiseks olema lapse sünd kantud rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduses elamisloakaardi taotlemiseks on vaja:

Riigilõiv

Elamisloakaart

Alla 15-aastase lapse elamisloakaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Elamisloakaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Elamisloakaart ja välismaalase pass

Elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja välismaalase passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Sertifikaatide peatamine 1777 või 677 3377