Elamisloakaardi taotlemine lapsele

Taotlemine teeninduses

Elamisloakaardi taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad elamisloakaardi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Elamisloakaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Elamisloakaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud elamisloakaardi tegemine võtab aega 5 tööpäeva. Elamisloakaardi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik elamisloakaardi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid kaardi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

Sõrmejälgede andmine

Elamisloakaardi taotlemisel tuleb vähemalt 6-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.

Elamisloakaardi kättesaamise volitus

Elamisloakaardi kättesaamiseks saab volitada teist inimest vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana elamisloakaart.

Kui üle 15-aastase lapse elamisloakaardile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema välisesinduses kohapeal selleks vanemale volituse.

Dokumendifoto

Elamisloakaardi taotlemiseks on vaja ühte digitaalset värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Soovi korral on võimalik digitaalne dokumendifoto saata e-postiga aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

Elamisloakaart

Alla 15-aastase lapse elamisloakaardi riigilõiv on 10 €.

Alates 15. eluaastast on elamisloakaardi riigilõiv 40 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on 7 €. 

Elamisloakaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 64 €.

Elamisloakaart ja pass

Alla 15-aastase lapse elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 25 €.

Alates 15. eluaastast on elamisloakaardi ja passi riigilõiv 70 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Lapse nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Elamisloakaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab elamisloakaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

Elamisloakaardi taotlemisel tuleb vähemalt 6-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.