ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine iseteeninduses

ID-kaardi taotluskeskkonda sisenemise nupp

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada 183 päeva jooksul enne seda teeninduse digikioskis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

Digikioskis kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

Iseteeninduses saab Eesti kodanik taotleda:

  • korduvat ID-kaarti täiskasvanule
  • ID-kaarti alaealisele lapsele

Juhul, kui sinu nimi on muutunud, peab iseteeninduse kasutamiseks olema uus nimi kantud rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduses ID-kaardi taotlemiseks on vaja:

ID-kaardi kättesaamise volitus

Kui tahad ID-kaardile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel iseteeninduses.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana ID-kaart.

Riigilõiv

ID-kaart

ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 20 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 45 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Sertifikaatide peatamine 1777 või 677 3377