ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine iseteeninduses

ID-kaardi taotluskeskkonda sisenemise nupp

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada 183 päeva jooksul enne seda teeninduse digikioskis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

Digikioskis kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

Iseteeninduses saab Eesti kodanik taotleda:

  • korduvat ID-kaarti täiskasvanule
  • ID-kaarti alaealisele lapsele

Juhul, kui sinu nimi on muutunud, peab iseteeninduse kasutamiseks olema uus nimi kantud rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduses ID-kaardi taotlemiseks on vaja:

Riigilõiv

ID-kaart

ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 20 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 45 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Sertifikaatide peatamine 1777 või 677 3377