ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine iseteeninduses

ID-kaardi taotluskeskkonda sisenemise nupp

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada kuni kuu aja jooksul enne seda teeninduse fotoboksis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

 

Fotoboksi kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

 

Iseteeninduses saab Eesti kodanik taotleda:

  • korduvat ID-kaarti täiskasvanule
  • ID-kaarti alaealisele lapsele

 

Iseteeninduses ID-kaardi taotlemiseks on vaja:

 

Riigilõiv

ID-kaart

ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 20 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

 

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 45 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 25 €.

 

ID-abiliin 1777 või +372 666 8888