ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine teeninduses

ID-kaardi taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Soovi korral saad ID-kaardi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg teeninduses.

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud ID-kaardi tegemine võtab aega 5 tööpäeva. ID-kaardi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik ID-kaardi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid kaardi saab kätte ainult Tammsaare ja Pinna teeninduses.

Sõrmejälgede andmine

ID-kaardi taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed. Sõrmejäljed kehtivad 6 aastat.

Kontrolli enda sõrmejälgede kehtivust.

Sõrmejälgi ei pea enam uuesti andma, kui oled vanem kui 70-aastane ja oled varasemalt sõrmejäljed andnud.

ID-kaardi kättesaamise volitus

Kui tahad ID-kaardile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada taotluse isiklikul esitamisel teeninduses. Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana ID-kaart.

ID-kaardi taotlemine esimest korda

Esmakordsel ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

 • Eesti kodaniku passi
 • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Riigilõiv

ID-kaart

ID-kaardi riigilõiv on 30 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv 10 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 10 €.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 55 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

 • sularahas
 • kaardimaksena
 • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

ID-kaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab ID-kaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

ID-kaardi taotlemine liikumisvõimetule

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma, soovitame ID-kaarti taotleda posti või e-posti teel.

Vajadusel saab ID-kaardi taotluse liikumisvõimetu eest esitada valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.

Kui taotluse esitab valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks esitada:

 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument (näiteks arstitõend)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindaja võib tema ID-kaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja)