ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine välismaal

Välismaal saab ID-kaarti taotleda iseteeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

ID-kaardi taotlemiseks leia endale sobiv Eesti välisesindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Vaata Eesti välisesindusi.

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse Eestisse jõudmist ja menetlusse võtmist. Välismaalt tellitud ID-kaardi kätte saamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võtke ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisite. Välisesinduste kontaktid leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

Vaata enda ID-kaardi taotluse hetkeseisu.

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Välismaal olles ei saa kiirkorras ID-kaarti taotleda.

Sõrmejälgede andmine

ID-kaardi taotlemisel tuleb sul anda sõrmejäljed. Sõrmejälgi ei pea enam uuesti andma, kui oled vanem kui 70-aastane ja oled varasemalt sõrmejäljed andnud.

ID-kaardi kättesaamise volitus

Kui tahad ID-kaardile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada välisesinduses taotluse isiklikul esitamisel. Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana ID-kaart.

ID-kaardi taotlemine esimest korda

Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega, tuleb täita lisaankeet.

Esmakordsel ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

  • Eesti kodaniku passi
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Taotlusele kirjuta allkirjanäidis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedil teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

ID-kaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Eesti välisesinduses kohapeal riigilõivu tasumise võimaluste teada saamiseks võta ühendust selle välisesindusega, kuhu lähed ID-kaarti taotlema.

Välisesinduste kontaktid.

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument sinna kaasa.

ID-kaart

ID-kaardi riigilõiv on 55 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv 10€.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 10 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 80 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb esitada puuet tõendav dokument.

Välisesinduses ID-kaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid

Võta Eesti välisesindusse kaasa:

  • täidetud taotlusankeet
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Digitaalne dokumendifoto saada koos fotol oleva inimese nime ja isikukoodiga ....

Kui tahad ID-kaardile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis selleks täida välisesinduses volitus.

Kui taotled ID-kaarti esimest korda, võta välisesindusse kaasa koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis võta välisesindusse kaasa seda tõendav dokument.

Riigilõivu soodustuse saamiseks võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

ID-kaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab ID-kaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta välisesindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.