Lennureisijate broneeringuinfo

Broneeringuinfo süsteem BRIIS

BRIIS on Politsei ja Piirivalveameti hallatav broneeringuinfo süsteem, mis on ühenduses nii Eesti kui rahvusvaheliste siseturvalisuse andmebaasidega. Koostöö eri andmebaasidega aitab tuvastada täiendavaid seoseid raske kuritegevuse või terrorismikahtluste puhul.

Broneeringuinfo süsteemid võtavad 2018. aastal kasutusele kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Lisaks on oma broneeringuinfo süsteem kasutusel näiteks USA-s, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal ja Mehhikos.

Riikides, kus broneeringuinfo on õiguskaitselistel eesmärkidel juba kasutusel, on õnnestunud selle abil tabada mitmeid terrorismis kahtlustatavaid isikuid, narkokaubitsejaid, inimkaubitsejaid ja salakaubavedajaid.

Infosüsteemi BRIIS arendamist ja rakendamist rahastatakse Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi ja siseministeeriumi vahenditest