Lennureisijate broneeringuinfo

Informatsioon reisijatele

Reisija jaoks ei muutu midagi

Lennuettevõtjad on reisijate isikuandmeid ja reisidega seotud broneeringuinfot kogunud ja töödelnud juba aastakümneid. Sealhulgas näiteks reisi kuupäevi, marsruuti, piletiinfot, kontaktandmeid, reisibüroo kontakte, maksevahendi kohta käivat teavet, istekoha ja pagasi infot.

Broneeringuinfo kogumine ei muuda reisija jaoks midagi, kõik toimub nii nagu seni. Lennufirmade jaoks muutub vaid see, et nad hakkavad edastama kogutavaid andmeid kesksesse politsei- ja piirivalveameti hallatavasse andmebaasi.

Isikuandmed on kaitstud

Kogutud broneeringuinfot töödeldakse ainult terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude avastamiseks, uurimiseks ja ärahoidmiseks.

Süsteem töötleb andmeid automaatselt, ametnikele kontrollimiseks saadetakse vaid kahtlust tekitanud andmed.

Süsteemile pääseb ligi piiratud hulk ametnikke, kellel on selleks otsene ametialane vajadus.

Broneeringuinfot säilitatakse viis aastat, kuid kuue kuu möödumisel isikuandmed peidetakse ning ametnikud ei pääse neile ilma juhtumiga kaasneva loata ligi. Peale viie aasta möödumist kustutatakse andmed süsteemist automaatselt.

Andmekaitsetingimustest ning õigusest tutvuda enda kohta käivate andmetega loe täpsemalt Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt või võta ühendust andmekaitsespetsialist Jenny Jakobsoniga e-posti aadressil ... või telefonil 612 3680.